Search Results

You are looking at 51 - 60 of 243 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Haoran Meng, Hongjian Cao, Ruining Hao, Nan Zhou, Yue Liang, Lulu Wu, Lianjiang Jiang, Rongzi Ma, Beilei Li, Linyuan Deng, Zhong Lin, Xiuyun Lin, and Jintao Zhang

.tele.2016.08.017 Dominick , J. R. ( 1999 ). Who do you think you are? Personal home pages and self-presentation on the world wide web . Journalism and Mass Communication

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Hideki Nakayama, Fumihiko Ueno, Satoko Mihara, Takashi Kitayuguchi, and Susumu Higuchi

-based devices at homes. Almost all individuals with IA spend considerable lengths of time on Internet activities; IA is strongly associated with Internet overuse ( Aktepe et al., 2013 ; Koyuncu et al., 2014 ; Mihara et al., 2016 ). The onset of IA

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Martina Goslar, Max Leibetseder, Hannah M. Muench, Stefan G. Hofmann, and Anton-Rupert Laireiter

/w) CO 2 Lee et al. (2016) 46 CBT (home-based daily writing) (46)/FTFT/I None

Open access

c. Wheels d. Handles Q9. What European city is home to the world's first casino? a. London b. Paris c. Venice Q10. When playing poker, which of the hands below are the highest? a. Flush b. Full house c. Straight d. Three of a kind Week 4 Q1. When you

Open access

that he was considered by many to be the “father of ethnomycology,” yet his successful contributions would not be possible without Sabina welcoming him into her home and sharing the sacred secrets and practices of her Mazatec healing culture. The spores

Open access

homes and sold into slavery in Jamaica introduced some cultural features of their homelands, including their languages, religions, and musical traditions. They brought art, song, dance, and food traditions related to ceremonial rituals marking the human

Open access

discarding difficulties that individuals are unable to use their homes for much other than storage ( American Psychiatric Association, 2013 ). Excessive acquiring, whether or not accompanied by discarding problems, may be the result of unmet belonging needs

Open access

), unhealthy behaviors (e.g., smoking status, alcohol dependence, or drug use), intelligence, comorbid mental diseases (e.g., depression or anxiety), borderline personality disorder (BPD) traits, stressful life events, and stress at work or home in this

Open access

A social alchemist describes human nature

A review of The Lucifer Effect by Philip Zimbardo. Random House (2007), 551 pages, £18.99 ($27.95), ISBN: 1400064113 (hardback)

Journal of Evolutionary Psychology
Author: Lesley Newson

. American Home Library New York . S. Reicher S. A. Haslam 2006 Rethinking the psychology of

Restricted access

Absztrakt

Korábbi tanulmányok ellentmondásos eredményeket közölnek a videojáték-használat során tapasztalt flow-élmények mennyisége és a beszűkült, túlzott, problémás használat között. Elemzésünk célja az ellentmondásos eredményeket magyarázó új modell építése. A vizsgált mintát 1368 fő alkotja, akik mindegyike rendszeresen játszik videojátékokkal. Életkori átlaguk 14,9 év (szórás: 2,2), a nemi eloszlást tekintve a fiúk némi fölényben vannak (60,2%). Játszási szokásaik feltérképezése után többek között a Szituáció-Specifikus Flow Kérdővvel (SzSFK) három különböző élethelyzetben (játszás, iskola és otthon) átélt flow-élményeiket mértük. Hipotézisünk szerint a videojáték-használat közben tapasztalt magas flow-mennyiség bizonyos játékoscsoportoknál magas, más csoportoknál pedig alacsony iskolai és otthoni flow-élmény gyakorisággal társul.

Konfigurációanalízis használatával azonosítottuk a tipikus flow-kombinációkat. Eredményink szerint az egyik csoport mindhárom helyen sok flow-élményt tapasztal, a másik csoport pedig — hipotézisünkkel ellentétben — mindenütt kevés flow-élményt él át. E két csoport markáns jelenléte határozottan azt az álláspontot támogatja, mely szerint a játék közben átélt flow-élmény nem jár együtt más területeken való alacsony flow-értékekkel, ezáltal valószínűleg a problémás videojáték-használattal sem. Ennek magyarázata az lehet, hogy a szerfüggőséghez hasonlóan a videojátékok kényszeres és túlzott használata nem az örömérzet kereséséből, hanem a kellemetlen érzések játszás általi enyhítésének a kényszeréből fakad.

Restricted access