Search Results

You are looking at 51 - 60 of 195 items for :

  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

Polgár-Csőszhalom település tágabb mikroregionális kapcsolatainak vizsgálata a késői neolitikum gazdaságtörténeti viszonyainak rekonstrukciója szempontjából különösen érdekesnek ígérkezik. Ez a problémafelvetés vezetett a korábbi szakirodalomban már többször említett, az elterjedési térképeken ábrázolt Hajdúböszörmény közigazgatási területéhez tartozó Pródi-halom lelőhely behatóbb vizsgálatához. A halom légvonalban körülbelül 20 km-re délkeletre helyezkedik el Polgár-Csőszhalomtól, egy korábbi ártéri sziget keleti végében. A közel 4 m magas domb környezetének felszínét sűrűn borítják egy feltehetően Árpád-kori templom szétszántott, a mezőgazdasági művelés által folyamatosan pusztított maradványai. A topográfiai megfigyelések eredményeinek ellenőrzésére 2007-ben a Pródi-halmon kis léptékű kutató ásatást végeztünk. A késő neolitikus leletek mellett bronzkori, római császárkori szarmata és Árpád-kori emlékek kerültek napvilágra. A körvonalazott régészeti előzmények után végzett magnetométer felmérés eredményeként a Pródi-halom körül többszörös körárok-rendszer képe bontakozott ki. A 2008-as felmérés és a halom környékén végzett többszöri helyszíni szemle alapján rekonstruálhatóvá vált a kiemelkedéstől nyugati irányban, mintegy 550–600 m hosszan húzódó egykori újkőkori település. Ennek foltja lényegében követi a kelet–nyugati dombhát 92,5 m-es szintvonala által körülhatárolt területet, így közel 7–8 ha kiterjedésűre becsülhető. Ezen belül az egykori rondella területe nagyjából 3–3,5 ha területet foglalhatott el.

Restricted access
Acta Ethnographica Hungarica
Authors: Balázs Borsos, Judit Balatonyi, Eszter Győrfy, Ákos Nagy, and Attila Paládi-Kovács

, Durkheim, and Bloch). While some researchers have explored narrative traditions related to human sacrifices, others have focused on the ritual sacrifice of animals. Recently, several researchers, including James W. Watts, for example, in his 2011 work The

Restricted access

significance – ritual decoration (e.g. wedding ceremonies, Christmas) 2 Cultural significance – ornamental (everyday use) 2 Cultural significance – children’s games 2 Animal fodder and bedding 2 Weeds – arable weeds 3 Weeds – garden weeds 2 Agricultural plant

Open access

. Stuttgart, 349–359. Nagy M. 1992 Kora avarkori sírleletek Budapestről. Megjegyzések az avarkori állatornamentikához (Early Avar Gravefinds from Budapest. Notes on the Avar period animal style). ArchÉrt 119, 1–40, 41

Restricted access

between both predecessors, the Hebrew original (15a) and the Greek translation (15b), is instructive, too. whubahayyø and-of-(wild)-animals u w b 3 kol-haššeres and-of-all-swarm-mass haššores ART-swarming (15a) wayyigǝwa’ And-he-died køl-bøsør høromes ‘al

Restricted access

puerperal daemon and protection against it, however, it usually appears in the form of an animal (dog or ram), carrying human lungs in its mouth and looking for some flowing water (river or stream) to throw the lungs into ( Poiarkov 1891 :41; Baialieva

Open access

she became the subject of frightening the children, too. It was said that a sorcerer could turn a disobedient child into an animal (LTRF cd 553-01, 594-06). The subject of the frightening expression could even be a neighbour living next door

Restricted access

hagyományos mongol gondolkodásban [The Role of Nature and Animals in the Traditional Mongolian Thinking] . Budapest : Equinter . Babai , Dániel 2011 Hagyományos ökológiai tudás az etnozoológia tükrében. A gerinces állatok népi ismerete Hidegségben

Restricted access

Position of the vessels in the graves Fig. 29 Position of the animal bones in the graves Fig. 30 1: Grave no. 465; 2: Grave no. 350/A; 3: Grave no. 303.2; 4: Grave no. 361; 5: Grave no. 364 Fig. 31 1: Grave no. 302.2; 2: Grave no. 345; 3: Grave no. 298; 4

Open access

Investigations in Hungary 2005, 173–174. Horváth 2006 = T. Horváth : Állattemetkezések Balatonőszöd-Temetői dűlő Badeni lelőhelyen (Animal-burials in the Late Copper Age Baden site: Balatonöszöd-Temetői dűlő

Restricted access