Search Results

You are looking at 51 - 60 of 266 items for :

 • "brightness" x
 • All content x
Clear All

Edelman, G. M. (1992): Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind . New York, NY: Basic Books. Bright Air, Brilliant Fire: On the Matter of the Mind

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: E. Várvölgyi, T. Werum, L. Dénes, J. Soós, G. Szabó, J. Felföldi, G. Esper, and Z. Kovács

brightness and surface kinetics during coffee roasting. J. Food Eng. , 87 , 314–322. Trystram G. On-line assessment of brightness and surface kinetics during coffee roasting

Restricted access

A Dunántúl vörösagyagos képződményeit nagyszámú mintagyűjteményből válogatott reprezentatív szelvények vizsgálati eredményeivel jellemeztük. A vörösagyagok jellemzéséhez a mechanikai összetétel adatait, a kicserélhető kationok, az adszorpciós kapacitás értékeit, valamint a röntgendiffrakciós és termoanalitikai vizsgálatokból megállapított ásványos összetételt használtuk fel. Vizsgálati eredményeink alapján a Dunántúl vörösagyagos képződményeit a következő csoportokra osztjuk.

 1. 1. Nyugat-magyarországi-peremvidék vörös talajai.
  1. a) A Kőszegi-hegység vörös talajai. Néhány helyen fordulnak elő különböző palarétegek felett vagy között az igen kötött vörösagyagrétegek. Nagyobb része helyben maradt idős képződmény. A finom frakcióban kevés a kvarc, találunk benne földpátot, kaolinitet, illitet, kevés gibbsitet, hematitot és goethitet.
  2. b) Őrségi vörös talajok. Több helyen előfordulnak, rendszerint különböző iszap-, homok- és kavicsrétegekkel váltakozva, ill. keveredve. Folyók vizei, felszíni vizek szállították kisebb-nagyobb távolságokra keletkezési helyükről, helyenként lösz is keveredett anyagukba. A teljes kémiai feltárás adatai és ásványos összetételük alapján van közöttük siallitos és igen idős ferrallitos mállástermék. Viszonylag nagy a kaolinit-tartalmuk.
 2. 2. Permi homokkövön képződött vörös talajok. Az ország legidősebb talajfélesége a permi vörös homokkőben sejthető. Színe élénk vörös, helyenként lilás árnyalatú. A permi homokkő trópusi vörösföldes üledékekből képződött kőzet. Természetesen a ma rajta található permi kőzetből kialakult talaj nem paleozoikus talajemlékek, hanem harmadidőszak végi talajmaradványok. Megtalálhatók a Balaton-felvidék egyes részein, így Balatonalmádiban, Balatonszepezden és Kővágóőrsön. Jellemzőjük a kaolinit-, illit-, montmorillonit- és hematittartalom. Hasonló talajféleség fordul elő a Mecsek-hegység permi homokköves területein is, pl. Kővágószőlősön. Ennek jellemzője, hogy nem találunk benne kaolinit agyagásványt és hematitot, de tartalmaz goethitet.
 3. 3. A Dunántúli-középhegység bauxitos képződményei. A magyarországi bauxit a középkori mészkő- és dolomittáblák felszínre került szárazulatán képződött. A bauxitösszlet erős lepusztulást szenvedett felső szintjeiben fellelhető vörösagyagok azonban óharmadkori trópusi és szubtrópusi talajok maradványai. Két csoportjukat lehet megkülönböztetni.
  1. a) Uralkodóan allitos összetételű vörösagyagok. A teljes kémiai feltárás molekuláris viszonyszámai alapján a legidősebb trópusi talajokhoz hasonlítanak, a mállás jellege ferrallitos. Kvarctartalmuk néhány %, kaolinit-tartalmuk 30–40 %, illitet, montmorillonitot általában nem tartalmaznak. Boehmit- és gibbsittartalmuk jelentős, a vas-oxidok mennyisége kevés.
  2. b) Allitos jelleget mutató bauxitos vörösagyagok: Vörösberény (64–66), Márkó (47), Szentgál (55) és Hárskút (53–54) jelű talajok. Ásványi összetételükben jelentkezik az allitos jelleg, a ferrallitos mállás kezdeti szakaszát mutatják. Kvarctartalmuk nagy, a kaolinit és klorit mennyisége jelentős. Illitet, csillámot vagy montmorillonitot is tartalmaznak. Kis mennyiségben előfordul bennük boehmit, gibbsit és hematit.
 4. 4. A Dunántúli-dombság vörösagyagai.
  1. a) A pannóniai felszín mállása révén képződött vörösagyagok. Agyagtartalmuk közepes, az agyagásványok közül megtaláljuk az illitet, kloritot, montmorillonitot és a kaolinitet nagyobb mennyiségben. Ásványai között kimutatható gibbsit és hematit is, de vörös színük többnyire az amorf vasvegyületekből származik. A miocén végétől az alsó pleisztocénig tartó időszakban keletkeztek.
  2. b) A Mecsek- és Villányi-hegység vörösagyagai. Mészkövek felszínén, mélyedéseiben, hasadékaiban találhatók. Agyagásványai a kaolinit, montmorillonit és illit. Előfordul bennük gibbsit, vasat csak amorf formában tartalmaznak. Mediterrán hatásokra keletkezett terra rossa képződmények.

Restricted access

electron microscopy studies were carried out at 200 kV with a JEOL 2010F instrument equipped with a field emission gun. The microscope was operated in high-resolution (HRTEM) and scanning (STEM) modes, both in bright-field and dark-field configurations. The

Restricted access

References Chen , Y. ( 2010 ). Bright points of Shanghai Expo Ceremony , article published in People’s Daily Online, 1 May. http://2010.people

Restricted access
Restricted access

Applications. (Terminology and Lexicography Research and Practice 1) Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins . 8 Daniels , P. T. – Bright , W. 1996 . The World’s Writing Systems . New York

Restricted access

– 717 . Boda-Ujlaky , J. , Horváth , A. , Záhorszki , I. , & Séra , L. ( 2013 ). „Always look on the bright side of life”. Az agresszív humor kedvelése és az agresszív

Restricted access

. Boda , Zs. ( 2004 ). Globális ökopolitika . Budapest : Helikon Brown , L.R. , Flavin , C. , French H. , Abramovitz , J. , Bright , C. , Dunn , S. et al

Restricted access

Christensen, P., Whitfield, C. H. and Parkinson, T. J. 1994: The use of bright-field microscopy in evaluating bovine acrosome reaction. Theriogenology 42 , 655-662. The use of bright

Restricted access