Search Results

You are looking at 51 - 60 of 69 items for :

  • "filozófia" x
  • All content x
Clear All

Analysis. Research in the Social and Behavioral Sciences 1994 Marx, K. (1959): A filozófia nyomorúsága . MEM. 4. kötet

Restricted access

See Bódig: Jogelmélet és gyakorlati filozófia. op. cit. ch. 37. That is why it is typical that legislative pronouncements come with a standard formula pointing to the authority manifested in the fact of enactment. In

Restricted access
Restricted access

filozófia rendhagyó története. 2. kötet. Tercium, Budapest. Nikomakhoszi etika I. 8. 1099a 31b 7 Beck, Ulrich (1992): Risk Society: Towards

Restricted access

, József (2010): Végső búcsú Kulcsár Kálmántól. Az MTA hivatalos honlapja. Ratzinger, Josef (1999): Hit és filozófia. Communio (Nemzetközi Katolikus Folyóirat) Húsvét. 43–49. Rezsőházy Rudolf (2008): A

Restricted access

. Marx, Karl (1978b): A filozófia nyomorúsága . Magyar Helikon, Budapest. Marx, Karl–Engels, Friedrich (1974): A német ideológia . Magyar Helikon, Budapest. Marx, Karl–Engels, Friedrich (1975): A

Restricted access

Együttéléstan 1. Kísérlet a politikai filozófia néhány problémájának humánökológiai értelmezésére [Coexistenceology 1. An Attempt to Interpret Some Problems of Political Philosophy in Human Ecology] . Liget 8 ( 8 ): 72 – 86 . Lányi , András 1999 A

Restricted access

). Kontinentális filozófia a XX. században . Budapest : L’Harmattan . Zahavi, D ( 2003 ). Husserl’s phenomenology . California : Stanford University

Restricted access

nemzeti filozófia kezdetei. Filozófiaoktatás a protestáns gimnáziumokban Erdélyben a XVIII–XIX. század fordulóján . MTA Kisebbségkutató Intézet pályázati anyag. http://egyed.adatbank.transindex.ro/belso.php?k=75ésp=6442#top

Restricted access

Ratzinger, Josef (1999): Hit és filozófia. Communio (Nemzetközi Katolikus Folyóirat) Húsvét, 43-49. Jung, Carl Gustav (1943): Über die Psychologie des Unbewussten . Rascher Verlag, Zürich

Restricted access