Search Results

You are looking at 51 - 60 of 134 items for :

  • "long-term experiment" x
  • All content x
Clear All

A long-term experiment was started in 2005 in the Agricultural Research Institute to monitor the effects of extreme climatic events on the grain yield, quality and disease resistance of cereals. The yield was poor in 2007 due to the long dry period from autumn till spring, while it was high in 2006 and 2008 when there was more precipitation. The grain quality was the highest in 2007, however, despite the extreme weather events. Fungicide treatment generally resulted in higher yield potential and better grain quality in every year.

Restricted access

Összefoglalás

Dolgozatunkban a kukorica műtrágyázásával foglalkozva két szabadföldi kísérlet eredményeiről számolunk be.

1. Négy éven át (1976–1979) négy különböző talajadottságot képviselő termőhelyen (Balástya, Ebes, Újszeged, Öthalom) kukoricával vetésváltás nélküli NPK dózis kísérletet állítottunk be. A műtrágya 2:1:1 NPK arányú dózisait (kontroll, 250 kg/ha és 500 kg/ha) minden évben négy ismétlésben azonos parcellákra (56 m2) juttattuk ki.

A termés mennyiségét, valamint a műtrágyázás termésnövelő hatását a termőhely, s ezen túlmenően az évjárat hatása határozta meg. A kísérlet éveinek múlásával a termőhelyek átlagában következetesen csökkent a kontroll parcellák termése, és ezzel összefüggésben nőtt a műtrágyázás hatására kapott terméstöbblet.

A kevés adatból végzett szórásszámítás eredményei szerint a kontroll parcellákon a termőhely alig módosította az évjárat hatását. A műtrágyázás a kedvező vízellátottságot biztosító talajokon (Ebes, Újszeged) jelentősen csökkentette, ezzel szemben a rossz vízgazdálkodású talajon (Öthalom) – a műtrágyahatás csapadékviszonytól való függősége miatt – lényegesen növelte az évjárat hatását.

A termőhely hatásának évenkénti különbsége a kontroll parcellákon volt a legnagyobb, amelynek mértékét a műtrágyázás jelentős mértékben csökkentette.

2. Az 1979-ben beállított műtrágyázási tartamkísérletünk öt éves (2005–2009) termésadatai arra utalnak, hogy az újszegedi Tisza-menti réti öntéstalajon a műtrágyázás gazdaságossági és agroökológiai optimumát a hektáronkénti 140 kg nitrogén-, 150 kg P2O5 és a 150 kg K2O hatóanyag dózisok jelentették (öt év átlagában a hektáronkénti 140 kg nitrogén dózis esetében 10,2 t/ha, a 210 kg nitrogén dózisnál ugyancsak 10,2 t/ha termést takaríthattunk be). A talajvizsgálati eredmények viszont arra utalnak, hogy ezen műtrágyakezelés parcelláin 1979-től 2006-ig eltelt időszakban az altalaj P2O5 készletének mérsékelt, a K2O tartalmának jelentős mennyiségű csökkenése következett be.

Az adatok értékelése azt is bizonyítja, hogy műtrágya nélkül, vagy kevés nitrogén műtrágya használata esetén a búza elővetemény a kukoricához viszonyítva jelentős mennyiségű termésnövekedést (megbízhatóan 1,9 t/ha) eredményezett. A műtrágyázott parcellák termésadatai azt igazolják, hogy még a jó vízellátottságú talajon is jelentős évhatással kell számolnunk. Annak ellenére, hogy a szórásadatok szerint a műtrágyázással jelentősen csökkentettük az évenkénti termésingadozást.

A beltartalmi vizsgálatok adatai bizonyítják, hogy a N-dózis növelésére nem nagy értékekkel, de következetesen csökkent (a kontrollhoz viszonyítva 1–3 relatív százalékkal) a szem keményítőtartalma. Ezzel szemben a vizsgált három év átlagában a nitrogén dózis növelése következetesen és nagy értékekkel (a kontrollhoz viszonyítva 10–23 relatív százalékkal) növelte a kukoricaszem nyers fehérje százalékát.

A talajvizsgálati eredmények szerint műtrágya nélküli termesztéssel, vagy kevés műtrágya használata esetén a talajunk tápanyag készletét zsaroljuk. A túlzó mennyiségű nitrogén műtrágya (280 kg/ha N-hatóanyag) használatával viszont az altalajunkat -NO3 nitrogénnel szennyezhetjük. Végső következtetésként azt állapíthattuk meg, hogy a talajvizsgálati eredményeken alapuló szakszerű műtrágyázással a környezetünket nem szennyezzük.

Restricted access

Johnston, A. E. , 1989. The value of long-term experiments, a personal view. In: Longterm Studies in Ecology: Approaches and Alternatives. (Ed.: Linkens, E. G. ) 175–179. Springer Verlag. New York. USA. Johnston A

Restricted access

The properties of humic (HA) and fulvic acids (FA) isolated from a 27-year-old long-term experiment with rice-wheat-cowpea on a Mollisol in northern India were evaluated for elemental composition and functional groups. As compared to fallow, C, H and N decreased, while O increased in the control, but the use of NPK+FYM over the years enhanced the C and N of humic substances. The carboxylic (-COOH) and phenolic-OH groups declined in the control, but improved with NPK+FYM in comparison to fallow. Carboxylic groups (-COOH) contributed about 2–3 times more in HA and 4–5 times more in FA than the respective phenolic-OH groups to the molecular weights of these fractions of soil organic matter. The results suggested the role of integrated nutrient management in maintaining active soil humus over the years.

Restricted access

Main aim of this paper is to illustrate the experimental partial results of a study on various exterior wall fragments. The study was performed for selected wall fragments and time periods, with attention focused also on wall orientation (East and South) with identical layering and also on dynamic thermal parameters connected to the thermal comfort during summer and winter. Evaluation is done for real measured climate conditions in the area of experimental laboratory (exterior – University of Zilina) and interior conditions set according to the Slovak standard. For needs of the long-term experiment (since March 2017), temperature and relative humidity between layers are monitored. This paper deals specifically with the temperature measurement of selected days. For future publications also coupled heat-air-moisture transport analysis is intended. In this part of analysis, some extreme boundary conditions were selected and reviewed from the point of view of measured temperature inside the wall. Temperature peaks are characterized with respect to exposure to real atmospheric conditions.

Open access

jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében. (Importance of the fifty-year-old long-term experiments in Martonvásár in the development of crop production.) In: Berzsenyi, Z., Árendás, T. (eds.), Tartamkísérletek jelentősége a növénytermesztés fejlesztésében

Restricted access

. Pollution Processes in Agri-environment. New Approach 2004 Körschens, M. (2006): The importance of long-term experiments for

Restricted access

Johnston, A. E. (1994): The Rothamsted Classical Experiments. In: Leight, R. A., Johnston, A. E. (eds.), Long-term Experiments in Agricultural and Ecological Sciences. CAB International, Wallingford, Oxon, UK, pp. 9

Restricted access

Berzsenyi Z, Lap DQ: Effect of N fertilisation on the grain yield and N fertiliser response of maize (Zea mays L.) hybrids in a long-term experiment. Növénytermelés Tom. 52. No. 3–4. p. 389–408. 2003

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Ján Varga, Pavel Staško, Štefan Tóth, Zuzana Pristášová, Zuzana Jonecová, Jarmila Veselá, and Mikuláš Pomfy

Ischaemic/reperfusion (IR) injury of the small intestine may lead to the development of multiple organ failure. Little is known about the morphological changes occurring in the organs during the subacute course of this syndrome. The objective of this study was to observe histopathological features and the role of apoptosis in the jejunal mucosa and lung parenchyma after intestinal IR injury in a long-term experiment. Wistar rats (n = 36) were divided into 4 experimental groups (IR 10 , IR 20 , IR 30 , S). Groups IR 10 , IR 20 and IR 30 (each n = 10) were subjected to 1-hour ischaemia of the cranial mesenteric artery followed by 10, 20 or 30 days of reperfusion, respectively. The control group S (n = 6) was not subjected to ischaemia. The jejunal mucosa remained intact after all periods of reperfusion. Apoptotic cells were found particularly in the lamina propria, with the most significant difference observed in the IR 30 group (P < 0.01). The lung parenchyma had lower regenerative capacity, which was confirmed by a high index of histological damage after 30 days of reperfusion (P < 0.01) and by the presence of an increased number of apoptotic cells, especially in the pulmonary interstitium. The number of apoptotic cells was ten times higher than in the control group (P < 0.001).

Restricted access