Search Results

You are looking at 51 - 60 of 204 items for :

  • "managerialism" x
  • All content x
Clear All

Journal of Economics and Business 1 47 76 Chandler, A. D. (1977): The Visible Hand: the Managerial

Restricted access
Társadalomkutatás
Authors: Edit Szűcs, Sándor Kovács, Eszter Tornai, Tímea Takács, and Andrea Matkó

Cooper, C. L. - Marshall, J. (1987). Sources of Managerial and White Collar Stress. In: Cooper, C. L. - Payne, R. (eds): Stress at Work . John Wiley & Sons Ltd., New York. Marshall J

Restricted access

. BASS, B. M. (1990) Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications . The Free Press, New York Bass & Stogdill's Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial

Restricted access

., Zotti , A. M., Andreson , N., West , M. (2002) Italian validation of the team climate inventory: a measure of team climate for innovation. Journal of Managerial Psychology, 17 , 325–336. Schroeder , R

Restricted access

Magyarország a címben említett fél évszázad során jelentős társadalmi és politikai változásokon ment át. Ezek a változások a pszichológia tekintetében először azt érintették, hogy a diktatórikus rendszer lazulásával megjelent a társadalom és humán tudományok és a segítő szakmák egyáltalán való lehetősége, majd a pszichológia sokrétűbbé vált, beleértve alkalmazásait is. Később a rendszerváltás nyomán a pszichológia központi szereplővé vált. Az előadás az intézményi fejleményekre összpontosított, két adattípusra alapozva. Egyrészt a nagygyűlési szimpózium előadásaira, másrészt a publikációk és miniszteriális, egyetemi és egyéb nyilvános dokumentumok elemzésére.

A szakmai közönség számára nyilvánvaló szakaszokból indulok ki:

  1. 1. A pszichológia újra megjelenése – 1960–1970
  2. 2. Terjedés és differenciáció – 1970–1980
  3. 3. A pszichológia társadalmi elfogadása együtt az ideológiai ellenőrzés gyengülésével – 1980–1990
  4. 4. Differenciáció a politikai demokratizáció idején – 1990–2010

Az első szakaszban kiemelem Kardos Lajos kulcsszerepét az akadémikus, és Mérei Ferencét az alkalmazott pszichológiában. A pszichológusképzésben az 1963-as újraindulást az ötéves programba beillesztett gyakorlati specializáció jellemezte. Ezt egy elméletközpontúbb átszervezés követte az 1970-es években, együtt az alkalmazott lélektanok posztgraduális képzési rendszereinek kialakításával. Ezt a korszakot intenzív másoddiplomás és esti tagozatos képzés kísérte. 1960 és 2010 között az évi néhány tucat diákot s egyetlen egyetemet 7 képzőhely váltotta fel a 3+2-es Bologna-rendszerben évi 800 alsó és 300 mesterszintű új diákkal. Ezt kísérte a PhD-rendszer kibontakozása. A változások a tanszékek s az oktatói kar kiterjedését eredményezték, intézetek és karok kialakításáig.

A kutatás terén az MTA kutatóintézet 1960–1970-es évekbeli átfogó intézetté alakulása mellett az egyetemi kutatások kiszélesedése fontos változás, mely személyi és szerkezeti tekintetben is máig tart. Jelentős alakító tényező volt az országos kutatási programok megjelenése a pszichológia horizontján is (ún. 6-os főirány és TBZ-kutatás) az 1970-80as években, majd a nemzeti kutatási támogatási rendszer, az OTKA kialakulása. A pszichológiának szakmailag sikeres, de adminisztratívan ingadozó helyzete volt és van e rendszerekben, hol a neveléssel, hol az idegtudománnyal házasodva.

A publikációs gyakorlatok először számbeli növekedést mutatnak, gyors nyugatosodással, módszertani finomodással, majd elmozdulással a nemzetközi publikálás felé.

Az alkalmazott pszichológiának sajátos intézményi hálózatai különösen érdekesek. Ilyenek a nevelési tanácsadók, az ideggondozók és az iskolapszichológusok. Három évtized alatt a pszichológia mint támogató hivatás általánosan terjed, újjászületik a magyar pszichoanalízis, és kialakulnak az alternatív terápiás rendszerek. A „pszichológiai társadalom” felé mozdulást számos társadalmi értékvita kíséri, van azonban intézményes aspektusa is. A mai magyar társadalompolitika jóval kisebb szerepet enged a szocializmus végnapjaiban kialakult „állami” támogató hálózatoknak és miközben szabályozni törekszik a kompetenciákat, azok működtetését már nem tartja központi társadalmi feladatnak. Differenciálódnak a posztgraduális képző rendszerek, s a köznapi humán szolgáltatásokban versengés alakult ki a pszichológiai, az orvosi és az üzleti-menedzsment terület között.

Restricted access

99 116 Zand, D. E. (1972): Trust and Managerial Problem Solving. Administrative Science Quarterly 17: 229-239. Trust and Managerial Problem Solving

Restricted access

Proposition, and Managerial Implications. Journal of Marketing 54: 1-18. Market Orientation: The Construct, Research Proposition, and Managerial Implications Journal of Marketing

Restricted access

Jensen, W. H. and Meckling, M. C. (1976): Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3 : 305-360. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and

Restricted access

Jensen, M. and Meckling, W. (1976): The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3, pp. 305-360. The Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs

Restricted access