Search Results

You are looking at 51 - 60 of 160 items for :

  • "market economy" x
  • All content x
Clear All

Új epidemiológiai korszak kezdődött Magyarországon annak eredményeként, hogy két évtizeddel ezelőtt az államszocialista rendszer összeomlása szabaddá tette az utat a piacgazdasághoz vezető átalakulás és a nyitott társadalom megvalósulása előtt. Ezek együtt teremtették meg a feltételeket a krónikus epidemiológiai válság felszámolásához és az új epidemiológiai korszak létrejöttéhez. Nem véletlen koincidencia, hogy az epidemiológiai fejlődés két-három évtizedes megtorpanása, sőt válsága a rendszerváltozás körüli években szűnt meg, és bekövetkezett az epidemiológiai fordulat: az életkilátások markáns javulása az Elbától keletre lévő országokban. Az új epidemiológiai korszakot a halálozási viszonyok javulása határozza meg. Ebben az egészségtudatosság terjedése mellett a hatékony medikációnak és orvosi technológiának és a sürgősségi ellátásnak meghatározó jelentősége van. Az új epidemiológiai korszakra leginkább az jellemző, hogy egyre általánosabbá válik a betegségek progressziójának késleltetése, és végül a halálozás idősebb korban következik be. Nagyobbrészt a keringési rendszer betegségeinek sikeres megelőzése és kezelése eredményezi a születéskor várható élettartam meghosszabbodását. Miközben az életkilátások országos szinten javulnak, paradox módon megnő a halál előtti társadalmi egyenlőtlenség. Orv. Hetil., 2012, 153, 662–677.

Restricted access

. Åslund , A. ( 2009 ): How Ukraine Became a Market Economy and Democracy . Washington, D.C. : Peterson Institute for International Economics . Åslund , A

Restricted access

. - Terribile, F. (1998): Trends in OECD Countries' International Competitiveness: The Influence of Emerging Market Economies. OECD Economics Department Working Papers, No. 195. http://www.oecd.org/dataoecd/34/47/1864948.pdf

Restricted access

). Dempsey , James , ‘ Creating The Legal Framework For Information And Communications Technology Development: The Example Of E-Signature Legislation In Emerging Market Economies ’ ( 2003 ) 1 Information Technology and International Development

Full access

2 91 110 Kotowska, I. E. (1995): Discrimination against women in the labor market in Poland during the transition to a market economy. Social

Restricted access

. 97/109 Ordover J., Pittman, R., Clyde, P. (1994): Competition Policy for Natural Monopolies in a Developing Market Economy. Economics of Transition, 2 (3

Restricted access

Chikán, A. - Demeter, K. (1995): Manufacturing Strategies in Hungarian Industry: The Effects of Transition from Planned to Market Economy. International Journal of Operations and Production Management 15(11): 5

Restricted access

Stjepan Zdunić (2005) The Croatian Economic Development. Transition Towards the Market Economy (Zagreb: Institute of Economics). Zdunić S. The Croatian

Restricted access

Arbeitseinkommen (Theory of Distribution of Labour Income) Milanovic, B. (1998): Income, Inequality and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy. Washington D. C.: The

Restricted access

. Economics of Shortage. Milanovic, Branko (1998): Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy. World Bank Regional and Sectoral Study 1998

Restricted access