Search Results

You are looking at 51 - 60 of 160 items for :

  • "market economy" x
  • All content x
Clear All

A legutóbbi válság megvilágította a közgazdaságtan és a politikatudomány fő áramlatainak gyengeségeit, amelyek a szűklátókörűségből és ideológiai elfogultságokból, vagyis a holisztikus, történeti és kritikai szemléletmód hiányából fakadnak. A válság feltételezett okait vizsgáló és a válság leküzdésére vagy egy újabb megelőzésére gazdaságpolitikai módszereket ajánló legtöbb közgazdász csak a részpiacokra összpontosít, de szem elől veszíti a világgazdaságnak azokat a visszatérő globális válságokban megnyilvánuló alapvető egyensúlytalanságait, amelyek a társadalmi és nemzetközi egyenlőtlenségek növekedéséből származnak. És negligálja a válságok kulturális, politikai és morális aspektusait is. Míg a nemzeti társadalmaknak éppúgy, mint a világtársadalomnak nagy szüksége lenne valódi demokratizálódásra és mind a piacok, mind az államok fölötti hatékony ellenőrzésre, a politikatudomány sok művelője hajlamos a demokrácia értelmezését a képviselet jogi és szervezeti kérdéseire leegyszerűsíteni. A válságok megelőzése és a globális katasztrófák elkerülése szükségessé teszi egy demokratikus globális kormányzás és egy globális ökoszociális piacgazdaság kifejlesztését, ami megköveteli a nemzetközi intézmények lényeges reformját, a civil társadalom globális szervezeteinek befolyásos szerepét és egy „Új Felvilágosodás” eljövetelét is.

Restricted access

In this study we will attempt to show that trust is a cultural concept that should be ethnographically described, as its meaning varies according to the culture of each society and in every particular situation. Trust is a central component of social solidarity and the cement used to produce cohesion within the social networks composing the structure of society. Social networks based on trust might allow individuals to cope with the imperfections of a given socioeconomic system (state or market dominated), but they might also serve to erode the institutional framework of states by facilitating less desirable transactions (corruption). Hence, social networks may have positive connotations for those who benefit from having social networks or negative consequences both for individuals that lack such networks and for the formal institutions of society. To understand the complex variations in the construction and political impact of these social networks we analyze its role in the informal economy of three different socioeconomic systems. Following our previous studies, (Lomnitz 1971; 1988) we will discuss the importance of social networks based on trust and loyalty for the economic and social survival of the middle class in Chile. We will compare it to the informal economy in the former Soviet Union and, finally, drawing from literature on post-socialist societies, we will discuss the role of social networks in the transition to a market economy. In Latin America social networks have become the means on which informal activities take place allowing the poor to survive physically and the middle and upper classes to maintain their social status and privileges. In communism, the use of personal connections (social networks) has been recognized as a central strategy to satisfy shortages derived from the inefficiencies of the system, and as an important legacy with tremendous consequences for the post-socialist regimes that followed. In this article, we attempt to show the universality and persistence of trust-based networks as well as its socio-cultural embeddedness and the ambivalent consequences they have on state and society.

Restricted access

. - Terribile, F. (1998): Trends in OECD Countries' International Competitiveness: The Influence of Emerging Market Economies. OECD Economics Department Working Papers, No. 195. http://www.oecd.org/dataoecd/34/47/1864948.pdf

Restricted access

). Dempsey , James , ‘ Creating The Legal Framework For Information And Communications Technology Development: The Example Of E-Signature Legislation In Emerging Market Economies ’ ( 2003 ) 1 Information Technology and International Development

Full access

2 91 110 Kotowska, I. E. (1995): Discrimination against women in the labor market in Poland during the transition to a market economy. Social

Restricted access

. 97/109 Ordover J., Pittman, R., Clyde, P. (1994): Competition Policy for Natural Monopolies in a Developing Market Economy. Economics of Transition, 2 (3

Restricted access

Chikán, A. - Demeter, K. (1995): Manufacturing Strategies in Hungarian Industry: The Effects of Transition from Planned to Market Economy. International Journal of Operations and Production Management 15(11): 5

Restricted access

Stjepan Zdunić (2005) The Croatian Economic Development. Transition Towards the Market Economy (Zagreb: Institute of Economics). Zdunić S. The Croatian

Restricted access

Arbeitseinkommen (Theory of Distribution of Labour Income) Milanovic, B. (1998): Income, Inequality and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy. Washington D. C.: The

Restricted access

. Economics of Shortage. Milanovic, Branko (1998): Income, Inequality, and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy. World Bank Regional and Sectoral Study 1998

Restricted access