Search Results

You are looking at 51 - 60 of 321 items for :

  • All content x
Clear All

Influence of gender on body mass index (BMI), eating habits and exercise frequency are evaluated in students attending a private university in Istanbul, Turkey. Males had a significantly higher mean BMI value. Among male students, 27.89% were overweight, and 6.11% were obese, while only 2.63% of females were overweight, and 0.87% were obese.Significantly higher percentage of females than males were underweight (23.70% versus 0.56%, respectively). Male students ate more in a typical day. Breakfast was the most often skipped meal for both genders. Females preferred to consume fruits and vegetables, whereas males preferred more meat and bread. Although the frequencies were significantly different, dairy consumption was low, and fast food and soda consumptions were high for both genders. The majority of university students were insufficiently active. Females were physically less active compared to males.

Restricted access

The anthocyanin content of spring and winter wheat cultivars and their hybrids with purple and blue coloured grains was evaluated under Hungarian growing conditions. In all 3 years the anthocyanin content of blue grained wheats was significantly higher than that of purple ones. Anthocyanin content was influenced by environmental factors. In the progenies of crosses between Hungarian hard red winter wheat cultivars and blue-grained varieties, the anthocyanin content of the grind was 21–157 mg/kg, while that of the flour was 5.3–17.4 mg/kg. Consequently, most of the anthocyanin content was in the bran. The high anthocyanin content of blue and purple wheat varieties can be applied successfully for elevating the anthocyanin content of bakery products if whole-meal flour or bran is used.

Restricted access

„In der Gestalt von Bettlern wandelt Christus selbst mitten unter uns herum“

Die sakrale Begründung des Bettelberufs in der christlichen Religion

Studia Slavica
Author: György Orosz

Singing mendicant beggars (kaliki perechožie), who, for the most part, were blind or crippled and could be found everywhere in Russia before the 1917 Bolshevik Revolution, were only later, i.e. secondary, carriers of Russian religious songs (duchovnye stichi). The primary composers and performers of Eastern-Slavic religious folk songs were mediators between the Orthodox Christian Church and the people. Mendicant pilgrim beggars in Old Russia regarded themselves as those among the few selected by God. They practised their vocation of begging alms with approval from Jesus Christ. They “were baptized into Christ and clothed themselves with Christ”. From this, it follows that treating beggars to a meal or giving them alms was the same as treating Christ and giving the alms to him. The holy beggars of Old Russia were pilgrims: mendicant icons of Christ. With their life, they were meant to encourage others to purify their own icon-like quality received from God, and thus become similar to Christ.

Restricted access

Abstract  

Since there is no database in Libya defining the intake of the individuals from different essential (minor and trace) and toxic elements provided through food, drinking water and aerosol, a project has been proposed with the cooperation of IAEA to determine the concentration of a number of elements such as Cs, Fe, Cr, Rb, Sc, Se, Co, Zn in the three mentioned sources. Emphasis was placed on the use of nuclear and nuclear-related techniques. In this paper, the primary results are presented for the concentration of minor and trace elements in some vegetables, spices and other foods which are widely used in the Libyan meals. Instrumental neutron activation analysis utilizing a 10 MW water pool reactor and a γ-ray spectroscopy facility was employed. For quality control, certified reference materials were analyzed simultaneosly with the samples which show good agreements compared with the certified data. Emphasis was given to both elements iron and zinc for their importance.

Restricted access

Summary

The article discusses an enigmatic, anonymous painting deposited in the Museum of Fine Arts, Budapest. On grounds of style and with regard to the figures' attire it can be dated to the first third of the 17th century. Its master is supposedly German, who was both inspired by Italian Renaissance portraiture and the art of his 16th century German predecessors, Hans Holbein the Younger and Hans von Aachen. The painting can be regarded a double portrait coupled with a still life. It depicts possibly the painter himself, who, assuming the century-old role of the fools, mocks a man for his obesity. Taking also in consideration the frugal meal before him and the inconsistency of his clothes, it expresses the dichotomy between temperance and intemperance, Christian moderation and earthly abundance, vitaactiva and vitacontemplativa.

Restricted access

Duna–Tisza közi karbonátos homoktalajon, az MTA TAKI Őrbottyáni Kísérleti Telepén vizsgáltuk az eltérő minőségű komposztok és a húsliszt hatását a kukorica, mustár és tritikále termésére. A heterogén talaj 0–8% közötti CaCO3- és 1,0–1,5% humuszkészlettel rendelkezett. A humuszos szint vastagsága 60–80 cm, a pH(H2O) 6,8–7,5, a pH(KCl) 6,3–7,3 közötti értékeket mutatott. Az agyagfrakció mennyisége 10–15%-ot tett ki. A termőhely felvehető foszforral közepesen, nitrogénnel és káliummal gyengén ellátott volt. A véletlen blokk elrendezésű kísérleteket 2002-ben és 2003-ban állítottuk be egyenként 5 kezeléssel és 4 ismétléssel, azaz 20-20 parcellával. Az egyes parcellák területe 5×8 = 40 m² volt. A kísérlet beállításakor egyszeri terhelésként 0, 25, 50, 100 és 200 t·ha-1 friss komposztot, vagy 0, 2,5, 5, 10, 20 t·ha-1 húslisztet alkalmaztunk. A további években a komposztok és a húsliszt trágyaszerek utóhatásait figyeltük meg. Kísérleti növényként 2002-ben kukoricát, 2003-ban mustárt, majd 2004 és 2010 között tritikálét vetettünk monokultúrában. Igazolható hatásokat a növények összetételére csak 2004-ig kaptunk, ezért a további évek eredményeinek bemutatásától eltekintünk. Az aszályos 2002 évben a tápelemek a trágyázatlan talajon is feldúsultak a kukoricában, érvényesült a „töményedési” effektus. Az érett vágóhídi hulladékkomposzt-terhelés hatására tovább nőtt a kukorica vegetatív részeinek N-, K-, S-, NO3-N-, Zn-, Mo- és Cd-koncentrációja, míg a Mg-, Mn- és Ba-tartalma mérséklődött. A 2. évben termett mustár melléktermésében a S- és Na-mennyiség emelkedett. A 3. évben a tritikále szalma- és szemtermésében a Na- csökkenésével párhuzamosan a Mo-tartalom emelkedett. Az éretlen komposzt a N-, K-, S-, NO3-N-, Na- és Zn-felvételt serkentette, míg a Mg és Mo akkumulációját gátolta a kukoricában. A mustár magjában is igazolható volt a Sr és Na serkentő, illetve a Mo és Cd gátló hatása. A tritikáleban a Ca-, Mg-, Na- és Sr-beépülés mérséklődött, a Cu-felvétel viszont nőtt a terheléssel. Összességében hasonló hatást gyakorolt a félérett komposzt is a mustárra. A tritikáléban a N, K, S, Zn és Fe serkentő hatása, ill. a Mg esetén gátló befolyás volt megfigyelhető. A húslisztterhelés hatására kimutathatóan dúsult a N, S és Na, valamint visszaesett a P, Fe, Ni, Cr, Pb és Mo mennyisége a mustár melléktermésében. Úgy tűnik a csont kalcium-foszfát összetevője kevéssé tárult fel a húslisztben, ami gátolhatta a P és néhány nehézfém felvehetőségét a trágyaszerből, illetve a talajból. A magtermésben a S és Na beépülése nőtt, illetve a Mo elemé csökkent a terheléssel. A tritikále szalmában a N- és K-, a szemben a N- és S-tartalom nőtt igazolhatóan. A húsliszt gyors mineralizációjával akár 1 t·ha-1 N-veszteség (kilúgzás NO3-N formában, illetve légköri elillanás NH3-N formában) léphetett fel a 3 év alatt. A liszt 13% körüli zsírtartalma nem gátolta az ásványosodást ezen a talajon. A maximális zsírterhelés elérhette a 2,6 t·ha-1 értéket. A termesztett növények átlagos összetételében több nagyságrendbeli különbség is előfordult. A mustár magja halmozta fel a legtöbb N, P, S és Zn elemet. Az As-, Hg-, Se- és Pb-koncentráció minden növényi részben a kimutatási határ alatt maradt. Összefoglalva, javasolható a sterilizált vágóhídi érett komposztok minél kiterjedtebb felhasználása termőföldön. Összetételük és hatékonyságuk alapján kifejezetten növelhetik főként a savanyú homoktalajok termékenységét.

Restricted access

Ochratoxin A (OTA) is a nephrotoxic and carcinogenic mycotoxin, a secondary metabolite produced by mould fungi belonging to several Aspergillus and Penicillium species. It is formed during the storage of cereal grains and other plant-derived products. OTA ingested by humans and animals with the food or feed may exert deleterious effects on health. The purpose of this study was to investigate the ochratoxin contamination of the most important potential sources of OTA. The OTA content of cereal samples for human consumption (36 baking wheat, 16 wheat flour and 6 maize coarse meal samples) and feed grain samples (30 feeding wheat, 32 feeding maize and 20 feeding barley samples) collected in the mid-phase or at the end of the storage period and of 50 commercial coffee samples was determined. The analyses were performed by immunoaffinity column - high-performance liquid chromatography (IAC-HPLC). The limit of detection of the method was 0.1 ng/g. Of the wheat samples intended for human consumption, 8.3% contained OTA at 0.29 ng/g on the average (OTA ranges: 0.12-0.5 ng/g; Table 2). The OTA contamination of wheat flour and maize meal samples for human consumption was similar to that of the baking wheat samples. OTA contamination was found in 26.7% of the feeding wheat, 15.6% of the feeding maize and 35% of the feeding barley samples. The average values and the ranges of OTA levels found in the above samples were 12.2 and 0.3-62.8 ng/g, 4.9 and 1.9-8.3 ng/g, and 72 and 0.14-212 ng/g, respectively (Table 3). Sixty-six percent of the coffee samples were contaminated with OA (average level: 0.57 ng/g, ranges: 0.17-1.3 ng/g; Table 4). OTA contamination of baking wheat samples was found to be relatively low, presumably as a result of the favourable weather at harvest and the optimal storage conditions. Calculations made on the basis of the obtained results show that the daily OTA intake of an adult human from edible cereals is only 6.7 ng, while the amount taken up with coffee is 4.1 ng daily. The high prevalence and high levels of OTA contamination in feed grains can be explained by the unfavourable storage conditions, and this finding suggests that OA-related health problems may arise in animals, and that foods of animal origin may be contaminated with this mycotoxin.

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Az egészségmagatartás az egészség fenntartását, javítását és helyreállítását eredményező tevékenység. Célkitűzés: A szerző fel kívánta tárni az orvosok egészségmagatartásának összefüggéseit az életkorral, nemmel, egészségügyi ellátás szintjével, a szakmatípussal és a havi túlóra mennyiségével. Módszer: Kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat online kérdőívvel 186 orvos részvételével. Az adatelemzés χ2-, Kolmogorov–Szmirnov-, Mann–Whitney- és Kruskal–Wallis-próbával történt. Eredmények: A fekvőbeteg-ellátásban dolgozókra jellemző a több kávé- (p = 0,034) és energiaital- (p = 0,018) fogyasztás, valamint az, hogy csak hétvégén, otthon tudnak nyugodtan étkezni (p = 0,032). A férfiak (p = 0,003) gyakrabban fogyasztanak alkoholt, naponta két liternél több folyadékot (p = 0,005), vörös húsokat (p<0,001) és főtt ételt (p = 0,018), továbbá testtömegindexük magasabb (p<0,001; U = 2289,0), mint a nőknek. Az alapellátásban dolgozók gyakrabban fogyasztanak főtt ételt (p = 0,005), a 30 év alattiak pedig csipszet és gyorsételeket (p = 0,001), energiaitalt (p = 0,005), de fizikailag ők a legaktívabbak (p = 0,010). Következtetések: Az orvosok táplálkozási szokása több ponton is eltér a kívánatostól, és a fizikai aktivitás mértéke elmarad a nemzetközi trendektől. Orv. Hetil., 2016, 157(30), 1198–1206.

Restricted access

A dipeptidil-peptidáz-4 enzim – amely azonos a T-lymphocyta membránfelszínhez kötött CD26 molekulával – az inkretin hormonok bontásával jelentős szerepet játszik a szénhidrát-anyagcsere szabályozásában. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja az volt, hogy meghatározzuk az éhomi és postprandialis szérum-DPP-4 enzimaktivitását 41 1-es, 87 2-es típusú cukorbetegben, valamint 25 egészséges személyben. Módszer: A szérum-DPP-4-enzimaktivitás meghatározása microplate-alapú kinetikus eljárással történt éhomi, majd étkezést követően 60 és 120 perces időszakokban. Eredmények: A DPP-4-enzimaktivitás mind éhomi, mind postprandialis állapotban szignifikánsan magasabb volt az 1-es típusú diabetesben szenvedőknél, mint a 2-es típusú diabeteses vagy a kontrollszemélyekben. Nem találtunk változást az enzimaktivitásban egyik csoporton belül sem a postprandialis és az éhomi állapot között. Nem volt korreláció sem az éhomi plazmaglükóz- és a szérum-DPP-4-enzimaktivitás, sem a HbA 1c és a szérum-DPP-4-enzimaktivitás között. Következtetés: Eredményeink felvetik annak a valószínűségét, hogy a DPP-4-gyel kapcsolatba hozható vércukorszint-változás nem a szérumban mérhető DPP-4-aktivitás-változás következménye, hanem parakrin módon ható DPP-4-hatásként jelentkezik. Az 1-es típusú diabetesben észlelhető emelkedett DPP-4-enzimaktivitás ugyanakkor a pancreas autoimmun folyamatára utalhat, de hormonális feed-back mechanizmust, esetleg célszervkárosodást is jelezhet.

Open access
Magyar Sebészet
Authors: Lajos Kotsis, Szilárd Kostic, László Agócs, and Pál Vadász

Absztrakt

A szerzők a transhiatalis műtétek két új, az irodalomban még nem közölt indikációját ismertetik. Recidív bronchuscarcinoma miatti bal oldali pulmonectomiát követő, jobb oldali spontán nyelőcsőrupturában laparotomiás transhiatalis megoldást végeztek. A 2,5 cm-es repedést a szalagokkal lehúzott nyelőcsövön, a mediastinumban, csomós Vicryl-öltésekkel zárták és cseplesszel borították. A műtétet jobb mellűri és mediastinalis drénezéssel, gastro- és jejunostomiával fejezték be. A második műtét során alsó-hátsó mediastinalis tumort (8×5 cm), incarcerált masszív hiatusherniát, megrövidült nyelőcsövet és a mediastinumba penetráló kisgörbületi ulcust oldottak meg. Az időskor és rossz légzésfunkció miatt, laparotomiát követően, a kiszélesített hiatuson át, első lépésben a környezetével szívósan összetapadt hiatussérvet és a megrövidült, perioesophagitises nyelőcsövet tették szabaddá. Ez után a hátsó mediastinumban, a gerincoszlop mellett magasra terjedő, kisgörbületről kiinduló, ökölnyi, jól kapszulált képletet kifejtették, reszekálták. A kisgörbületi ulcust kimetszették, suturázták. A műtétet Toupet szerinti fundoplicatióval fejezték be. A transhiatalis feltárás alkalmazását szélsőséges mediastinalis és nyelőcsőfolyamatokban vélik megfontolandónak.

Restricted access