Search Results

You are looking at 51 - 60 of 125 items for :

  • All content x
Clear All

A rosszindulatú nyiroksejtes megbetegedések – a lymphomák – kezelésében az elmúlt években több változás történt. A Hodgkin-kór kezelésében egyre inkább rizikóadaptált kezelési stratégiát alkalmazunk, amely nemcsak a kezelés előtti vizsgálatokon és prognosztikai tényezőkön alapszik, hanem a kezelés korai stádiumában végzett ismételt PET-vizsgálat (restaging) eredményén is. A sugárkezelés alkalmazásának lehetőség szerinti minimalizálása a késői szövődményként fellépő másodlagos daganatok gyakoriságát csökkentheti. Relapsus esetén kemoszenzitív betegek esetében autológ őssejt-transzplantáció végzendő. A Hodgkin-kórban szenvedő betegek mintegy 85%-ának gyógyulása várható. A non-Hodgkin-lymphomák heterogén betegségcsoportjában az indolens non-Hodgkin-lymphomák csoportjára (CLL, myeloma multiplex, hajas sejtes leukaemia, cutan lymphomák stb.) természetes lefolyás esetén a lassú progresszió jellemző. Kezelésük palliatív, teljes gyógyulás elérése a jelenlegi lehetőségekkel általában nem lehetséges. Az agresszív NHL-ek jellemzője a gyors progresszió és a kezelés nélkül rövid idő alatt bekövetkező halálos kimenetel. Többségük citosztatikum- és sugárérzékeny. Megfelelő kezeléssel a betegek 60–70%-a komplett remisszióba (CR) kerül, és a betegek 40–50%-a véglegesen meggyógyul. Új lehetőség mindkét NHL-csoportban az immunterápia bevezetése, amely lehetőséget ad a nyugvó daganatsejtek befolyásolására is. Segítségükkel jelentősen javíthatók az eddigi terápiás eredmények. A PET-vizsgálat bevezetése az NHL-ek első és ismételt stádiumvizsgálatát is hatékonyan segíti. A kedvezőtlen prognózisú, valamint a visszaeső betegek egy részénél az autológ őssejt-transzplantáció javíthatja a prognózist.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Tóth, Gábor Lukács, Zsolt Cselik, Gábor Bajzik, Miklós Egyed, Zsolt Vajda, Katalin Borbély, Janaki Hadjiev, Tünde Gyarmati, Miklós Emri, Árpád Kovács, and Imre Repa

]. 14 Hillengass J, Delorme S. Multiple myeloma: current recommendations for imaging. Radiologe 2012; 52: 360–365. 15 Varga G, Mikala G, Váróczy L, et al. Management of multiple myeloma

Restricted access

Pál I, Illés Á, Pál T, et al. Multiple myeloma and seconder tumours. [Myeloma multiplex és szekunder tumorok.] Hemat Transzf. 2017; 50: 39-42. [Hungarian] 18 Pagano L, Pulsoni

Restricted access

–228. 7 Mikala G, Scheider T, Szász R. Beszámoló a Lymphoma–Myeloma Kongresszusról. Hematológia–Transzfuziológia. 2018; 4: 229–231. 8 Demeter J. Beszámoló a Semmelweis Symposiumról

Restricted access

Myeloma Leuk 2019; 19: 791–798. 5 de Vos S, Swinnen LJ, Wang D, et al.: Venetoclax, bendamustine, and rituximab in patients with relapsed or refractory

Open access

prognostic index for patients with diffuse large B-cell lymphoma who receive R-CHOP. Clin. Lymphoma Myeloma Leuk., 2013, 13 (1), 15–18. Rambaldi, A., Boschini, C., Gritti, G., et al.: The lymphocyte to monocyte ratio

Restricted access

reversibility of peripheral neuropathy associated with bortezoib-melphalan-prednisone in newly diagnosed patients with multiple myeloma: subanalysis of the phase 3 VISTA study. Eur. J Haematol. 2011; 86

Restricted access
Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Ákos Nagy, Bence Bátai, Laura Kiss, Anita Marx, László Imre Pinczés, Gergő Papp, Imre Kacskovics, Donát Alpár, and Csaba Bödör

–693. 71 Pugh TJ. Circulating tumour DNA for detecting minimal residual disease in multiple myeloma. Semin Hematol. 2018; 55: 38–40. 72 Waldschmidt JM

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Béla Kajtár, Pál Jáksó, László Kereskai, Ágnes Lacza, Gábor Méhes, Mária Bodnár, Péter Dombi J., Zoltán Gasztonyi, Miklós Egyed, János Iványi, Gábor Kovács, Éva Marton, Aranka Palaczki, Sándor Petz, Péter Tóth, Erzsébet Sziládi, Hajna Losonczy, and László Pajor

hybridization analysis in the study of chronic lymphocytic leukemia and multiple myeloma. Cancer Genet. Cytogen., 2004, 153 , 73–76. Dyke D. L. Combined cytogenetic testing and

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Bernadett Szűcs, Edit Nagy, Stefan Talev, Ildikó Garai, and László Galuska

infections in patients with multiple myeloma: A study of 165 infectious episodes. J. Clin. Oncol., 2005, 23 , 7857–7863. Saghafifar F. 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography

Restricted access