Search Results

You are looking at 51 - 60 of 265 items for :

  • "personality traits" x
  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

, J. ( 2014 ). Interrelationships among impulsive personality traits, food addiction, and Body Mass Index . Appetite , 73 , 45 – 50 . https://doi.org/10.1016/j.appet.2013.10.008 . 10.1016/j.appet.2013.10.008 Pearson , C. M. , Wonderlich , S. A

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Roser Granero, Fernando Fernández-Aranda, Susana Valero-Solís, Amparo del Pino-Gutiérrez, Gemma Mestre-Bach, Isabel Baenas, S. Fabrizio Contaldo, Mónica Gómez-Peña, Neus Aymamí, Laura Moragas, Cristina Vintró, Teresa Mena-Moreno, Eduardo Valenciano-Mendoza, Bernat Mora-Maltas, José M. Menchón, and Susana Jiménez-Murcia

control disorders, largely as a consequence of the high level of personality traits related to impulsivity reported by GD patients (such as novelty/sensation seeking, lack of perseverance/premeditation, or positive/negative urgency), and by the results of

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Máté Kapitány-Fövény, Róbert Urbán, Gábor Varga, Marc N. Potenza, Mark D. Griffiths, Anna Szekely, Borbála Paksi, Bernadette Kun, Judit Farkas, Gyöngyi Kökönyei, and Zsolt Demetrovics

(NSAPH2007) ( Paksi, Rózsa, Kun, Arnold, & Demetrovics, 2009 ). This survey, in addition to the assessment of addictive behaviors, aimed to assess some personality/trait-like characteristics. The target population of the survey was the total population of

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Susana Jiménez-Murcia, Mónica Giménez, Roser Granero, Hibai López-González, Mónica Gómez-Peña, Laura Moragas, Isabel Baenas, Amparo Del Pino-Gutiérrez, Ester Codina, Teresa Mena-Moreno, Eduardo Valenciano-Mendoza, Bernat Mora-Maltas, Susana Valero-Solís, Sandra Rivas-Pérez, Elías Guillén-Guzmán, José M. Menchón, and Fernando Fernández-Aranda

240 items for measuring personality traits structured in 7 personality dimensions: 4 are dimensions related to temperament (novelty seeking, harm avoidance, reward dependence and persistence; consistency for each dimension in our sample was α = 0

Open access

Célkitűzés

A tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson azon nemzetközi empirikus kutatások főbb eredményeiről, melyek azzal foglalkoznak, hogy az IKT-eszközök használata milyen összefüggést mutat a kognitív működéssel, személyiségvonásokkal. A kognitív működés területei közül a következőkre fókuszál a tanulmány; gondolkodás, figyelem és emlékezet, végrehajtó funkciók, intelligencia. A személyiségvonások közül az impulzivitás, szenzoros élménykeresés és kontrollhelyelvárás szerepe jelenik meg.

Az áttekintés módszertana

Az összefoglaló tanulmány olyan kutatások eredményeire támaszkodik, melyek nemzetközi színtéren született empirikus vizsgálatok a fent felsorolt témákon belül. A tanulmány törekszik a témában friss, releváns nemzetközi empirikus kutatások áttekintésére. A főbb eredmények és az ezekből levont következtetések: Az IKT-eszközök használata feltételezhetően eredményez bizonyos átalakulásokat kognitív működésünkben, azonban a kutatások eredményei arra a következtetésre vezetnek, hogy nem önmagában az IKT-használat az, ami a kognitív változásokat eredményezi, hanem az IKT-eszközök nem megfelelő használata. Vagyis valószínűleg a megfelelő IKT-használati szokások elsajátítása a kulcs abban, hogy az IKT-eszközök kognitív működésünkre gyakorolt negatív hatásainak mérséklésével ki tudjuk használni ezen eszközök előnyeit. Az IKT-eszközök nem megfelelő, problematikus használata olyan személyiségtényezőkkel mutat összefüggést, mint az impulzivitás (türelmetlenség, alacsony önkontroll és kitartás), gátolatlanság unalomintolerancia, külső kontrollos kontrollhelyelvárás. Kérdéses azonban, hogy ezen személyiségbeli jellemzőket valóban az IKT-eszközök bizonyos típusú használata idézi-e elő, vagy fordítva; az eleve ilyen személyiségvonással jellemezhető személyek hajlamosabbak a problematikus IKT-használatra? Ahhoz, hogy erre a kérdésre nagy bizonyossággal választ tudjunk adni, több randomizált kontrollált kutatásra van szükség a területen. A tanulmányban szereplő empirikus kutatásokat így kutatásmódszertani szempontból is fontos megvizsgálni annak érdekében, hogy árnyaltabb következtetéseket tudjunk megfogalmazni elemzésük révén.

Aim

The goal of this paper is to review the main findings of the international empirical studies which are focusing on the relationship of ICT-usage and cognitive functioning, and on the relationship of ICT-usage and personality factors. In the field of cognitive functioning, this paper studies the followings; reasoning, attention, memory functions, executive functions, intelligence. From the personality traits, this paper engages in impulsivity, sensory seeking and locus of control.

The methodology of the review

This paper reviews the relevant and up-to-date international empirical studies, which are made in the aforementioned fields. Main findings and conduisons: The usage of ICT- devices presumably results in changes in our cognitive functioning, but we can conclude from the results of the reviewed studies, that these changes are the impacts of the maladaptive use of these devices. So probably the most important issue is the acquirement of adequate habits in the filed of ICT-usage to moderate the ICT-devices' negative effects on our cognitive functioning, and to maximize the benefits of these devices.The maladaptive, problematic use of ICT-devices is in relationship with some personality traits, with impulsivity (impatience, low self-control, lack of persistence), with disinhibition, boredom susceptibility, and external locus of control. At the same time the direction of casuality is questionable, so we don't know, if problematic ICT-usage causes these changes in our personality, or conversely; people with these personality traits susceptible more to problematic ICT-usage? If we want to answer this question, we need more randomized controlled studies in this field. Therefore it is important to examine the methodology of the empirical studies which are appeared in this paper, in order to make accurate conclusions about them.

Open access

/avoidance personality traits: A two stage (valuation-motivation) approach . Neuroscience and Biobehavioral Reviews , 36 , 2339 – 2354 . Corr , P. J. , & Mutinelli , S. ( 2017 ). Motivation and young people’s career planning: A perspective from the

Open access

( 5 ), 395 – 401 . https://doi.org/10.1089/cpb.1999.2.395 . 10.1089/cpb.1999.2.395 Kim , N. , Hughes , T. L. , Park , C. G. , Quinn , L. , & Kong , I. D. ( 2016 ). Altered Autonomic functions and distressed personality traits in male

Open access

), intolerance of uncertainty Rozgonjuk et al., 2019b , excessive reassurance seeking ( Billieux, Maurage, Lopez-Fernandez, Kuss, & Griffiths, 2015a; Elhai et al., 2020 ), personality traits, such as neuroticism ( Balta, Emirtekin, Kircaburun, & Griffiths, 2018

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Marie Grall-Bronnec, Morgane Guillou-Landreat, Julie Caillon, Caroline Dubertret, Lucia Romo, Irène Codina, Isabelle Chereau-Boudet, Christophe Lancon, Marc Auriacombe, JEU-Group, Jean-Benoit Hardouin, and Gaëlle Challet-Bouju

the Temperament and Character Inventory (TCI) is frequently used to quickly assess personality traits ( Chakroun-Vinciguerra, Faytout, Pélissolo, & Swendsen, 2005; Cloninger, Svrakic, & Przybeck, 1993 ). It measures seven dimensions based on four

Open access

). The relationships among attachment style, personality traits, interpersonal competency, and Facebook use . Journal of Applied Developmental Psychology , 33 ( 6 ), 294 – 301 . 10.1016/j.appdev.2012.08.001 Joreskog , K. G. , & Sorbom , D. ( 1996

Open access