Search Results

You are looking at 51 - 60 of 178 items for :

  • "triticale" x
  • All content x
Clear All

Bishnoi, B.R., Hughes, J.I. 1979. Agronomic performance and protein contents of tall planted triticale, wheat and rye. Agronomy Journal 71 :350–360. Hughes J

Restricted access

The plasmodiophorid Polymyxa graminis transmits plant viruses to cereal crops such as wheat, rye, barley and triticale. Soil samples from different locations and cereal host plants were analyzed for the presence of P. graminis ribotypes I and II, and tested for the occurrence of soil-borne viruses. P. graminis sequences mainly from fields in Germany used for virus resistance trials, but also from a site each in Poland and Denmark were obtained and deposited in the European Nucleotide Archive. The interactions between the components of the pathogen complex – vector ribotype and virus – and the host are discussed.

Restricted access

This paper describes the production of an enzyme preparation from the fungus Thermomyces lanuginosus. Thermal resistance, pH stability and lignocellulolytic activity of the enzyme preparation high in xylanase were studied on a variety of grains and forages. The enzyme preparation preserved more than 70% of its original xylanase activity for 4 and 1 h at 60 and 70 °C, respectively. The xylanase activity remained over 80% when the preparation was incubated for 30 min at pH 4.5. In vitro digestibility studies indicated that the enzyme digested 7.5, 8.5 and 8.0% of the dry matter (DM) of barley meal, wheat bran and oat meal samples, respectively. When applying 60-min incubation, 7.5, 7.3 and 8.4% of DM of the oat straw, alfalfa hay and triticale straw was digested, respectively. When the time of digestion was increased to 360 min, the sunflower hull showed 15.8% DM digestibility.

Restricted access

The aim of the study was to determine the characteristics of Szabolcs-Szatmár-Bereg county in North-Eastern Hungary and to elaborate an environmentally sound agricultural strategy. 50% of Szabolcs-Szatmár-Bereg county is arable land (303,950 ha). After the change of regime there was no significant decrease in the size of the arable land. Cultivation is still practised on soils of poorer quality. Under the changed production conditions, crop cultivation in its present form does not come up to the economic expectations. The sowing structure is not suited to the regional climate and soil conditions; 75% of the arable land is occupied by only 5 species of plant. A change in the cultivation profile (afforestation) can be expected on connected marginal areas where economic calculations indicate that economical cultivation is not possible. A typical feature of the region's cereal production is that it takes up significantly more arable land than is justified: in recent years the average ratio of cereals was 60–65%. In certain microregions the production of protein fodders is recommended for the economical production of better quality meat. There has been an increase in the area sown to triticale, peas, beans and cucumber for seed production. The production of flowers, vegetables, spices and herbs should be promoted; these plants require manual work, so they could play a significant role in solving employment problems. On more unfavourable areas, suitable for the cultivation of agricultural products, the production of low-input plants (e.g. rye, triticale, sorghum) suitable for extensive cultivation should be considered. In small regions with favourable ecological and infrastructural situations the area sown to crops with greater production value and greater labour requirements can be expected to increase.

Restricted access

Bálint, A. F., Kovács, G., Sutka, J. 2002: Copper tolerance of Aegilops, Triticum, Secale and triticale seedlings and copper and iron contents in their shoots. Acta Biol. Szeged , 46 , 77

Restricted access

433 444 Royo, C. & Blanco, R. 1998. Use of potassium iodide to mimic drought stress in triticale. Field Crops Res. 59: 201–212. Blanco

Restricted access

Duna–Tisza közi karbonátos homoktalajon, az MTA TAKI Őrbottyáni Kísérleti Telepén vizsgáltuk az eltérő minőségű komposztok és a húsliszt hatását a kukorica, mustár és tritikále termésére. A heterogén talaj 0–8% közötti CaCO3- és 1,0–1,5% humuszkészlettel rendelkezett. A humuszos szint vastagsága 60–80 cm, a pH(H2O) 6,8–7,5, a pH(KCl) 6,3–7,3 közötti értékeket mutatott. Az agyagfrakció mennyisége 10–15%-ot tett ki. A termőhely felvehető foszforral közepesen, nitrogénnel és káliummal gyengén ellátott volt. A véletlen blokk elrendezésű kísérleteket 2002-ben és 2003-ban állítottuk be egyenként 5 kezeléssel és 4 ismétléssel, azaz 20-20 parcellával. Az egyes parcellák területe 5×8 = 40 m² volt. A kísérlet beállításakor egyszeri terhelésként 0, 25, 50, 100 és 200 t·ha-1 friss komposztot, vagy 0, 2,5, 5, 10, 20 t·ha-1 húslisztet alkalmaztunk. A további években a komposztok és a húsliszt trágyaszerek utóhatásait figyeltük meg. Kísérleti növényként 2002-ben kukoricát, 2003-ban mustárt, majd 2004 és 2010 között tritikálét vetettünk monokultúrában. Igazolható hatásokat a növények összetételére csak 2004-ig kaptunk, ezért a további évek eredményeinek bemutatásától eltekintünk. Az aszályos 2002 évben a tápelemek a trágyázatlan talajon is feldúsultak a kukoricában, érvényesült a „töményedési” effektus. Az érett vágóhídi hulladékkomposzt-terhelés hatására tovább nőtt a kukorica vegetatív részeinek N-, K-, S-, NO3-N-, Zn-, Mo- és Cd-koncentrációja, míg a Mg-, Mn- és Ba-tartalma mérséklődött. A 2. évben termett mustár melléktermésében a S- és Na-mennyiség emelkedett. A 3. évben a tritikále szalma- és szemtermésében a Na- csökkenésével párhuzamosan a Mo-tartalom emelkedett. Az éretlen komposzt a N-, K-, S-, NO3-N-, Na- és Zn-felvételt serkentette, míg a Mg és Mo akkumulációját gátolta a kukoricában. A mustár magjában is igazolható volt a Sr és Na serkentő, illetve a Mo és Cd gátló hatása. A tritikáleban a Ca-, Mg-, Na- és Sr-beépülés mérséklődött, a Cu-felvétel viszont nőtt a terheléssel. Összességében hasonló hatást gyakorolt a félérett komposzt is a mustárra. A tritikáléban a N, K, S, Zn és Fe serkentő hatása, ill. a Mg esetén gátló befolyás volt megfigyelhető. A húslisztterhelés hatására kimutathatóan dúsult a N, S és Na, valamint visszaesett a P, Fe, Ni, Cr, Pb és Mo mennyisége a mustár melléktermésében. Úgy tűnik a csont kalcium-foszfát összetevője kevéssé tárult fel a húslisztben, ami gátolhatta a P és néhány nehézfém felvehetőségét a trágyaszerből, illetve a talajból. A magtermésben a S és Na beépülése nőtt, illetve a Mo elemé csökkent a terheléssel. A tritikále szalmában a N- és K-, a szemben a N- és S-tartalom nőtt igazolhatóan. A húsliszt gyors mineralizációjával akár 1 t·ha-1 N-veszteség (kilúgzás NO3-N formában, illetve légköri elillanás NH3-N formában) léphetett fel a 3 év alatt. A liszt 13% körüli zsírtartalma nem gátolta az ásványosodást ezen a talajon. A maximális zsírterhelés elérhette a 2,6 t·ha-1 értéket. A termesztett növények átlagos összetételében több nagyságrendbeli különbség is előfordult. A mustár magja halmozta fel a legtöbb N, P, S és Zn elemet. Az As-, Hg-, Se- és Pb-koncentráció minden növényi részben a kimutatási határ alatt maradt. Összefoglalva, javasolható a sterilizált vágóhídi érett komposztok minél kiterjedtebb felhasználása termőföldön. Összetételük és hatékonyságuk alapján kifejezetten növelhetik főként a savanyú homoktalajok termékenységét.

Restricted access

, H.K. , Jamwal , N.S. , Hussain , W. , Mahato , A. , Bhatt , A.K. 2014 . Interactive genotypic influence of triticale and wheat on their crossability and haploid induction under varied agroclimatic regimes . Cereal Res. Commun

Restricted access

1992-ben mészlepedékes csernozjom vályogtalajon beállított szabadföldi kísérletben vizsgáltuk a nitrogén, réz és molibén elemek közötti kölcsönhatásokat tritikáléval. A termőhely talaja a szántott rétegben 3% humuszt, 5% körüli karboná-tot és 20% körüli agyagot tartalmazott. A talajelemzések alapján a terület jó Ca-, Mg-, K- és Mn-, kielégítő Cu-, valamint gyenge-közepes P- és Zn-ellátottságú volt. A talajvíz 13–15 m mélyen található, a terület aszályérzékeny. A tenyészidő kilenc hónapja alatt azonban 379 mm eső hullott, közepes csapadékellátottságot biztosítva a tritikálénak. A kísérletet 4N x 3Cu = 12 kezelés x 3 ismétlés = 36 parcellával állítottuk be osztott parcellás (split-plot) elrendezéssel. A N-trágyázás 0, 100, 200, 300 kg·ha-1, a Cu-trágyázás 0, 50 és 100 kg·ha-1 adagokat jelentett Ca-NH4NO3, illetve CuSO4 formájában. A kísérlet ötödik évében a 15 m hosszú parcellákat megfeleztük és 1 m-es úttal elválasztottuk. A kísérlet így sávos split-plot elrendezésűvé vált 72 parcellával (4N x 3Cu x 2Mo = 24 kezelés x 3 ismétlés). A 48 kg·ha-1 molibdént (NH4)6Mo7O24x4H2O formában alkalmaztuk.

A vizsgálat fontosabb eredményei az alábbiakban foglalhatóak össze.:

Adataink orientálhatják a szaktanácsadást a tervezett tritikále termés elemszük-ségletének számításakor.

Restricted access

In this paper, strategies are questioned and it is discussed whether the goals of the EU commission to replace substantial parts of the fossil energy demands by bioenergy supplies are feasible. Austria, as a member of the PPBA (Pannonian Plant Biotechnology Association), has elaborated a study on how much of the arable land can be utilized in the period between 2005 and 2020 for various bioenergy purposes. The results demonstrate that, at the most, agriculture can supply only about 22% of the total arable land needed for additional bioenergy, such as biofuel and biogas, without interfering with national food and feed supplies, and the protection of a sensible situation as regards the environment and emission.Furthermore, two research studies are presented about new production systems to achieve the better, more efficient use of crop rotations, mainly for biogas production, already being implemented in the 358 local farm biogas plants in Austria, and about the approved long-term use of the whole plant biomass of triticale varieties for heating local private and farm houses.

Restricted access