Search Results

You are looking at 51 - 60 of 2,066 items for :

  • All content x
Clear All

Abstract  

We have examined the working diameter of capillary columns with diameter of 5, 7, 10 and 20 mm. These modified capillary columns were carefully filled with local Taiwan laterite (LTL). The porosity and density of these packed columns was 0.51±0.02 g/g and 1.27±0.05 g/cm3, respectively. The diffusion experiments were then carried out in synthetic groundwater with Cs loading of 0.1mM at room temperature. Experimental results have shown that the diffusion profiles of modified capillary columns fit Fick’s second law very well. This result revealed that the working diameter of a capillary column can be expanded to at least to 20 mm without affecting the validity of the derived diffusion coefficients. Among these columns, the ones with 5 mm diameter show the most consistent results of the derived K d, apparent and effective diffusion coefficients. Although the derived distribution and effective diffusion coefficients slightly decrease as the diameter of these columns increases due to the increase of the solid/liquid ratio. These values are still informative of the Cs diffusion in local Taiwan laterite. Moreover, our results clearly demonstrate the potential of using “modified capillary method” to study the diffusion behaviors of concerned radionuclide because columns with large diameter enable the filling with more versatile geological substances.

Restricted access

.R., Weekers, A.M., & Baneke, J.J. (2008). On the dimensionality of the Dispositional Hope Scale. Psychological Assessment, 20, 310—315. Carifio, J., & Rhodes, L. (2002). Construct validities and the empirical relationships between

Restricted access

ICD-11 Gaming Disorder: Needed and just in time or dangerous and much too early?

Commentary on: Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal (Aarseth et al.)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Wim van den Brink

Disorder” as a “condition for further study,” that is, a tentative definition of a tentative disorder that needs further research before it can be accepted as a valid diagnostic category ( American Psychiatric Association [APA], 2013 ). This tentative

Open access

–483. Ware, J., Jr., Kosinski, M., Keller, S. D. (1996): A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Med. Care, 34: 220–233. Wong, M. C., Lo, E. C., McMillan, A. S

Restricted access

Abstract  

The paper investigates the validity of steady-state approximation for the case of constant rate thermal analysis experiments. It is shown that the approximation holds for the experiments run with a controlled rate of either the decomposition of the compound, or the production of gas.

Restricted access

. Bäckström 2008 Individual differences in processing styles: Validity of the Rational-Experiential Inventory Scandinavian Journal of Psychology 49 5

Restricted access

). Theory and validity of life satisfaction scales. Social Indicators Research, 112 , 497—527. Dúll, A. (1995). Az otthon környezetpszichológiai aspektusai. Magyar Pszichológiai Szemle, 35 , 345

Restricted access

concurrent validity of the Italian version of the Brief Multidimensional Measure of Religiousness/Spirituality Psychology of Religion and Spirituality 5 4 316 324

Restricted access

Neimeyer, R. A., Moore, M. K. (1994): Validity and reliability of the Multidimensional Fear of Death Scale. In: Neimeyer, R. A. (ed.): Death Anxiety Handbook. Research, Instrumentation, and Application. Taylor and Francis, Washington, 61

Restricted access

Elméleti háttér: A McCullough, Emmons és Tsang (2002) által megalkotott Hála Kérdőív (Gratitude Questionnaire, GQ-6) a vonás-hálával foglalkozó pozitív pszichológiai kutatások gyakran alkalmazott eszköze. Cél: A tanulmányban bemutatjuk a Hála Kérdőív magyar fordítását (GQ-6-H), az azzal szerzett eredményeket, valamint elemezzük pszichometriai jellemzőit. Módszer: Az elemzéshez összesen két keresztmetszeti adatfelvétel adatait használtuk fel (N = 577, férfi: 182, nő: 393). A GQ-6-H mellett szerepelt a kérdőívcsomagokban az Élettel való Elégedettség Skála, a Rosenberg Önértékelés Skála és az Élet Értelme Kérdőív magyar változatai is, valamint egy almintában rákérdeztünk a szubjektív egészségi állapotra és a szubjektív anyagi helyzetre is. Eredmények: A Hála Kérdőív konfirmatív faktorelemzés alapján egyértelműen egydimenziós eszköznek bizonyult, melynek jók a megbízhatósági mutatói (Cronbach-alfa 0,75 és 0,79 között), és elfogadható az időbeli stabilitása is. A szociodemográfiai változók közül a nem és az iskolai végzettség szignifikáns előrejelző változónak bizonyult: a nők a férfiakhoz képest (béta = 0,201; p < 0,001), valamint a középfokú és a felsőfokú végzettségűek az alapfokúhoz képest erősebb hálaérzésről számoltak be (béta = 0,304 és 0,415; p < 0,01). A vonás-hála továbbá pozitívan jelezte előre az élettel való elégedettséget (béta = 0,230; p < 0,001), függetlenül az élet értelmessége megélésének és az önértékelésnek a mértékétől. Következtetések: A bemutatott eredmények alapján a Hála Kérdőív magyar változata megbízható és érvényes mérőeszköz, amely jól alkalmazható a hálára való képesség diszpozíciójának mérésére.

Restricted access