Search Results

You are looking at 51 - 60 of 77 items for :

  • "vallásosság" x
  • All content x
Clear All

. Ritualisierung, Zeit, Kommunikation 2003 Hegedűs , Rita 2000: A vallásosság alakulása Magyarországon a kilencvenes évek kutatásainak tükrében . [Religiosity in Hungary Reflecting the Researches in 1990s] (Ph

Restricted access

458 461 RÓHEIM Géza 1925: Magyar néphit és népszokások. Budapest. SZABÓ László 1990: Népi természetismeret, in, DÖMÖTÖR Tekla (fßerk.) Népszokások, néphit, népi vallásosság. Budapest: Akadémiai

Restricted access

„In der Gestalt von Bettlern wandelt Christus selbst mitten unter uns herum“

Die sakrale Begründung des Bettelberufs in der christlichen Religion

Studia Slavica
Author: György Orosz

der archaischen Volksgebete]. In: Erdélyi Zsuzsanna (szerk.) Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből . Budapest, 1991. 51–142. Erdélyi 2001 = Erdélyi Zsuzsanna: Aki ezt az

Restricted access

Varga Károly (1999): Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Világnézet-szociológiai hipotézisek megvitatása . Osiris, Budapest. Vallásosság-szindróma és polgári társadalom. Világnézet

Restricted access

kérdései — keresztek — szobrok — kápolnák Ház és ember 1990 6 219 226 Bárth , János 1990: Népi vallásosság (Volksfrömmigkeit). In: Dömötör , Tekla (Hrsg.): Népszokás, néphit, népi vallásosság

Restricted access

Zsuzsanna: Az archaikus népi imádságzáradékok történeti kérdései [Die historischen Fragen der Schlussformeln der archaischen Volksgebete]. In: Erdélyi Zsuzsanna (szerk.): Boldogasszony ága. Tanulmányok a népi vallásosság köréből . Budapest, 1991. 51

Restricted access

Either Them, or Us’: National Materialism in Central Eastern Europe 1993 Varga K. (1999): Vallásosság-szindróma és polgári

Restricted access

Policy Department Economic and Scientific Policy. Palliative Care in the European Union, 2008. Békés V.: A halál iránti attitűd az életkor, a nem és a vallásosság függvényében. Kharón Thanatológiai

Restricted access

-Health Systems Kovács, E., & Pikó, B. (2009). Vallásosság a magyar középiskolások körében. Társadalomkutatás, 27 (1), 27—48. Landau, R. (1995). Locus of control and socioeconomic status: Does internal locus

Restricted access

, 63, 859–871. Martos T. (2008). Vallásosság és az értelmes élet pszichológiája. In Horváth-Szabó K. (szerk.), Vallásosság és személyiség (pp. 9–36). Piliscsaba: Pázmány Kiadó. Martos, T., & Kopp

Restricted access