Search Results

You are looking at 61 - 70 of 2,555 items for :

  • All content x
Clear All
Acta Oeconomica
Authors: GheorghiŢa Dincă, Marius Sorin Dincă, and Maria LetiŢia Andronic

1 Introduction This study aimed to identify the most efficient healthcare systems using a sample of 17 EU states. The health sector is an area where public expenditures are of a great importance so that the findings of this study would have strong

Restricted access

Alvincz, J. (1994): A magyar élelmiszeripar privatizációja . (The privatisation of Hungarian food industry.) CSc. (Ph.D.) Thesis, Budapest, pp. 1-120. Anon. (1997): The situation of food industry in Hungary . Report to the EU

Restricted access

Greece in response to the Council Recommendation of 27 April 2009, (2010/291/EU), OJ L 125/50, 21.5.2010. Council of the European Union (2010b): Press Release, 3003rd Council Meeting, Economic and Financial Affairs, Brussels, 16

Restricted access

European SMEs. Zoetermeer (The Netherlands): European Commision, Directorate-General for Enterprise and Industry. Final Report. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/interna tionali sa - tion_of_european sm e s final

Restricted access

’s Profitability in EU15 . Scientific Annals of the Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi Economic Sciences , 62 ( 1 ): 93 – 101 Celen , A. ( 2014 ): Comparative Analysis of

Restricted access

Scales . Journal of Human Resources , 23 ( 2 ): 193 – 210 . PricewaterhouseCoopers ( 2015 ): Family Tax Reliefs and Benefits in the EU , https://www.pwc.pl/pl/pdf/family-tax-reliefs-and-benefits-in-the-eu

Restricted access

Europe publication series, November 2009 ) <https://www.ceps.eu/system/ files/book/2009/11/latin-american-reactions-adoption-returns-directive.pdf> accessed 30 April 2017. Aleinkoff , T

Restricted access

Az EU-támogatások jogosultsági rendszerének egy alternatívája

Javaslatok a kohéziós politika reformjával kapcsolatos magyar álláspont kialakításához

Társadalom és Gazdaság
Author: T. Zoltán Polyánszky

A tanulmány a hosszú ideje támogatott NUTS 2 régiók idősoros regionális GDP- és (részben) munkanélküliségi adatainak, egyes hazai tapasztalatoknak, valamint a kohéziós politikát érő kihívásoknak és az EU költségvetési reformja alapelveinek figyelembevételével javaslatokat fogalmaz meg az Európai Unió kohéziós politikájának reformjára vonatkozóan. A javaslatok a forrásfelhasználás hatékonyságára és a hatékonyság mérésére összpontosítanak. Az EU beavatkozási logikájának javítása érdekében kiemelten érintik a támogatási hatékonyság, a gazdaságpolitika és a szabályozás kapcsolatát, a regionális és az országos problémák eltérő kezelésének szükségességét, valamint a regionális fejlet_t

Restricted access

silicate host has been studied for a long time. In recent years, silicate phosphors have been reported by researchers [ 4 – 13 ]. In this article, MgAl 2 Si 2 O 8 : Mn 4+ , Eu 3+ , and MgAl 2 Si 2 O 8 : Mn 4+ , Yb 3+ -based phosphors were

Restricted access

): Competences Supporting and the’ New Skills for New Jobs’ Initiative . Council Conclusions of 11 May 2010, 2010/C 135/03. EUROSTAT (2005): The Continuity of Indicators during the Transition between ECHP and EU

Restricted access