Search Results

You are looking at 61 - 70 of 383 items for :

  • "epidemiological study" x
  • All content x
Clear All

Abstract  

Toenails and fingernails are routinely used to estimate selenium status in epidemiological studies; however, literature validating nail selenium concentration as a surrogate for critical organs is limited. In this study diets of intact male dogs were selenium supplemented at two physiological levels (3 and 6 μg/kg/day) in two different forms, selenomethionine and selenium-enriched bioformed yeast. The selenium-adequate basal diet consumed by the treatment and control groups during the 4-week run-in period and throughout the trial contained 0.3 ppm selenium. After 7 months the dogs in the two treatment groups and the control group were euthanized. Representative tissue samples from prostate, brain, liver, heart and skeletal muscle were collected, rinsed and frozen. Toenail clippings from multiple toes were also collected. Selenium was determined by neutron activation analysis using Se77m (half life = 17.4 s) at the University of Missouri Research Reactor Center. NIST SRM 1577, Bovine Liver was analyzed as a quality control. The analysts were blinded to control and treatment group assignments. As expected, tissue selenium levels increased proportionally with supplementation. A slightly greater increase in tissue selenium was observed for the purified selenomethionine compared to the bioformed yeast; however this trend was significant only for brain tissue. Toenail selenium concentrations and tissue selenium were highly correlated (p < 0.003) with Pearson coefficients of 0.759 (skeletal muscle), 0.745 (heart), 0.729 (brain), 0.723 (prostate), and 0.632 (liver). The toenail biologic monitor accurately assesses selenium status in skeletal muscle, heart, brain, prostate, and liver in the canine model.

Restricted access
Hungarian Medical Journal
Authors: Joye Varghese, K. R. Mohan, I. Haseeb, K. Krishnaprasad, A. Sundaram, and V. Jayanthi

Farrokhyar, F., Swarbrick, E. T., Irvine, E. J.: A critical review of epidemiological studies in inflammatory bowel disease. Scand. J. Gastroenterol., 2001, 36 , 2–15. Irvine E. J. A

Restricted access

Medusas. Reclaiming Hysteria. Nimnuan, C, Hotopf M., Wessely, S. (2001): Medically unexplained symptoms. An epidemiological study in seven specialities. Journal of Psychosomatic

Restricted access

Ewald, C. (1995): Epidemiological study of Aujeszky's disease eradication in part of Schleswig-Holstein (Germany) using area vaccination with gI-deleted vaccine, and removal of gI-positive breeding pigs. Fachbereich VeterinäUrmedizin, Freie UniversitäUt

Restricted access

O Visser CB Lamers 2001 Epidemiology and survival in patients with carcinoid disease in the Netherlands. An epidemiological study with

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: Egybiztosítós egészségügyi finanszírozási rendszerben a kórházak által finanszírozási célból történő adatszolgáltatások lehetőséget adhatnak epidemiológiai jellegű vizsgálatokra. Célkitűzés: A szerzők Közép-Magyarország 14 neurológiai osztálya adatai alapján vizsgálták a jelentések megbízhatóságát. Módszer: Az elemzést az agyi infarktus (BNO-10 I63+I64) három számjegyű diagnóziskódjaira végezték az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára küldött kórházi jelentésekből kiindulva. Eredmények: Az ischaemiás cerebrovascularis esetek száma 2012 első és második fél évét összehasonlítva 35%-os csökkenés és 73%-os növekedés között változott: az egyes kórházakban jól követte az ellátási területek 2012. júliusi változását. Kiegészítő informatikai módszerekkel megbecsülhető, hogy az agyinfarktus kórháztól függően az esetek 54–84%-ában akut esemény. A neurológiai osztályok szerepvállalása az ischaemiás cerebrovascularis betegek ellátásában kórházanként 34–98% között változik. A jelentésekben szereplő diagnózisok összességében több mint 99%-ban megfelelnek a betegek zárójelentésében szereplő diagnózisoknak. Nagyobb pontatlanságok (körülbelül 20%) a finanszírozási besorolási kódolásokban voltak. Következtetések: A finanszírozási célból létrehozott adatbázisok megfelelő informatikai módszerek alkalmazásával megbízható adatokat szolgáltatnak a magyarországi cerebrovascularis betegségek epidemiológiai vizsgálatára. Orv. Hetil., 2015, 156(38), 1540–1546.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Magda Antal, Andrea Regöly-Mérei, Katalin Nagy, Lajos Biró, Szabolcs Péter, Györgyi Arató, Csaba Szabó, Natália Lásztity, and Éva Martos

Az elhízás mértékének megállapítására nincs egységesen elfogadott mérőmódszer. Célkitűzés annak megállapítása, hogy milyen összefüggés van a testtömegindex, a testzsírszázalék és a haskörfogat alapján felállított kategóriák és az inzulinrezisztencia, a szérumleptin és -rezisztin koncentrációja között. Módszerek: A vizsgálatot 101 fiú és 115 lány részvételével végezték el. Mérték a testmagasságot, a testtömeget, a haskörfogatot, a testösszetételt pedig InBody3 bioimpedancia-készülékkel határozták meg. A testtömegindexet és a testzsírszázalékot a készülék számította ki. A szérumban a glükózinzulin-, a leptin- és a rezisztintartalom került meghatározásra. Az inzulinrezisztencia mértékét a HOMA IR modellel becsülték meg. Eredmények: A testzsírszázalék, a szérumleptin és -rezisztin koncentrációja szignifikánsan nagyobb volt a lányok, mint a fiúk esetében. A testtömegindex, a testzsírszázalék és a haskörfogat növekedésével összhangban szignifikánsan nőtt mind a HOMA IR -érték, mind a szérumleptin koncentrációja. A túlsúlyos fiúk – akik, a testzsírszázalék alapján elhízottaknak bizonyultak – szérumleptin-koncentrációja szignifikánsan nagyobb volt, mint nem elhízott társaiké. Következtetés: Mind az epidemiológiai vizsgálatokban, mind a táplálkozási intervenciókban szükséges lenne a testösszetétel meghatározása a szervezetben lezajló biokémiai változások nyomon követése érdekében.

Restricted access

A metforminterápia ma széles körben használatos a 2-es típusú cukorbetegek kezelésében. Az utóbbi években olyan tanulmányok jelentek meg, amelyek a metformin további előnyeire, újabb potenciális alkalmazási lehetőségeire hívják fel a figyelmet. Így adatok szólnak az 1-es típusú diabetesben történő alkalmazás előnyeiről (inzulinkezelés mellett, elsősorban akkor, ha felnőttkorban a 2-es típusú diabetes fenotípusjegyei megjelennek). Epidemiológiai megfigyelések igazolják, hogy metformin használata mellett a daganatos betegségek kockázata csökken. Szórványos adatok hívják fel a figyelmet arra, hogy szívelégtelenségben is előnye lehet a metformin adásának. A 2-es típusú cukorbetegek inzulinterápiájának megkezdésekor érdemes a korábbi metformint megtartani, mert remélhető, hogy adásával csökkenhet a szükséges inzulin dózisa, javulhat az anyagcserekontroll, mérséklődik az inzulinterápia kapcsán jelentkező testsúlygyarapodás, és csökkenhet a macrovascularis szövődmények kialakulásának kockázata. A 2-es típusú diabetes kórfejlődésének korai szakában metforminnal biztosított jó anyagcserehelyzet késői, kedvező utóhatásai is detektálhatók a cukorbetegség hosszú kórlefolyása során. Bár az új klinikai megfigyelések biztatóak, s további vizsgálatokra adnak ösztönzést, a klinikai gyakorlatban jelenleg csak az alkalmazási előiratnak megfelelő módon használhatjuk a metformint a 2-es típusú diabetesben szenvedők kezelése során. Orv. Hetil., 2010, 49, 2025–2030.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dénes Páll, Mária Juhász, Éva Katona, Szabolcs Lengyel, Éva Komonyi, Béla Fülesdi, and György Paragh

A serdülőkori hypertonia prevalenciája növekszik. A hazai epidemiológiai vizsgálat 2,5%-os, míg a legújabb nemzetközi eredmény 4,5%-os gyakoriságot jelez. A jelenleg elérhető európai ajánlás a diagnózis felállításához ismételt eseti méréseket tart szükségesnek, nem követeli meg az ambuláns vérnyomás-monitorozás elvégzését. Az elmúlt években a serdülőkori ambuláns vérnyomás-monitorozással kapcsolatosan számos adat látott napvilágot. Bizonyított, hogy eredményei jobban korrelálnak a célszervkárosodásokkal, mint az eseti mérések. Az ismételt mérések alapján hypertoniásnak minősített fiatalok 21–47%-ánál a 24 órás monitorozás normotoniát bizonyított, vagyis fehérköpeny-hypertonia igazolható. Szintén e módszerrel lehetséges a maszkírozott hypertonia felismerése, amelynek gyakorisága 7–11%-ra tehető. Szekunder hypertonia gyanúja esetén is hasznos adatokat nyerhetünk. Az új európai konszenzus megjelenéséig is célszerű serdülőkorban szélesebb körben élni az ambuláns vérnyomás-monitorozás nyújtotta lehetőségekkel, fontos az eseti mérések alapján felállított diagnózis megerősítése. Fehérköpeny-, illetve maszkírozott hypertonia gyanúja, célszervkárosodás igazolódása, valamint terápiarezisztens hypertonia esetén is feltétlen ajánlott az elvégzése. Serdülőkorban vérnyomáscsökkentő gyógyszeres kezelés indítása előtt a szerzők mindenképpen szükségesnek tartják az ambuláns vérnyomás-monitorozás elvégzését.

Restricted access

Bevezetés: A rezidensévek az orvosi hivatás egyik legnagyobb kihívást jelentő időszaka. Célkitűzés: Jelen vizsgálat a hazai rezidensnők (n = 380) munkamegterhelésére, munkával való elégedettségére és kiégésének feltérképezésére irányult. Módszer: Orvosok körében végzett országos reprezentatív felmérés, rezidensekre vonatkozó eredményeinek bemutatása. Az adatok szélesebb körű értelmezése céljából a válaszadó férfi rezidenseket (n = 176) kontrollcsoportként vonták be az elemzésbe. Eredmények: A rezidensnők átlagos munkaideje heti 66 óra volt, és 70%-uk túlterheltnek érezte magát. A közepes és magas fokú kiégés legnagyobb arányban a teljesítményvesztés dimenziójában jelentkezett (75,9%), ezt követte 58%-os aránnyal az érzelmi kimerülés komponense, majd a deperszonalizáció faktora (53%). A rezidensek legkevésbé munkakörülményeikkel, anyagi helyzetükkel és munkájuk nem anyagi, illetve anyagi elismerésével voltak elégedettek. A magyar egészségügyi rendszerrel való elégedetlenség mintegy 80%-os arányt mutatott, és a válaszadók közel negyede fontolgatta a külföldi munkavállalást. Következtetések: A fiatal orvosok „derékhadát” alkotó rezidensnők munkával való elégedettsége és kiégése közvetve és közvetlenül is a betegellátás meghatározó indikátora. Orv. Hetil., 2014, 155(46), 1831–1840.

Open access