Search Results

You are looking at 61 - 70 of 438 items for :

  • All content x
Clear All

A gabonafélék táplálkozásunkban fontos szerepet töltenek be, ezáltal hozzájárulnak többek között napi ásványianyag- és fehérjefelvételünkhöz. Jelen dolgozat egyik célja volt annak vizsgálata, hogy hogyan változik az ásványianyag- és fehérjetartalom a búza termésében az eltérő termőhelyek hatására. Ennek során megfigyeltük a K, P, S, Mg, Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Sr és a fehérje mennyiségi alakulását az egységes Országos Műtrágyázási Tartamkísérletek (OMTK) öt kísérleti helyéről (Karcag, Kompolt, Iregszemcse, Nagyhörcsök és Putnok) származó búzaszem- és lisztmintákban, majd összehasonlítottuk a kapott eredményeket. Ezek a termőhelyek eltérő klimatikus viszonyokkal, és különböző talajtípusokkal rendelkeznek. A mintavétel 2005-ben történt, amely csapadékos év volt. A minták elemtartalmának meghatározása induktív csatolású plazma tömegspektrométerrel történt. A méréseket a minták oldatba vitele előzte meg HNO3-H2O2-os nedves roncsolás formájában. A fehérjetartalmat Khjeldal módszerrel határoztuk meg. A kezelések hatásának szignifikanciáját SPSS for Windows 13.0 segítségével, egytényezős varianciaanalízissel (One-Way ANOVA) állapítottuk meg, a post hoc analízis során Duncantesztet alkalmaztunk. A statisztikai analízis eredménye szerint az eltérő termőhelyekről származó teljes szemminták K-, P-, S-, Mg-, Ca-, Fe-, Mn-, Zn-, Cu-, Sr- és fehérjetartalmuk tekintetében egymástól szignifikánsan elkülönültek (P<0,05), viszont a belőlük készült lisztek S-, Fe- és Sr-koncentrációja között nem találtunk szignifikáns különbséget. Az ásványi alkotók mennyisége a teljes szemben minden elem esetében többszöröse volt a lisztekének, így a mag 2,5-szer annyi (252%) káliumot, háromszor annyi foszfort és kalciumot (299%), közel 1,5-szer annyi (141%) ként, körülbelül ötszörös mennyiségű magnéziumot (492%), vasat (504%) és mangánt (486%), több mint négyszer annyi cinket (435%), 2,5-szer több (247%) rezet és 5,5-szer annyi (546%) stronciumot tartalmazott, mint a lisztek, továbbá a teljes szemben a fehérjetartalom közel 1,5-szerese (144%) volt a lisztekének.A munkát a KTIA_AIK_12-1-2012-0012 számú projekt is támogatta.

Restricted access

The main objective of this work was to evaluate the composition, nutritional, physical and rheological properties of wheat flour and dough from genetically modified wheat (Triticum aestivum L.) Hi-Line 111 (GMW) compared to conventional wheat (non-GMW). Analyses were conducted to measure the proximate chemical composition with references to 18 components including total solid, protein, lipids, crude fiber, ash, carbohydrate, minerals, amino acids, and fatty acids. In addition, physical and rheological properties such as water absorption, arrival time, dough development time, stability value, dough weakening value, extensibility of dough, resistance to extension, and ratio of resistance/extensibility were evaluated. The results showed that there were no significant differences between GMW and non-GMW in terms of chemical composition. Results revealed the presence of saturated and unsaturated fatty acids wherein there were no significant differences between GMW and its counterpart in the levels of fatty acids. In addition, there were no significant differences on the levels of amino acids. In addition, there were no significant differences between the GMW and non-GMW in the physical and rheological properties. From these results, it can be concluded that GMW Hi-Line 111 is confirmed to have nearly the composition and rheological properties as non-GMW.

Restricted access

Abstract  

Proline and hydroxyproline are two amino acids which due to their analogous chemical structures give similar reactions and often appear together. In view of the high percentage of proline in wheat gluten we have investigated the presence of hydroxyproline in wheat flour. We have developed a method to separate the two amino acids after separation from other interfering amino acids which are present in flour. The method of separation utilizes an ion-exchange column/Dowex 50 X-8, 100–200 resin/. The separated amino acids are determined either by spectrophotometry or isotope dilution /14C/ The latter method is more rapid and more sensitive than the spectrophotometric method.

Restricted access

. — Wallington D. J. (1998): Dependence of Wheat Dough Extensibility on Flour Sulphur and Nitrogen Concentrations and the Influence of Foliar-Applied Sulphur and Nitrogen Fertilisers. J. Cereal Sci. 28,1, 15

Restricted access
Restricted access

Abstract  

Radioisotope induced X-ray fluorescence analysis is a rather simple and convenient method for investigating ashed plant material. In order to reduce matrix effects, thin samples (2 mg/cm2) are analyzed to obtain a reasonable compromise between maximum sensitivity and the lowest possible absorption effects. Concentrations are determined by standard addition method. A precision of 6–8% can be achieved. As an application, analytical results are given for whole grains of several sorts of wheat.

Restricted access

Analysis 1999 Anderson, C. 2003. Characterising wheat flour protein quality from Reomixer traces. HGCA project report no.324

Restricted access

Wheat gluten is mainly responsible for the structural characteristics of bakery products. When studying wheat proteins, it is important to use reliable extraction methods. Four different methods of wheat protein extraction were studied, with emphasis on the glutenin-rich fractions. The final quality of the protein fractions was evaluated in terms of denaturation, indirect yield, molecular weight, secondary structure, and thermal profile. Our results indicate that addition of dithiothreitol improves glutenin extraction without interfering with protein secondary structure and denaturation. Different thermal profiles were evidenced for different extraction methods, indicating the selectivity of the processes. Denaturation temperatures of the samples showed differences within about 3 °C, while denaturation enthalpies (ΔH) differed by about 14 kJ µg−1. Data in this paper may provide a broader perspective on how wheat proteins are affected by the extraction method.

Restricted access