Search Results

You are looking at 61 - 70 of 78 items for :

  • "ifjúság" x
  • All content x
Clear All

individual is a member of a local community based upon values shared with others. In this sense, civic engagement is interpreted as a membership in civic and voluntary groups. Only one quarter of respondents in Magyar Ifjusag 2016 (Hungarian Youth, 2016

Open access

Murinkó L. (2005). Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok egészségi állapotában és egész-ségmagatartásában. In Pikó B. (szerk.), Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern tár-sadalomban (pp. 86–103). Budapest: ĽHarmattan Kiadó

Restricted access

. (2005): Pszichoszociális egészségfaktorok összehasonlító epidemiológiai vizsgálata a dél-alföldi ifjúság körében. Magyar Epidemiológia , 3: 217–228. Keresztes N., Pluhár Zs., Pikó B. (2006): Fiatalok életmódja és egészsége

Restricted access

Az életcélok szerepe a szociális szférában dolgozó nők tápláltsági, fittségi és életminőségi mutatóiban

The role of purpose in life as reflected in the indicators of body composition, fitness and quality of life in women working in the social sector

Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Szakály, József Bognár, Zoltán Tánczos, and Csaba András Dézsi

.) Arctalan (?) nemzedék. Ifjúság 2000–2010. Tanulmánykötet.] Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 2011; pp. 131–141. [Hungarian] 46 Lera

Open access

. [Roma Settlements in Hungary, 2003.] Család, gyermek, ifjúság , 2. Csepeli Gy. and Simon D. (2004): Construction of Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Self-Identification. Journal of

Restricted access

, B. (2000). Nyertesekből vesztesek? Veszélyeztetett ifjúság a posztszocialista társadalomban. Társadalomkutatás, 3—4 , 183—196. Pikó, B. (2001a). A demokrácia, a diktatúra és a posztszocializmus társadalomlélektana

Restricted access

] Herczog, M., Zeller, J., Győrffy, Zs.: Report. In: Retkes, Z. Z. (ed.): Law against violence. [Beszámoló. In: Retkes, Z. Z. (szerk.): Joggal az erőszakkal szemben.] Család, Gyermek, Ifjúság, 2009, 5, 36–38. [Hungarian]

Restricted access

.1556/2059.02.2018.08 Csako , M. ( 2004 ). Ifjusag egy attagolodo tarsadalomban [Youth in a transcendental society] . In K. Gabor & Cs. Jancsak (Eds.), Ifjusagi korszakvaltas. Ifjusag az uj evezredben [Youth era change. Youth in the new millennium] (pp

Open access

The Varieties of Religious Experience Jelenits I., Tomcsányi T., Szerk. (1988) Tanulmányok a vallás és a lélektan határterületeiről. Kiadja a Római Katolikus Szeretetszolgálat Ifjúság- és

Restricted access

. Noah Webster as a Euphemist Dialect Notes 1934 VI 385 Rónaky , Edit 1965: Hogyan beszél a mai ifjúság? [How Do the Contemporary Youth Talk?], Köznevelés 21, évf. 4. sz

Restricted access