Search Results

You are looking at 61 - 70 of 77 items for :

  • "ifjúság" x
  • All content x
Clear All

Murinkó L. (2005). Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok egészségi állapotában és egész-ségmagatartásában. In Pikó B. (szerk.), Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern tár-sadalomban (pp. 86–103). Budapest: ĽHarmattan Kiadó

Restricted access

individual is a member of a local community based upon values shared with others. In this sense, civic engagement is interpreted as a membership in civic and voluntary groups. Only one quarter of respondents in Magyar Ifjusag 2016 (Hungarian Youth, 2016

Open access

] Herczog, M., Zeller, J., Győrffy, Zs.: Report. In: Retkes, Z. Z. (ed.): Law against violence. [Beszámoló. In: Retkes, Z. Z. (szerk.): Joggal az erőszakkal szemben.] Család, Gyermek, Ifjúság, 2009, 5, 36–38. [Hungarian]

Restricted access

, B. (2000). Nyertesekből vesztesek? Veszélyeztetett ifjúság a posztszocialista társadalomban. Társadalomkutatás, 3—4 , 183—196. Pikó, B. (2001a). A demokrácia, a diktatúra és a posztszocializmus társadalomlélektana

Restricted access

. (2005): Pszichoszociális egészségfaktorok összehasonlító epidemiológiai vizsgálata a dél-alföldi ifjúság körében. Magyar Epidemiológia , 3: 217–228. Keresztes N., Pluhár Zs., Pikó B. (2006): Fiatalok életmódja és egészsége

Restricted access

. [Roma Settlements in Hungary, 2003.] Család, gyermek, ifjúság , 2. Csepeli Gy. and Simon D. (2004): Construction of Roma Identity in Eastern and Central Europe: Perception and Self-Identification. Journal of

Restricted access

.1556/2059.02.2018.08 Csako , M. ( 2004 ). Ifjusag egy attagolodo tarsadalomban [Youth in a transcendental society] . In K. Gabor & Cs. Jancsak (Eds.), Ifjusagi korszakvaltas. Ifjusag az uj evezredben [Youth era change. Youth in the new millennium] (pp

Open access

. Noah Webster as a Euphemist Dialect Notes 1934 VI 385 Rónaky , Edit 1965: Hogyan beszél a mai ifjúság? [How Do the Contemporary Youth Talk?], Köznevelés 21, évf. 4. sz

Restricted access

The Varieties of Religious Experience Jelenits I., Tomcsányi T., Szerk. (1988) Tanulmányok a vallás és a lélektan határterületeiről. Kiadja a Római Katolikus Szeretetszolgálat Ifjúság- és

Restricted access

Bálint Z. (1972). Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság. A Hét, (Bukarest) 38 , 16–17. Bálint Z. Gusti professzor és a romániai magyar ifjúság A

Restricted access