Search Results

You are looking at 61 - 70 of 278 items for :

  • "lung cancer" x
  • All content x
Clear All
Magyar Sebészet
Authors: József Kas, Attila Csekeő, Csaba Fehér, Luca Karskó, Lóránt Kecskés, Miklós Molnár, Attila Vágvölgyi, János Tamás Varga, Antal Bede, Zsolt Rozgonyi, János Fillinger, Ibolya Soltész, Jenő Elek, László Agócs, Ferenc Rényi-Vámos, and Ákos Kocsis

post-operative complications: randomized clinical trial. J Thorac Dis 2018; 10(6): 3519–3531. 5 Martini M, Melamed MR: Multiple primary lung cancer. J Thorac

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: F. Tamás Molnár, Örs Péter Horváth, László Farkas, Imre Gerlinger, László Pajor, Dezső Kelemen, Károly Kalmár Nagy, György Tizedes, Gábor Pavlovics, József Bódis, Péter Gőcze, and György Szekeres

63 3 107 11 . 11. MS Allen 2005 Mediastinal lymph node dissection for non-small cell lung cancer

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Ildikó Tombor, Borbála Paksi, Róbert Urbán, Bernadette Kun, Petra Arnold, Sándor Rózsa, and Zsolt Demetrovics

Khuder, S. A.: Effect of cigarette smoking on major histological types of lung cancer: a meta analysis. Lung Cancer, 2001, 31 , 139–148. Khuder S. A

Restricted access

A 2010-es kormányváltást követően a médiában komoly vita alakult ki „A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény módosításáról” című törvénymódosításról. Célok: A szerzők azt vizsgálták, hogy a dohányzás milyen mértékben terheli a társadalmat. Módszerek: Az irodalom alapján tudjuk, hogy a magyar lakosság körülbelül 30%-a dohányzik. Ennek egészségügyi hatásai jelentősek, van olyan betegség (tüdőrák), amelynek kialakulásában 90%-os. Eredmények: A szerzők a gyógyító-megelőző kassza költségeinek 17,2%-át és a gyógyszerkassza kiadásainak 15,0%-át vezették vissza dohányzás által kiváltott betegségek gyógyítására. A táppénzkassza hasonló terhelését is számítva 2009-ben hozzávetőlegesen 174,6 milliárd forint kiadás terhelte dohányzás miatt az Egészségbiztosítási Alapot. A szerzők azt is kiszámolták, hogy a táppénz miatt kieső munkanapok éves szinten 95,0 milliárd forint GDP-veszteséget okoztak. Az irodalom alapján hétéves élettartam-rövidülést, népgazdasági szinten pedig hozzávetőlegesen 594,9 milliárd forint kárt okoz, nem beszélve a családokat érő anyagi és érzelmi hatásokról. Következtetés: A szerzők vizsgálata alapján tehát 2009-re számolva összesen 864,4 milliárd forint dohányzás okozta veszteség mutatható ki. Orv. Hetil., 2012, 153, 344–350.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Attila Kovács, Lajos Döbrőssy, András Budai, Ágnes Cornides, and Imre Boncz

A rosszindulatú daganatos megbetegedések súlyos népegészségügyi problémát jelentenek Magyarországon. A daganatos halálozás mérséklésére a tünet- és panaszmentes személyek szervezett szűrővizsgálata a legígéretesebb stratégia. A szakterület mai állása szerint a népegészségügyi szűrővizsgálat kritériumait a mammográfiás emlőszűrés, a citológiai vizsgálatot alkalmazó méhnyakszűrés és a székletbeli rejtett vér immunkémiai kimutatásán alapuló vastagbélszűrés elégíti ki. A szájüregi daganatok és a prosztatarák korai felismerésére szolgáló epidemiológiai módszerek hatásossága máig nem bizonyított, ezért csak az orvosi gyakorlat részeként, alkalomszerűen alkalmazhatók. A korai tüdőrák felismerésére még nem rendelkezünk hatásos módszerrel, ezért nem szerepel a népegészségügy napirendjén. – A szervezett, azaz személyes meghívást, visszahívást és követést alkalmazó szűrővizsgálatok helyt kaptak a Nemzeti Népegészségügyi Programban. A népegészségügyi szűrés koncepciója összhangban van az Európai Unió irányelveivel. A szűrővizsgálati programok megszervezése, koordinálása és értékelése az Országos Tisztifőorvosi Hivatal feladata. Az elmúlt években kiépült a feladat ellátására alkalmas adminisztratív és információs rendszer, beleértve az országos szűrési nyilvántartást, az ÁNTSZ intézeteire alapozott szűrési koordinációs rendszer, valamint az országos igényeket kielégíteni képes mammográfiás és citológiai hálózat. A vastagbélszűrés feltételeinek megteremtése folyamatban van. A közlemény összefoglalja a megoldásra váró feladatokat és a szervezett szűrés várható eredményeit.

Restricted access

A daganatos megbetegedések elleni küzdelem hatásosságában a multidrog-rezisztencia kérdésének megoldása fontos szerepet játszik. Növekvő igény mutatkozik olyan új vegyületek kifejlesztésére, amelyek képesek gátolni a különböző rezisztenciamechanizmusokat. Célul tűztük ki a szintetikus (cinnamilidén-ketonok; 1,4-dihidropiridin és fenotiazinszármazékok; hősokkfehérje-90-gátló peptidek és Tilozin betti bázisú származék), valamint természetes ( Euphorbia -diterpének) növényi alkotókból kivont származékok multidrog-rezisztenciáért felelős effluxpumpa-gátlásának vizsgálatát különböző sejtvonalakon, remélve, hogy a verapamiltól kevésbé toxikus, de annál hatásosabb rezisztenciamódosító vegyületeket találunk. A tézis első része a vizsgált vegyületek P-glikoprotein effluxpumpa-gátló hatását mutatja be különböző sejtvonalakon. Általánosságban elmondható, hogy az újonnan azonosított rezisztenciamódosító vegyületek képesek voltak a kiválasztott rákellenes szerek sejtszaporodás-gátló hatásának fokozására, köcsönhatásuk szinergizáló vagy additív hatást mutatott in vitro kísérletekben. A Tilozin betti bázisú származék in vitro kísérletekben tapasztalt hatását, további in vivo , DBA/2 egér modellek alátámasztották. Az antitumorhatás vizsgálatának egy alternatív útja a különböző vegyületekkel kiváltott apoptózis folyamata. A legígéretesebb apoptózisindukálónak a dihidropiridin 13 bizonyult. A latrán vegyületek antipromóciós hatásának in vitro modellezéséhez humán cytomegalovirussal fertőzött humán tüdőráksejteket használtunk. A vizsgált makrociklikus latrán típusú diterpén vegyületek többsége, kivéve a latilagascene D vegyület, képes volt a cytomegalovirus korai antigén-kifejeződésének gátlására.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Csaba Fehér, László Agócs, Ákos Kocsis, Zoltán Heiler, Attila Vágvölgyi, Attila Csekeő, and Pál Vadász

HC Grillo JC Wain 1996 Survival and function after sleeve lobectomy for lung cancer J Thorac Cardiovasc Surg

Restricted access

chemotherapy with cisplatin epirubicin and VP-16 for stage III unresectable non-small cell lung cancer. Anticancer Res., 1998, 18 , 2081–2084. Sacco R. A phase II study of neoadjuvant

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: András Vörös, László Kaiser, Attila Somfay, and Attila Pálinkás

27 31 Gonzalez-Vitale, J. C., Garcia-Bunuel, R.: Pulmonary Tumor Emboli and Cor Pulmonale in Primary Carcinoma of The Lung. Cancer, 1976, 38 , 2105

Restricted access
Acta Physiologica Hungarica
Authors: Enver Ozan, A. Kükner, L. Canpolat, H. Öner, M.R. Gezen, S. Yilmaz, and S. Ozan

Morabia A, Wynder EL: Cigarette smoking and lung cancer cell types. Cancer 68, 2074-2078 (1991) Cigarette smoking and lung cancer cell types Cancer 68

Restricted access