Search Results

You are looking at 61 - 70 of 170 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

Background and aims

Smartphone use has increased markedly over the past decade and recent research has demonstrated that a small minority of users experience problematic consequences, which in extreme cases have been contextualized as an addiction. To date, most research have been quantitative and survey-based. This study qualitatively examined the components model of addiction for both “addicted” and “non-addicted” users.

Methods

A screening tool comprising 10 dichotomous items was administered to 40 college students. Of these, six addicted and six non-addicted participants were identified on the basis of their score on the screening tool and were asked to participate in a semi-structured interview. The interview questions were based on the components model of addiction comprising six domains (i.e., salience, withdrawal, conflict, relapse and reinstatement, tolerance, and mood modification). Directed content analysis was used to analyze the transcribed data and subthemes as well as emerging themes for the study as a whole were established.

Results

There was some evidence of demarcation between smartphone addicts on the dimensions of salience, tolerance, withdrawal, and conflict. Mood modification was not much different in either group, and no participant reported relapse.

Conclusions

The non-addicted group had much greater control over their smartphone usage than the addicted group on four (of six) aforementioned dimensions of behavioral addiction. Consequently, the main findings of this study provided good support for the components model of behavioral addiction.

Open access

Absztrakt

A 20. század tehetségideálja a beilleszkedni képes kiválóságok, a tesztek által azonosítható kiemelkedő képességekkel és kreativitással jellemzett egyének. A tehetség azonban nem mérhető. Egyre több adat bizonyítja, hogy a mégoly alaposan kidolgozott eljárások is megbicsaklanak a sajátos agyi szerveződésű egyéneken, a kivételeken, a sajátos kisebbségen, akikből egyre több van, és akik között sokan kiemelkedő teljesítményekre lehetnek képesek. A tehetség azonosításának első és legfontosabb buktatója a kreativitás. Az alkotóerő lényegét tekintve az azonosíthatatlanságot jelenti. Éppen attól kreatív valami, hogy az addig létezőt meghaladja. A kreatív személyek legtöbbször zavarként jelennek meg. Az átütő tehetségekre jellemző kiegyenlítetlen képességprofil és a sajátos személyiség megnyilvánulásai szokásos mérési eljárásainkat megbízhatatlanná és a tehetség azonosítására alkalmatlanná teszik.

Restricted access

The present manuscript has four goals: 1. the description of findings regarding the structure of social identity of parents and their adolescent children under the condition of permanent internal conflict, in religious-Zionist communities in the settlements and within the Israeli official borders before 1967 (the Green Lines); 2. validation of this identity structure by the Schwartz value model; 3. the examination of the differences between family members in the strength of their identity; and 4. the examination of the differences between settlers vs. non-settlers in the strength of their identity. A sample consisting of 1328 participants were administered an original Identity and Conflict Questionnaire, and the Schwartz portrait value questionnaire. In partial agreement with our predictions, a SSA statistical procedure uncovered a circumflex-like identity structure, which consisted of four semantic regions: 1. most of the items were situated in one semantic region, and were identified as religious-settlers' identity; 2. across this region smaller numbers of items of a distinct Israeli identity were negatively correlated with the former. In addition, two structures were posed in-between these two identities; 3. a sense of conflict between these identities, and 4. a belief in the ability to influence the non-religious out-group in the Israeli society. No differences were found between parents and their adolescent children, or between those living beyond and within the green lines. The finding that Schwartz's model of values was correlated with the four identities in the expected way supported the construct validity of the findings. The findings of relatively simple and widely shared structure of strong religious-settlers' identity and the relatively weak sense of conflict regarding this identity, were interpreted by us as possibly serving a coping aim, i.e., a mode of in-group communication that supports the endurance of this social and political minority group within the antagonistic social surroundings.

Restricted access

Globális tendenciák a tehetségnevelésben - Tehetséggondozó programok

Global Tendencies in Gifted Education: Gifted Development Programs

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Gordon Győri János

A tehetségnevelés mára univerzálisan elterjedt eszközei a tehetséggondozó programok, illetve a vegyes tehetséggondozó tevékenységek (Gagné, 2018). Míg az előbbiek hosszú távú, a tanulók fejlesztését akár több életkori és fejlettségi szakaszon keresztül komplexen támogató tehetségnevelési tevékenységek, amelyek jellegzetesen egy vagy néhány alapvető tehetségpedagógiai alapkoncepció köré szerveződnek, az utóbbiak rövid távú, egy-egy kisebb téma vagy tevékenységelem köré épülő fejlesztések, amelyeket a tanulók tipikusan mozaikosan válogatnak össze maguknak. Jelen tanulmány a tehetséggondozó programokra fókuszál. A szerző négy területen mutat be két-két tehetséggondozó programot, a vezetői tehetség fejlesztésére, a közoktatási és felsőoktatási tehetségnevelésre, az offline és online tehetséggondozásra, valamint a kisebbségi tanulók tehetséggondozására hozva példákat. Noha a cikk egyik példája azt mutatja meg, milyen változások történnek a tehetséggondozásban a globalizáció hatására, ahogyan azt manapság értjük, általában is az mondható, hogy a mai tehetséggondozás nemzetközi szinten az egyre globálisabbá válás irányába igyekszik haladni: arra törekszik, hogy egyetlen potenciális tehetségterület, egyetlen megfelelő tehetségazonosítási lehetőség, egyetlen oda való személy, egyetlen társadalmi csoport, egyetlen képzési lehetőség se maradjon ki a tehetséggondozás lehetőségeiből, elvetve a korábbi, nem kevéssé elitista irányvonalak számos jellemzőjét. Az új fejleményeket elemezve a tanulmány végén a szerző megfogalmazza azt a véleményét, miszerint a tehetséggondozás terén lezajló jelenlegi gyors fejlődés után a mesterséges intelligencia megjelenése hoz majd igazán kopernikuszi fordulatot a tehetséggondozásban.

According to Gagné (2018), talent development programs and mixed talent development activities (provisions) are universally used tools in talent education. While the former are long-term talent development activities that comprehensively support the development of learners through several age and developmental stages, typically organized around one or a few basic concepts in talent development, the latter are short-term developmental activities, based on a smaller theme or activity element, and they are mosaically selected by the students. The present study focuses on talent development programs. The author presents two-two talent development programs in each of four areas, giving examples of leadership talent development, public and higher education talent education, offline and online talent management, and talent management for minority students. Although one example of the article shows the changes that are taking place in talent management as a result of globalization, as we understand it today, it can be said in general that today’s talent management is moving towards becoming increasingly global at the international level: no suitable opportunity for talent identification, no person there, no social group, no training opportunity should be left out of the possibilities of talent management, rejecting many features of the previous, rather elitist lines. Analyzing the new developments, at the end of the study, the author formulates his opinion that after the current rapid development in the field of talent management, the emergence of artificial intelligence will bring a truly Copernican turn in talent management.

Open access

–Századvég, Budapest, 408–422. Jamal, A. (1998): Food consumption among ethnic minorities: the case of British-Pakistanis in Bradford, UK. British Food Journal , 100: 221–227. Kundera, M. (1996): Lassúság. Európa

Restricted access

case of traditional mate preferences Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 12 230 244 . L. Minturn

Restricted access

and minorities . Psychological Review , 88 , 438 – 453 . 17. Leary , M. R. , Tangney , J. P. (eds.) ( 2003 ): Handbook of Self and Identity . New York , London: Guilford

Restricted access

Asch, S. (1956) ‘Studies of Independence and Conformity: A Minority of One against a Unanimous Majority’, Psychological Monographs 70, (Whole no. ). Asch S. Studies of

Restricted access

G LENN , D. (2008) What Universities Can Do to Graduate More Minority Ph.D.’s. Daily Report from the Chronicle of Higher Education ‏. 12/5/2008 (daily-html@chronicle.com) G OLDMAN , I. (1937) The zuni indians of

Restricted access

: African-Amercian children and educational reform . In Rossi , R. (ed.) The School achievement of minority children 57 – 92 Lawrence Erlbaum , Hillsdale Demetriou

Restricted access