Search Results

You are looking at 61 - 70 of 310 items for :

  • "rejection" x
  • All content x
Clear All

Abstract  

In Georgius of Hungary’s Tractatus (ca. 1480) we learn of a slave’s long-term experience in Turkey, reflected upon after his eventual escape. While Georgius provides extensive details about the culture and religion in the Ottoman Empire, he ultimately utilized his account to overcome the trauma that he had suffered when he was taken prisoner and made into a slave. The term ‘life-writing’ fits the Tractatus well because despite the brevity of the autobiographical references the author outlines to an impressive degree how much his later condemnation of Islam provided him with the necessary narrative framework to reconstitute his own identity as a Christian. Radical rejection thus becomes the epistemological tool for the rebuilding of the own self after slavery.

Restricted access

The roots of physiology — on the basis of a systematic study of the human body’s functions and their correlation to anatomy — date back to the works of Aristotle. The pupil of Plato and the tutor of Alexander the Great was a one-man university, and his contributions to the medical sciences have been immense. His surviving works highlight the first serious approach towards the rejection of metaphysical and mythological thought, and have: (i) demonstrated a deep appreciation for a systematic, non-metaphysical study of the natural world, (ii) set the foundations of comparative and human anatomy, (iii) established the first (indirect) definition of the “physiologist”, and (iv) exercised a dominant influence upon the subsequent history of Hellenistic, European and Arabic Medicine. The current letter provides a short commentary on the historical account of Physiology as a scientific field and underlines the unique legacy that Aristotle has provided us with.

Restricted access

Abstract  

This paper investigates the extent to which staff editors’ evaluations of submitted manuscripts—that is, internal evaluations carried out before external peer reviewing—are valid. To answer this question we utilized data on the manuscript reviewing process at the journal Angewandte Chemie International Edition. The results of this study indicate that the initial internal evaluations are valid. Further, it appears that external review is indispensable for the decision on the publication worthiness of manuscripts: (1) For the majority of submitted manuscripts, staff editors are uncertain about publication worthiness; (2) there is a statistically significant proportional difference in “Rejection” between the editors' initial evaluation and the final editorial decision (after peer review); (3) three-quarters of the manuscripts that were rated negatively at the initial internal evaluation but accepted for publication after the peer review had far above-average citation counts.

Restricted access

Abstract  

A new method for the determination of transuranium elements, Np, Pu and Am with extraction-liquid scintillation counting has been studied systematically. Procedures for the separation of Pu and Am by HDEHP-TRPO extraction and for the separation of Np by TTA-TiOA extraction have been developed, by which the recovery of Np, Pu and Am is 97%, 99% and 99%, respectively, and the decontamination factors for the major fission products (90Sr,137Cs etc.) are 104–106. Pulse shape discrimination (PSD) technique has been introduced to liquid scintillation counting, by which the counting efficiency of -activity is >99% and the rejection of -counts is >99.95%. This new method, combining extraction and pulse shape discrimination with liquid scintillation technique, has been successfully applied to the assay of Np, Pu and Am in high level radioactive waste.

Restricted access

In the 1960s, students attending the Hungarian Academy of Fine Arts – especially female students of sculpture — were socialised in a strange way. This ‘strangeness’ was generated by the latent tension between contradictory values, conflicting motivations and interests — and women were exposed to these dualities a great deal more than men. Being students of sculpture only amplified the effect on them, and overshadowed it with negative stereotypes. The case study sheds light on the latent motives of the rejection of a diploma work made by a female art student, Ildikó Várnagy in socialist Hungary. It examines the case, in the frame of art education and sculpture in the Sixties, as well as gender bias at the Art Academy in Hungary, and also outlines the effects of this incident on her later carrier as an artist.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Judit Tóth, Ágota Lenkey, Anna V. Oláh, Julianna Köteles, Valéria Kissné Sziráki, Adrienne Kerényi, and János Kappelmayer

Bevezetés: A laboratóriumi hibák jelentős része a preanalitikai fázisban következik be. Célkitűzés: A szerzők a rutin és sürgősségi laboratóriumi diagnosztikában a laboratóriumon belüli preanalitikai hibák előfordulását vizsgálják egy regionális klinikai laboratóriumban, továbbá bemutatják egy korszerű mintaszállítási mód, a pneumatikus csőpostarendszer hatását a leletátfordulási időre és a vizsgálati eredményekre. Módszer: Meghatározzák a preanalitikai hibák és a vizsgálatok visszautasításának arányát, a csőpostarendszer működési jellemzőit, összehasonlítják a csőpostával és hagyományosan szállított mintákban a hemolízis és a thrombocytaaktiváció mértékét. Eredmények: Az egyes preanalitikai hibák aránya 1% alatti, a vizsgálatok visszautasításának fő oka szérumminták esetén a hemolízis, alvadásgátolt mintáknál az alvadékosság és a citráttúlsúly volt. A csőpostával történő szállítás bevezetése jelentősen gyorsabb mintaszállítást, jóval egyenletesebb mintabeérkezést és -feldolgozást eredményezett, így a rutin és a sürgős minták esetén is rövidült a leletátfordulási idő. Következtetések: A nagy kórházi rendszerekben az autovalidálás használata és a preanalitikai hibák kontrollálása a laboratóriumi eredmények megbízható és gyors szolgáltatásához elengedhetetlen, amelyhez további jelentős segítség a pneumatikus csőpostarendszer. Orv. Hetil., 2014, 155(28), 1113–1120.

Restricted access

Háttér

A rendszerváltást követő első években erősödött a romaellenesség Magyarországon, de néhány évvel később már csökkentést tapasztalhatunk az elutasítás nyílt kifejeződésében. A kétezres évektől a fokozódó társadalmi, majd gazdasági válság révén kialakult feszültségek hatására az előítéletesség mértéke újra növekedni kezdett.

Célok

Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy ma a magyar társadalom tagjai milyen attitűdökkel rendelkeznek a romákkal kapcsolatban. Célunk az volt, hogy egy online, illesztett reprezentatív mintán (N = 1005) kérdőív segítségével felmérjük, milyen arányban határozzák meg a romákkal szembeni elfogadáselutasítás mértékét az előítéletességre való hajlam mellett a demográfiai változók, a politikai orientáció és nemzeti identitás vagy a konkrét csoportnak tulajdonított attribútumok.

Eredmények

A korábbi kutatásokkal ellentétben eredményeink a demográfiai tényezők, a politikai orientáció és a nemzeti identitás másodlagos szerepét mutatták ki, míg a csoportnak tulajdonított felelősség és entitativitás kiemelkedő szerepet kapott a romákkal szembeni elutasítás mértékének bejóslásában.

Konklúzió

Megállapíthatjuk, hogy a romákkal szembeni elutasítás annyira elterjedtté vált, kifejezése oly felszabadult és nyílt, hogy az előítéletességgel általában összefüggő tényezők alapján a romaellenesség nem bejósolható. A romákkal szembeni előítéletek csökkentésére irányuló törekvéseknek tehát figyelembe kell venniük, hogy ma Magyarországon a romaellenesség nem ütközik morális akadályokba, így gyakorlatilag a társadalom minden rétegében magas értéket mutat, akár egy általános egalitáriánus értékrend mellett is.

Restricted access

Korábbi, az arc elemzésén alapuló vizsgálataink azzal a következtetéssel zárultak, hogy a fenotípusos illesztés modellje mellett bizonyos szexuális imprinting jellegű mechanizmusok is részt vesznek a párválasztásban. Jelenlegi kutatásunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a személyiségvonások esetében is kimutatható-e a szexuális imprinting hatása. Vizsgálatunkban 49 házaspár és azok szülei vettek részt, összesen 294 személy. Mindegyikükkel felvettük a Caprara-féle BIG FIVE kérdőívet, és a házaspárokat a s-EMBU retrospektív attachement teszt kitöltésére is megkértük. Hasonlóságot találtunk a férfiak felesége és anyjuk között a BFQ Szociális Kívánatosság és a Lelkiismeretesség faktorában, valamint kimutattuk, hogy az anyai nevelési stílus befolyásolja a férfiak párválasztását. A s-EMBU anyai Elutasítás faktora az Érzelmi stabilitás, az Érzelmi melegség faktor pedig a Barátságosság vonásban fejti ki hatását. Az anyai nevelési stílus pontosabb elemzésekor azt a meglepő eredményt kaptuk, hogy az anyjukkal „rosszabb” kapcsolatban lévő férfiak azok, akik igyekeznek anyjukhoz hasonló feleséget választani az Érzelmi stabilitás és a Szociális Kívánatosság személyiségvonásban. A női párválasztásban csupán egy tendencia jelzi a szexuális imprinting működését: az apjuktól magas Szeretetet tapasztaló nők férje és apjuk a Lelkiismeretesség faktorban hasonlítanak egymáshoz.

Restricted access
Imaging
Authors: Jochen von Spiczak, Hanna Model, Robert Manka, and Hatem Alkadhi

wall motion abnormalities. The cyclosporine level was in the target range (123 μg/l, target 100–150 μg/l). Endomyocardial biopsy showed no acute cellular rejection (International Society for Heart and Lung Transplantation, ISHLT, grade 0R, “no evidence

Open access

extremely short and the reports submitted by him are substantial and help perfectly the decision of the Editors. The rejection rate based on his reviews is ∼40 %, which value fits to the general rejection rate of the Journal of Thermal Analysis and

Restricted access