Search Results

You are looking at 61 - 70 of 135 items for :

  • "safeguards" x
  • All content x
Clear All

://www.shipman-inquiry.org.uk Safeguarding Patients: Lessons from the Past – Proposals for the Future, paras 10.91–10.98; The Fifth Report of the Shipman Inquiry, on-line: http://www.shipman-inquiry.org.uk Olayiwola, A. O., Olufunmilay

Restricted access

A 2001. szeptember 11-i terrortámadások már a XXI. század kezdetén a század szimbólumává váltak. A World Trade Center eltűnő ikertornyainak dupla felkiáltójelével írták a globális e-társadalom építményének immár repedésekkel teli falára az új harcrendet (Echelon): NYÍLT GLOBALIZÁCIÓ ELLEN REJTETT HÁBORÚ. A terrortámadások által felszínre került mély társadalmi problémákra alapjaiban téves biztonságpolitikai válasz született. A hidegháborús időkben fogant Echelon-projekt eszközrendszeréből – a technika rohamos fejlődésével – a Földet behálózó, globális Nagy Testvér, azaz a globális hatalom kezében összpontosuló globális „harcrend” alakul. Az adózók dollár százmilliárdjaiból fenntartott, új „brute force” biztonságpolitika, amelynek zászlajára a „terrorizmus elleni küzdelem” jelszavát írták, mégsem a terrorizmusra mért megsemmisítő csapást, csupán áthelyezte a terrorcselekmények színtereit az Egyesült Államokból. Az új „harcvonal” a 2000-es évek közepére már Európában volt. 2004: Madrid, 2005: London. 2010-ben az Európai Unió kilenc tagállamában 249 terrortámadást regisztráltak. Joggal vetődik fel mindenkiben a kérdés, hogy az évente több százmilliárd dollárt felemésztő globális harcrend, amelynek zászlaján már régen nem a hidegháború, hanem a „terrorizmus elleni globális küzdelem” áll óriási betűkkel, kinek a biztonságát biztosítja. Lehet, hogy ez a „brute force” biztonságfilozófia éppen a terrorizmus biztonsága? Az ártatlan civil társadalomnak, a „megvédett” embereknek csupán filozófia? A dolgozatban igyekszem rámutatni, hogy a terrorizmus rejtett háborújára nem megfelelő válasz a mérhetetlen költséggel, de kis hatékonysággal működő globális „harcrend”. Ha megértjük a globalizáció mélyén lappangó társadalmi törvényeket, világossá válik, hogy globális „harcrend” ellen nem lehet egy másik globális harcrend a válasz. Vagyis éppen a nyílt, globális „harcrend” kényszerítette ki a rejtett háború válaszát.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Imre Rurik, László Róbert Kolozsvári, Diederik Aarendonk, Agapi Angelaki, Dean Ajdukovic, Christopher Dowrick, Michel Dückers, Kathryn Hoffmann, Zoltán Jancsó, Elena Jirovsky, Zoltán Katz, Enkeleint-Aggelos Mechili, Maria van den Muijsenbergh, Anna Nánási, Elena Petelos, Danica Rotar-Pavlic, Dimitra Sifaki-Pistolla, Hajnalka Tamás, Palla Roland, Tímea Ungvári, and Christos Lionis

Absztrakt:

Háború és/vagy nyomor sújtotta közel-keleti, ázsiai és afrikai országok felől 2015-ben milliós nagyságrendű migrációs áradat indult el Európa felé, amely Magyarországot is elérte. A menekültkrízis komoly kihívást jelentett mindegyik európai ország egészségügyi rendszere számára. Kevés figyelmet kapott az a hatalmas munkaterhelés, amelyet a menekültek/migránsok egészségügyi ellátása jelentett az alapellátás számára, amely erre kapacitásában és részben szakmailag sem volt megfelelően felkészülve. A magyar alapellátás elsősorban a hazánkon átvonuló migránsok ellátásában volt érintett. A betegközpontú, együttérző, a menekültek egészségügyi szükségleteit felmérő, bizonyítékalapú intervenciók iránti igény és ezek alapján megfelelő, az integrált alapellátás kapacitását bővíteni képes oktatási program kifejlesztésére való szándék indította el az EUropean Refugees – HUman Movement and Advisory Network (EUR-HUMAN) projektet, 7 európai ország közreműködésében. Az EUR-HUMAN projekt fő célja a gyakorlati ismeretek bővítése volt mindazon európai országokban, amelyek migránsokat és menekülteket fogadnak: felmérni egészségügyi igényeiket, minimalizálni a határokon való átkelés egészségügyi kockázatait, főleg a korai megérkezés periódusára és az átmeneti vagy tartós letelepedés idejére fókuszálva. Fő céljai az intervenció igényének felismerésére, meghatározására, tervezésére, az alapellátás minőségének javítására irányulnak, különös tekintettel a sérülékeny csoportokra. Közleményünk leírja a projekt menetét, bemutatja eredményeit, és összegzi a háziorvosok számára készült oktatási anyag legfontosabb gyakorlati tanácsait; megmutatja azon szakmai továbbképzési források elérhetőségét a magyar (házi)orvosok számára, amelyek hasznosak a migrációban érintett országokból érkezők ellátásában. Az EUR-HUMAN projekt a Horizont 2020 programok keretében futott le 2016-ban az Európai Bizottság felügyelete alatt, a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (CHAFEA) által finanszírozva. Orv Hetil. 2018; 159(35): 1414–1422.

Restricted access

orzenszky , Tamás — T örŐ , Balázs — V arga , Csaba J. 2011 : Kék és kék. Tánchagyomány-őrzés a zabola-pávai (Háromszék) cigányközösségekben./Blue and Blue. Safeguarding of Dance Traditions among the Romani/Gipsy Community of Zăbala

Restricted access

–1055. Zhang, Z., Lam, T. N., Zuo, Z.: Radix Puerariae: an overview of its chemistry, pharmacology, pharmacokinetics, and clinical use. J. Clin. Pharmacol., 2013, 53 (8), 787–811. UNESCO, Convention for the Safeguarding

Open access

Risk reduction and harm prevention in technology use. •

A commentary on Swanton et al.'s (2020) ‘Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms’

Journal of Behavioral Addictions
Author: Daria J. Kuss

in the right direction in safeguarding users and their data. At the same time, it has been suggested to impose a levy on the industry which may be in proportion to their profits to support research and stakeholder engagement, in line with established

Open access

Policy, prevention, and regulation for Internet Gaming Disorder

Commentary on: Policy responses to problematic video game use: A systematic review of current measures and future possibilities (Király et al., 2018)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Daria J. Kuss

regarding safeguarding the gamers’ mental health and well-being. Previous research has suggested that prevention approaches should be prioritized over treatment approaches once problems as a consequence of excessive Internet and gaming use have been

Open access

Guichard, S. — Kennedy, M. — Wurzel, E. — André, C. (2009): What Promotes Fiscal Consolidation: OECD Country Experiences, in Larch, M. (ed.), Achieving and Safeguarding Sound Fiscal Positions . Economic Papers No. 377. Brussels: EC Directorate

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zsolt Reiger, Gergely Varga, Beáta Tóth, László Maródi, and Melinda Erdős

110 4198 4205 de Lange, T.: Shelterin: The protein complex that shapes and safeguards human telomeres. Genes Dev., 2005, 19

Open access

Working together to safeguard children. A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children. 2013. http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/w/working%20together.pdf Accessed: January 3, 2014

Restricted access