Search Results

You are looking at 61 - 70 of 139 items for :

  • All content x
Clear All

-Novak 2005 Hepatitis C virus RNA in the cutaneous eruption but not in the symptom-free skin from patient with prurigo simplex and chronic C hepatitis J Eur Acad Dermatol Venereol 19 520

Restricted access
Acta Biologica Hungarica
Authors: V. Posevitz, C. Vizler, S. Benyhe, E. Duda, and Anna Borsodi

response to herpes simplex virus infection. Brain Behav. Immun. 5 , 274-295. Stress-induced effects on cell-mediated innate and adaptive memory components of the murine immune response to herpes simplex virus infection

Restricted access

La figure de Rey. Une approche de la complexite Wilson, B. A., Wearing, D. (1995) Prisoner of consciousness: a state of just awakening following herpex simplex encephalitis. In

Restricted access

Absztrakt

Az endometrialis hyperplasiák 1994-es WHO felosztása citológiailag atípusos és típusos hyperplasiát és ezeken belül a mirigyek komplexitása szerint simplex és complex hyperplasiát különböztet meg. A felosztás legnagyobb hibája, hogy gyenge a reprodukálhatósága, és a klinikummal sincs teljesen összhangban. Az azóta elvégzett molekuláris és számítógépes morfometriai vizsgálatokkal sikerült azonosítani azt az elváltozást, mely az endometrium I. típusú carcinomájának prekurzora lehet. Az elváltozást endometrialis intraepithelialis neoplasiának (EIN) nevezték el. Definíció szerint az EIN olyan monoklonális, a környezettől szerkezetileg és citológiailag is eltérő mirigyszaporulat, mely endometrioid adenocarcinoma kialakulására hajlamosít. Az EIN diagnózis morfometriai alapját a D-érték képezi (DS), mely három morfometriai tényező logikai kombinációja. Ezek a jegyek a mirigyek szerkezeti komplexitását, a mirigy és a stroma arányát és a sejtmagok változatosságát reprezentálják. A léziókban már igen korán kimutatható genetikai eltérés a PTEN-inaktiváció és K-ras-mutáció. Az EIN-be nem sorolható hyperplasiás eseteket benignus endometrialis hyperplasiának tartják. Ezzel az endometrium rákmegelőző állapotának egy új szemléletű felosztását valósították meg. A retrospektív vizsgálatok bebizonyították, hogy az új szisztéma sokkal jobban korrelál a klinikummal, így megbízhatóbban lehet terápiát alapozni rá. A WHO a 2003-ban kiadott “Kék könyv”-ben részletezi az elváltozást, annak diagnosztikus kritériumait, és a jelenleg legelterjedtebb 94-es felosztás mellett ajánlja a rendszer bevezetését.

Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Viktor Molnár, Máté Jánoska, Balázs Harrach, Róbert Glávits, Nimród Pálmai, Dóra Rigó, Endre Sós, and Mátyás Liptovszky

, A. L. (1953): Effect of herpes simplex virus (Strain 38) in the cave bat ( Myotis lucifugus ). Am. J. Vet. Res. 14 , 487–488. Brueckner A. L. Effect of herpes simplex

Restricted access

. 287–336. Nelder J. A., Mead R. A simplex method for function minimization, Comput. J. , 7, 1965, pp. 308–313. Mead R. A simplex method for

Restricted access

and its properties , JSAEM Studies in Applied Electromagnetics, Vol. I, Oita, Japan, 1992. Lagarias J., Reeds J. A., Wright M. H., Wright P. E. Convergence properties of the Nelder-Mead simplex method in low

Restricted access

. Evolution and Optimum Seeking. Schmidt, B. (2001): The Art of Modelling and Simulation (Introduction to the Simulation System SIMPLEX3. Ghent: SCS

Restricted access

306 Khan, M. A., Ungar, I. A. (2002) Role of dormancy relieving compounds and salinity on the germination of Zygophyllum simplex L. Seed Sci. Technol. 30 , 16

Restricted access

Hosaka, K., Hosaka, Y., Mori, M., Maida, T., Matsunaga, H. (2001) Detection of a simplex RAPD marker linked to resistance to potato virus Y in a tetraploid potato. Am. J. Potato Res. 78 , 191–196. Matsunaga H

Restricted access