Search Results

You are looking at 61 - 70 of 125 items for :

  • "szennyvíziszap" x
  • All content x
Clear All

): Biometrical Methods in Research Work. Mezőgazdasági Kiadó, pp. 113–116. (in Hungarian) Kádár, I. (2004): Szennyvíziszap-adagok hatása a növény ( Triticum vulgare L.)-talaj rendszer néhány mikrobiológiai és biokémiai

Restricted access

Kádár, I. (2004): Szennyvíziszap-adagok hatása a növény ( Triticum vulgare L.)-talaj rendszer néhány mikrobiológiai és biokémiai tulajdonságára (Impact of sludge treatments on some microbiological and biochemical properties of plant ( Triticum

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: Krisztina Kristóf, Györgyi Kampfl, György Heltai, Erika Nótás, and Abdousalam Algaidi

Abdorhim H. — Khalif A.A. — Hosam E.A.F. Bayoumi — Villányi I. — Heltai Gy. — Kecskés M.: 2004. Szennyvíziszap-adagok hatása a növény ( Triticum vulgare L.) — talaj rendszer néhány mikrobiológiai és biokémiai

Restricted access

accumulation of energy plants). In: B. Szabó and Cs. Tóth (eds): VI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Nyíregyháza, Bessenyei Könyvkiadó, pp. 35–40. Simon, L. and Szente, K. (2000): Szennyvíziszap komposzt

Restricted access

szennyvíziszap, illetve vágóhídi hulladék komposzt hatása a talajra és a növényre szabadföldi kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 58. 121–136. Kjeldahl, J., 1891. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern

Restricted access

2281 2290 Kádár I. & Morvai B. , 2007. Ipari-kommunális szennyvíziszap-terhelés hatásának vizsgálata tenyészedény-kísérletben. Agrokémia és Talajtan. 56 . 333

Restricted access

. Kukorica-termesztési kísérletek. 1958–1974 1974 Kádár, I. (2004): Szennyvíziszap-adagok hatása a növény ( Triticum vulgare

Restricted access

Kádár, I. (2004): Szennyvíziszap-adagok hatása a növény ( Triticum vulgare L.)-talaj rendszer néhány mikrobiológiai és biokémiai tulajdonságára (Impact of sludge treatments on some microbiological and biochemical properties of plant ( Triticum

Restricted access

vízgazdálkodása és a környezet 2005 Kádár, I. (2004): Szennyvíziszap-adagok hatása a növény (Triticum vulgare L.)-talaj rendszer

Restricted access

Hungarica 2002 50 371 376 Kádár, I. (2004): Szennyvíziszap-adagok hatása a növény ( Triticum

Restricted access