Search Results

You are looking at 61 - 70 of 2,066 items for :

  • All content x
Clear All

Hanson, E. K., Schaufeli, W., Vrijkotte, T., Plomp, N. H., Godaert, G. L. (2000): The validity and reliability of the Dutch Effort-Reward Imbalance Questionnaire. Journal Occupational Health Psychology , 5 (1):142-55. The

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Gábor Menyhei, Gábor Simó, Zoltán Szeberin, Gábor Bíró, and Tamás Kováts

A klinikai kutatásban a legmagasabb szintű bizonyítékokat a randomizált, kontrollált tanulmányok nyújtják, ugyanakkor jól ismertek korlátai. A gyógyítótevékenység eredményességének értékelésére ezért – az előzőt kiegészítve – jól használható információkat nyújtanak a regiszterek, amelyek az aktuális gyakorlatról tájékoztatnak és dinamikus utánkövetést is lehetővé tesznek. Hazánkban 2002 óta működik az Érsebészeti Regiszter az érbetegségek miatt végzett beavatkozások tudományos célú elemzésére. Jelen közlemény bemutatja az Érsebészeti Regiszter működését, a vele szerzett tapasztalatokat, valamint a működtetés során keletkezett jelentéseket és tudományos eredményeket. Az Érsebészeti Regiszter internetalapú, online bevitelt lehetővé tevő adatbázis szerverhátterét a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet biztosítja. Az adatbázis 3 fő betegségcsoport miatt végzett beavatkozásokat fog át: a carotis, az aorta és perifériás ér aneurysma-, valamint az alsó végtagi verőérműtéteket. 25, érsebészeti beavatkozásokat végző osztály visz be rendszeresen adatokat a regiszterbe, így becslés szerint a beavatkozások több mint kétharmada kerül be az adatbázisba. Az Európai Érsebészeti Társaság Vascunet munkacsoportjához történt csatlakozás óta az így rendelkezésre álló nagy adatbázis elemzése alapján – a közös munka eredményeként – számos tudományos közlemény született a különböző érsebészeti beavatkozások értékelésére. A regiszter validitásának értékelésére 2012-ben vizsgálat zajlott, amely egyértelműen bizonyította az adatbázis érvényességét. A működtetés során számos nehézséget okozott a rendszeres finanszírozás megoldatlansága. A szerzők kiemelik, hogy az Érsebészeti Regiszter működésének eddigi 10 éve bizonyította létjogosultságát, a gyűjtött adatbázis számos értékes tudományos közlemény alapjául szolgált. A benne rejlő további lehetőségek kihasználása érdekében lépéseket kell tenni az adatbevitel teljesebbé tétele érdekében, növelni kell a hazai publikációs tevékenységet, javítani a működtetés során az információk áramlását és ki kell alakítani a rendszeres visszajelzés lehetőségét. Orv. Hetil., 2014, 155(19), 755–760.

Open access

Abramowitz, J.S., Deacon, B.J., & Valentiner, D.P. (2007). The Short Health Anxiety Inventory: Psychometric properties and construct validity in a non-clinical sample. Cognitive Therapy and Research, 31 (6), 871

Restricted access

585 590 Hendricks, V. M., Kaplan, C. D., van Limbeek, J., Geerlings P. (1989) The Addiction Severity Index: reliability and validity in a Dutch addict population. Journal of

Restricted access

Elméleti háttér

A féltékenység mérésének számos egydimenziós és komplex mérőeszközét különböztethetjük meg egymástól. A mérőeszközök egyike a diszpozícionális féltékenységet mérő 25 tételes Önbevallásos Féltékenység Skála.

Cél

Az Önbevallásos Féltékenység Skála magyar nyelven nem érhető el, ezért a jelen tanulmány elsődleges célja e hiány pótlása, a kérdőív nagy elemszámú és széles életkori spektrumot átfogó mintán történő hazai adaptációja során szerzett tapasztalatok közreadása.

Módszer

A keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálaton alapuló kutatás során 1384 egészséges vizsgálati személy (átlagéletkor 27,3 [SD = 9,10] év) adatainak felhasználásával tártuk fel az Önbevallásos Féltékenység Skála faktorstruktúráját, annak illeszkedését, illetve teszteltük a mérési hatékonyság belső stabilitását.

Eszközök

A tesztbattéria az Önbevallásos Féltékenység Skála mellett a validitás vizsgálatát szolgáló kérdőíveket az Epidemiológiai Kutatási Központ - Depresszió Skáláját, a Spielberger-féle Vonásszorongás Kérdőívet, a Pszichológiai Jóllét Skálák kérdőívet, a WHO Jóllét Kérdőívének rövidített változatát, a Kapcsolati Elégedettség Skálát, valamint a Rosenberg Önértékelés Skálát tartalmazta.

Eredmények

A feltáró faktoranalízis a kérdőív négy dimenzióját azonosította (a Párkapcsolati gyanakvás, a Reális párkapcsolati féltékenység, a Társas féltékenység és a Testvérféltékenység), amelyek a teljes variancia 62%-át magyarázzák. A konfirmátoros faktoranalízis az eredeti, háromfakto- ros modellel szemben a négydimenziós modell esetén jelzett megfelelő illeszkedést. A reliabilitásvizsgálat magas belső konzisztenciát mutatott. A nemi különbség, a részletes életkori csoportok elemzése és a párkapcsolati státusz vonatkozásában kapott adatok igazolják a féltékenység konstruktumvaliditását. Továbbá, a korábbi empirikus kutatásoknak megfelelően a féltékenység és az önértékelés vonatkozásában kapott gyenge negatív együttjárás (r = –0,28; p < 0,001) és a féltékenység depresszióval kapcsolatos gyenge pozitív (r = 0,30; p < 0,001) és szorongással kapcsolatos mérsékelt pozitív korrelációja (r = 0,37; p < 0,001) alátámasztja az Önbevallásos Féltékenység Skála konstruktum validitását. A Párkapcsolati gyanakvás és a Reális párkapcsolati féltékenység korrelációs együtthatói értékes információval járulnak hozzá a féltékenység megítélésének adaptív vs. maladaptív voltához.

Összefoglalás

Az eredmények tükrében az Önbevallásos Féltékenység Skála a diszpozícionális féltékenység mértékének megbízható és érvényes mérőmódszere, amely további populációszintű és klinikai mintán történő kutatás számára nyújthat adekvát mérőeszközt.

Open access

disorder in women. London : Tavistock Publications . Byles , J. , Byrne , C. , Boyle , M.H. , & Offord , D.R. ( 1988 ). Ontario child health study: Reliability and validity of the

Open access
Pszichológia
Authors: Gábor Urbán, Gábor Orosz, Leila Kerepes, and Miriam Ivett Jánvári

Absztrakt

A jelen tanulmány célja az volt, hogy egyetemista mintán (N = 745) megvizsgáljuk a 3×2 Teljesítés- Cél Kérdőív (Elliot, Murayama és Pekrun, 2011) konstruktumvaliditását, belső konzisztenciáját és időbeli stabilitását. A kérdőívet kétféle módon dolgoztuk ki: az első változat pontos magyar fordítása az eredeti kérdőívnek, a második változatban néhány kérdést kiegészítő tételekre cseréltünk, melyek teljes mértékben illenek a teoretikus háttérhez, viszont könnyebbé teszik a megértést és csökkentik a kérdőív monotóniáját. A megerősítő faktorelemzések szerint mindkét verzió esetében 3×2 modell konstruktumérvényessége és megbízhatósága megfelelő a magyar mintán. Ezenfelül megvizsgáltuk, hogy milyen összefüggés mutatható ki a teljesítés-célok és az impulzivitás között, mivel az impulzivitás a rövid távon érvényesülő jutalmak felé irányítja a diákokat, akik ilyen célok felé erősebben orientálódnak. Az eredmények alapján kiderül, hogy a feladat- és szelf-célok vagy függetlenek vagy negatívan korrelálnak az impulzivitással, míg a társ-célok semlegesen vagy pozitívan függenek össze a UPPS kérdőív impulzivitás dimenzióival. Összességében a 3×2 Teljesítés-Cél Kérdőív megfelelően használható magyar egyetemista mintán.

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: L. Błaszczyk, I. Kramer, F. Ordon, J. Chełkowski, M. Tyrka, G. Vida, and I. Karsai

The set of 44 near-isogenic lines of spring wheat cv. Thatcher and wheat genotypes known to carry specific leaf rust resistance genes were included in the present study for the preliminary validation of twelve STS and SCAR markers linked to leaf rust resistance genes Lr9, Lr19, Lr20, Lr21, Lr24, Lr25, Lr26, Lr28, Lr29, Lr37 . Seven Lr genes were specifically tagged by STS and SCAR markers. The presence of genes Lr9, Lr19, Lr20, Lr24, Lr28, Lr29, Lr37 in the tested plant materials was confirmed by a unique amplification of markers SCS5 550 , SCS265 512 and SCS253 736 , STS638, SCS73 719 , SCS421 570 , IPY10 and Lr29F24/R24, cslVrgal3, PS10R/L, respectively. Evaluation of the repeatability and the reliability of selected markers (pTAG621 for Lr1 , STS683 for Lr20 , D14L for Lr21 , Lr25F20/R19 for Lr25 , Lr29F24/R24, IPY10 for Lr29 , cslVrgal3 for Lr37 and PS10R/L for Lr47 ) across four European laboratories and PCR conditions demonstrated the usability of STS638, Lr29F24/R24, IPY10, cslVrgal3 and PS10R/L markers in marker-assisted selection. STS markers pTAG621 for gene Lr1 , D14L for gene Lr21 , Lr25F20/R19 for gene Lr25 were found to be unsuitable for effective screening of large segregating populations in breeding programs.

Restricted access

Abstract  

X-ray spectrometric technique has been described to determine the X-ray mass attenuation coefficient, μ/ρ, of X-rays employing HPGe X-ray detector and radioactive sources. The photon intensity is measured by gating the channel of the spectrometer at FWHM/photo peak. Using the technique the “best value” values of μ/ρ were obtained for those thicknesses which lie in the transmission (T) range 0.5 ≥ T ≥ 0.02. Total attenuation cross sections for other elements and lead compounds were measured at photon energies from 17 to 88 keV to study the Bragg’s additivity law near the absorption edge of the lead. The measured values of mass attenuation coefficient values are compared with theoretical values obtained using Winxcom (programme). This study suggests that measured mass attenuation coefficient values at and near absorption edges differ from the theoretical value by about 17–23%.

Restricted access

Abstract

Hans Kelsen, along with most other legal theorists, presupposes the existence of the sovereign in developing his theory of law. As a result, the Kelsenian theory can only account for legal norms issued in the abstract. For legal norms in the abstract though, there is no bearing on which to develop a theory of norms that reaches beyond the skeletal. This is an issue which has plagued legal theory for the past century and which this paper proposes to address upon a re-reading of the Juristische Grundlehre. Specifically, we are able to open our concept of sovereignty with Somló in ways that the Kelsenian theory does not permit. In this paper, I will argue that Felix Somló’s flexible conception of sovereignty leads to a much fuller contextualization of legal norms as expressions of meaning.

Restricted access