Search Results

You are looking at 61 - 70 of 134 items for :

  • "vancomycin" x
  • All content x
Clear All

Absztrakt:

Bevezetés: Hematológiai és őssejt-transzplantált betegek véráram-infekcióiról kevés adat áll rendelkezésre. Epidemiológiájuk naprakész ismerete ugyanakkor elengedhetetlen a hatékony terápia megválasztásához. Célkitűzés: Jelen kutatás célja a véráram-infekciók gyakoriságának, a kórokozók megoszlásának és rezisztenciájának elemzése, a 7 és 30 napos halálozás, illetve az ezt befolyásoló rizikófaktorok vizsgálata volt. Módszer: 2016. január és 2017. július között a Hematológiai és Őssejt-transzplantációs Osztályon ápolt betegek véráram-infekcióira vonatkozó adatok kerültek feldolgozásra. Az adatokat, az intézményi adatbázisokból gyűjtöttük össze és retrospektív módon elemeztük, leíró statisztikai módszerek alkalmazásával. A rezisztenciára vonatkozó adatokat összevetettük az Országos Epidemiológiai Központ 2016-os adataival. Eredmények: Összesen 362 beteg 624 pozitív vérmintájából 216 kontaminációnak bizonyult. A 408 nem kontamináns izolátumhoz kapcsolódó epizódok száma 353 volt. A monomikrobás (N = 320) epizódok hátterében 149 (47%) esetben Gram-pozitív, 166 (52%) esetben Gram-negatív, 5-ben (2%) pedig gomba kórokozó igazolódott. Gram-pozitív speciesek: koaguláz-negatív staphylococcusok (49%), Staphylococcus aureus (16%), Streptococcus species (15%). Gram-negatív speciesek: Escherichia coli (46%), Klebsiella species (19%) és Pseudomonas aeruginosa (17%). A Staphylococcus aureusok 19%-a, a Staphylococcus epidermidis törzsek 73%-a methicillinrezisztens, az enterococcusok 20%-a vancomycinrezisztens, az Acinetobacter baumannii és Pseudomonas aeruginosa törzsek 40% illetve 11%-a multirezisztens, a Gram-negatívok 27%-a fluorokinolonrezisztens, az Enterobacteriales 14%-a kiterjedt spektrumú béta-laktamáz-termelő volt. A 7 és 30 napos halálozás 12% és 21% volt. Halálozás szempontjából szignifikánsan magasabb kockázatot jelentett a fungaemia (p = 0,007) és a myeloma multiplex mint alapbetegség (p = 0,045). Következtetések: Kutatásunkban a Gram-negatív baktériumok enyhe túlsúlyát és az országos átlagnál kedvezőbb rezisztenciát figyeltünk meg. Halálozás szempontjából kiemelt figyelmet érdemelnek a myeloma multiplexes betegek és a gombainfekciók.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors: Leila Ben Said, Raoudha Dziri, Nadia Sassi, Carmen Lozano, Karim Ben Slama, Imen Ouzari, Carmen Torres, and Naouel Klibi

References Abbassi , M. S. , Znazen , A. , Mahjoubi , F. , Hammami , A. and Ben Hassen , A. ( 2007 ): Emergence of vancomycin-resistant Enterococcus faecium in

Restricted access

. Outbreak of vancomycin-resistant enterococci in a surgical intensive care unit. [Vancomycin-rezisztens Enterococcusok megjelenése sebészeti intenzív osztályon.] Orv Hetil. 2015; 156: 779

Open access

staphylococci . Biochim Biophys Acta 1848 , 3055 – 3061 ( 2015 ) 6. Reyes K , Bardossy AC , Zervos M : Vancomycin-resistant enterococci

Open access

16 29 Tóth, A., Kispál, G., Ungvári, E., Violka, M., Szeberin, Z., Pászti, J., Molnár, K., Gacs, M., Füzi, M.: First report of heterogeneously vancomycin

Restricted access

Rehm, S. J., Tice, A.: Staphylococcus aureus: Methicillin-susceptible S. aureus to methicillin-resistant S. aureus and vancomycin-resistant S. aureus . Clin. Infect. Dis. 51 , 176–182 (2010

Restricted access

–549. 23 Cornely, O. A., Miller, M. A., Fantin, B., et al.: Resolution of Clostridium difficile -associated diarrhea in patients with cancer treated with fidaxomicin or vancomycin. J. Clin

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors: Seyedeh Marzieh Jabbari Shiadeh, Ali Hashemi, Fatemeh Fallah, Parnian Lak, Leila Azimi, and Marjan Rashidan

a broad-spectrum antimicrobial that is important in the treatment of a wide range of clinical infections [ 8 ]. Although principal mechanisms of resistance to β-lactams, fluoroquinolones, aminoglycosides, and vancomycin are well documented

Restricted access

Relevance of vancomycin-intermediate susceptibility and heteroresistance in methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteraemia J Antimicrob Chemother 66 1594 1599

Restricted access

) greater than 256 mg/L. All strains were ciprofloxacin-resistant, 83.1% were moxifloxacin-resistant, and 87.9% strains were imipenem-resistant. All strains were sensitive to tigecycline, metronidazole, and vancomycin. All ribotype 027 and 176 C. difficile

Restricted access