Search Results

You are looking at 71 - 80 of 628 items for :

  • All content x
Clear All

. C.M. Grilo M. A. White R. M. Masheb 2009 DSM-IV psychiatric disorder comorbidity and its

Open access

References APA ( 2012 ). DSM-5 Development . Retrieved April 26, 2012, from http://www.dsm5.org/ProposedRevision/Pages/proposedrevision.aspx?rid=398

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Seth W. Whiting, Marc N. Potenza, Crystal L. Park, Sherry A. McKee, Carolyn M. Mazure, and Rani A. Hoff

impulse control disorder, gambling disorder is now classified together with substance use disorders in DSM-5 due to shared features including tolerance, preoccupation, and withdrawal ( Potenza, 2014 ). Prevalence estimates of lifetime gambling disorder

Open access

Möller, H-J.: From Kraepelin to DSM-V: The concept of schizophrenia. Nemzetközi Szkizofrénia Szimpózium kivonata. Budapest, 2006. Murray, R. M., Dutta, R.: The right answer for the wrong reasons

Open access

). Video game addiction in the form of “Internet gaming disorder” (IGD) was included in Section 3 of the fifth edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric Association [APA], 2013 ). In addition, the

Open access

A tanulmány áttekinti a szomatizáció jelenségkörét övező fogalmi bizonytalanságot és felvázolja megszületésének episztemológiai és ontológiai előfeltételeit. A hisztéria történetének rövid felidézése után ismerteti a közelmúltban mostohán kezelt konverzió fenomenológiáját, modern elméleteit és a lehetséges patomechanizmusra utaló kutatásokat. Végül beszámol a szóban forgó klinikai jelenségek új felosztási javaslatáról, a DSM-V előkészítésével megbízott kutatócsoport előzetes közleménye alapján.

Restricted access

A 6 × 6 diallel cross among three sensitive (18180-II, 18205-I, 18205-I and DN-18) and three tolerant (18194-II, DN-4, and LU-26S) wheat genotypes was analyzed. Thirty-six genotypes were sown in a triplicates completely randomized design in hydroponics culture. Data for root length was recorded in three salinity levels, i.e. control, 10 and 15 dSm−1. Combining ability effects controller tolerance in the two salinity levels (10 and 15 dSm−1). The genotypes 18194-II and LU-26S exhibited highest general combining abilities under10 and 15 dSm−1. The cross combinations with highest specific combining ability for root length were 18194-II × DN-4, 18180-II × 18205-I and LU26S × DN-18 under salinity levels. In reciprocals the crosses DN-18 × DN-4 and DN-4 × 18205-I appeared to be superior to the others under high salinity levels. DN-4 × LU26S produced significantly longer roots than its better parent and thus showed highest heterobeltiosis in high salinity level.

Restricted access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Teszár Dávid Tibor, Csákvári Judit, Pléh Csaba, and Fülöp Éva

Irodalom American Psychiatric Association . ( 2013 ). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®) . American Psychiatric Pub. Magyarul DSM-V . Budapest : Oriold

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Tivadar Lucza, Kázmér Karádi, Sámuel Komoly, József Janszky, János Kállai, Attila Makkos, Márton Kovács, Rita Weintraut, Gabriella Deli, Zsuzsanna Aschermann, and Norbert Kovács

Absztrakt

Az összefoglaló közleményben a szerzők részletesen bemutatják a Parkinson-kórhoz társuló neurokognitív zavarok jellegzetességeit, felmérésük lehetséges módjait és kezelési lehetőségeit. A neurokognitív zavarok meghatározását sokáig nehezítette a diagnosztikai kritériumrendszerek sokszínűsége. Az Amerikai Pszichiátriai Társaság által a Mentális Rendellenességek Kórmeghatározó és Statisztikai Kézikönyvének ötödik átdolgozása (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5) magával hozta a major és az enyhe neurokognitív zavar megnevezéseket a demencia és az enyhe kognitív zavar fogalmát helyettesítendően. A DSM-5 neurokognitív zavarra vonatkozó definíciói a klinikumban jól alkalmazhatóak, ám szükségessé vált a leggyakrabban használt szűrőtesztek, úgymint a Mini-Mentál Státus Vizsgálat, az Addenbrooke Kognitív Vizsgálat, a Montreal Kognitív Felmérés és a Mattis Demencia Pontozó Skála új kritériumrendszerhez való adaptálása. Magyar Parkinson-kóros populáción végzett validálási vizsgálatok alapján a minor neurokognitív zavarra vonatkozóan a legjobb diszkriminációs képességgel rendelkező határértékek az iskolázottság mértékétől függően változnak (Addenbrooke Kognitív Vizsgálat: 0–8 év iskolázottság esetén: 82,5, 9–12 év esetén: 83,5, ≥13 év esetén: 84,5 pont; Mini-Mentál Státus Vizsgálat: 26,5–27,5–28,5 pont; Montreal Kognitív Felmérés: 23,5–24,5–24,5 pont; Mattis Demencia Pontozó Skála: 138,5–139,5–139,5 pont). Orv. Hetil., 2015, 156(23), 915–926.

Restricted access

The parents (the landrace Chinese spring (CS) and a synthetic hexaploids (S6x)) and 17 derived single chromosome substitution lines (SL) were grown in parallel in the field under non-saline (1.0 dSm−1) and saline (12.0 dSm−1) conditions, and evaluated for a set of phenotypic traits. The performance of CS indicated it to have borderline salinity tolerance with respect to all of the traits except for leaf area (for which it behaved in as a salinity sensitive type). The SL 4D was early in booting, ear emergence, flowering and maturity, while 5D and 2B SLs were both late. The 2B SL produce 33% more ears than CS. The 5D SL under-performed with respect to ear weight, grain number per ear, grain weight per ear and 1000-grain weight both under non-saline and saline conditions. Under saline conditions, four SLs (1A>5A>1D>2B) outperformed Cs for ear length, and six SLs (1D>6A>4B>3A>3B>3D) showed an improved grain weight. The grains produce by the 2B SL were smaller than those of CS. Leaf area developed better in four SLs (4D>2B>1A>7D) than in CS.

Restricted access