Search Results

You are looking at 71 - 80 of 259 items for :

  • Behavioral Sciences x
  • All content x
Clear All

and we would be safe. The neighbors screamed as I used whatever I found to break into their home. Before I got anywhere, the apartment filled up with a flock of vampires, who descended upon me with cruel smiles and black eyes. If there is an emotion

Open access

discarding difficulties that individuals are unable to use their homes for much other than storage ( American Psychiatric Association, 2013 ). Excessive acquiring, whether or not accompanied by discarding problems, may be the result of unmet belonging needs

Open access

), unhealthy behaviors (e.g., smoking status, alcohol dependence, or drug use), intelligence, comorbid mental diseases (e.g., depression or anxiety), borderline personality disorder (BPD) traits, stressful life events, and stress at work or home in this

Open access

A social alchemist describes human nature

A review of The Lucifer Effect by Philip Zimbardo. Random House (2007), 551 pages, £18.99 ($27.95), ISBN: 1400064113 (hardback)

Journal of Evolutionary Psychology
Author: Lesley Newson

. American Home Library New York . S. Reicher S. A. Haslam 2006 Rethinking the psychology of

Restricted access

Absztrakt

Korábbi tanulmányok ellentmondásos eredményeket közölnek a videojáték-használat során tapasztalt flow-élmények mennyisége és a beszűkült, túlzott, problémás használat között. Elemzésünk célja az ellentmondásos eredményeket magyarázó új modell építése. A vizsgált mintát 1368 fő alkotja, akik mindegyike rendszeresen játszik videojátékokkal. Életkori átlaguk 14,9 év (szórás: 2,2), a nemi eloszlást tekintve a fiúk némi fölényben vannak (60,2%). Játszási szokásaik feltérképezése után többek között a Szituáció-Specifikus Flow Kérdővvel (SzSFK) három különböző élethelyzetben (játszás, iskola és otthon) átélt flow-élményeiket mértük. Hipotézisünk szerint a videojáték-használat közben tapasztalt magas flow-mennyiség bizonyos játékoscsoportoknál magas, más csoportoknál pedig alacsony iskolai és otthoni flow-élmény gyakorisággal társul.

Konfigurációanalízis használatával azonosítottuk a tipikus flow-kombinációkat. Eredményink szerint az egyik csoport mindhárom helyen sok flow-élményt tapasztal, a másik csoport pedig — hipotézisünkkel ellentétben — mindenütt kevés flow-élményt él át. E két csoport markáns jelenléte határozottan azt az álláspontot támogatja, mely szerint a játék közben átélt flow-élmény nem jár együtt más területeken való alacsony flow-értékekkel, ezáltal valószínűleg a problémás videojáték-használattal sem. Ennek magyarázata az lehet, hogy a szerfüggőséghez hasonlóan a videojátékok kényszeres és túlzott használata nem az örömérzet kereséséből, hanem a kellemetlen érzések játszás általi enyhítésének a kényszeréből fakad.

Restricted access

Abstract

Background and aims

The relationship between college student gambling, parenting styles, and family environments is a neglected area of gambling research. Do parenting styles indirectly influence problem gambling behaviors via family environments? Do poor family environments, characterized by high levels of conflict and low levels of cohesion, increase the likelihood of problem gambling among youth? This study explored the interrelationships among college students' current gambling behaviors and a) having an emotionally close and supportive family environment, b) having nagging and critical parents, c) having an authoritative mother, and d) frequency of alcohol consumption.

Methods and results

Survey data were collected from 450 undergraduate students enrolled in introductory psychology classes at two state universities in a southern state. Feeling that one has nagging and critical parents was associated with gambling in more venues, while the opposite was true for having emotionally close and supportive families. However, perceptions of having authoritative mothers were not related to gambling. The results also showed that more frequent alcohol consumption was associated with higher odds of gambling in casinos, playing cards for money, betting on sports, gambling on the Internet, higher gambling losses, and a larger number of gambling venues.

Conclusions

As with any exploratory research, there are several unique lines of inquiry that can, and should, follow from these findings, including more research on how college students' attitudes toward gambling activities may have begun prior to college and been influenced by their feelings about their homes and parents.

Open access

„Érezd magad otthon!”

Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Viola Sallay and Andrea Dúll

DYCK, I., KONTOS, P., ANGUS, J., MCKEEVER, P. (2005) The home as a site for long-term care: meanings and management of bodies and spaces. Health and Place , 11 , 173-185. The home as a site for long-term care: meanings and

Restricted access

A tanulók iskolai teljesítményét nagyon sok minden meghatározza. Ezeket a tényezőket a kutatók tudományos módszerekkel vizsgálják: például a gyermek intelligenciája, a tanár, a tanítási körülmények stb. lehet meghatározó az iskolai eredmények szempontjából. A teljesítmény eredetéről természetesen nemcsak a kutatóknak, de a mindennapi embereknek is vannak elképzelései. Érdekes lehet megvizsgálni, milyen kép él erről a kérdésről a szülők fejében? Mit gondolnak tehát a szülők gyerekeik teljesítményének az okáról? Befolyásolja-e ez a gyerekek teljesítményét? És milyen módon?A tanulók az iskolában tanulnak, de tanulnak otthon is. A szülők többsége segíti gyermekét valamilyen módon a munkájában. Milyen módon segítnek? Mi határozza ezt meg? Összefügg-e ez azzal, hogy minek tulajdonítják gyermekeik teljesítményét?1999 tavaszán kérdőíves vizsgálatot végeztünk Szeged négy általános iskolájában, harmadikos gyerekek szüleinek körében, hogy a fenti kérdésekre választ kapjunk. Felmértük a szülők gyermekeikről kialakított képét, ami nagyon pozitív. Vizsgáltuk azokat a módszereket, melyekkel a szülők megpróbálják növelni gyermekeik teljesítményét, azt, hogy hogyan segítenek az iskolai munkában. Ez nem mutatott összefüggést a szülők teljesítményattribúcióival. Feltártuk a szülők véleményét, elvárásait az iskolával, a teljesítménnyel kapcsolatban, ezek igen sokrétűek voltak.Más vizsgálatokkal összhangban azt találtuk, hogy az anya iskolai végzettsége összefügg a tanulók teljesítményével. A szülők, amikor segítenek a tanulásban, elsősorban a pillanatnyilag legyőzendő problémákat részesítik előnyben, nem foglalkoznak nagymértékben a hosszú távú fejlesztéssel. A szülők a jó teljesítményt elsősorban a gyereknek, és legutoljára maguknak tulajdonítják.Student outcomes are determined by a lot of factors, which is with scientific methods studied by researchers: it may be the relationship between the outcomes and the intelligence of the child, the education, or circumstances at home and in school. Non-professionals also might have some notable conceptions about the influence on achievement; it could be interesting to examine the beliefs of parents. What do parents think about the reason of differences in children's performance? Is there any connection between the beliefs and the outcomes and what is it like? Students learn at school, and at home too, and their parents help some way or another. We should like to find out how and is it determined by? Is it related to achievement attribution of children or not? We conducted a questionnaire inquiry in four schools in Szeged in 1999. We asked third class students' parents to answer the above mentioned questions. We would like to get parents view about their children, which has turned out to be very positive. We have examined how parents try to help their children enhance their achievement in school. It does not seem to be related to the performance attribution. We have surveyed parents' beliefs and expectations about the school and achievement, which is very many-sided. We have found that the mothers' qualification is related to the students' outcomes, in agreement with other studies in the field. When parents help their children to succeed, they concentrate on the urgent problems in the first place, they are not interested in improvement in the long run. Parents attribute good performance first of all to their children, and at last to themselves.

Restricted access

Background and Objectives

Most research on the effects of exercise on body image has concentrated on the benefits of regular exercise. However, some research has indicated that exercise has an immediate impact on body image. The aims of this study were to investigate the immediate effects of aerobic exercise in a fitness class and the at-home environment on body image, and to examine the impact of nutritional status (i.e., normal weight vs. overweight/obesity) and exercise addiction on these changes.

Method

322 Hungarian women participated in the study with two different environmental conditions, fitness class condition (N = 155) and at-home video condition (N = 167). They completed the Body Appreciation Scale and Exercise Addiction Inventory before and after a one-hour aerobic exercise session. Self-report data on weight, height and exercise frequency were also collected.

Results

There were no significant differences between the fitness class and video groups in terms of age, educational level, BMI, body appreciation, exercise frequency and exercise addiction. We found that 7.5% (N = 24) of the participants were at risk for exercise addiction. Aerobic exercise had a significant positive effect on body appreciation (t(321) = 7.564, p < .001) independently from environment and nutritional status. Exercise addiction moderated the relationship between exercise and body image, the at risk for exercise addiction group showed the greatest improvement (F(1) = 3.252, p = .040).

Conclusion

The results indicate that even a one-hour aerobic exercise session has a positive effect on body image; this has important practical implications for intervention strategies and weight-loss treatments.

Open access

A környezeti tényezők közvetlenül és közvetetten is hatást gyakorolnak egészségi állapotunkra, betegségeinkre, egészségmagatartásunkra. Az embert körülvevő környezetnek számos definíciója létezik, melynek meghatározásával és vizsgálatával szinte mindegyik tudományterület foglalkozik. Az egészségkutatások szempontjából mérvadó a WHO 1991-es Sundsvall-i Nyilatkozatában elfogadott értelmezés. E szerint a környezet nem csupán fizikai hely, hanem szociális, gazdasági, politikai és kulturális médium is. Mindezen dimenziók mellett szükséges értelmezni az egészséget támogató környezeti feltételeket, lehetőségeket. Mind szűkebb (otthon, lakás), mind tágabb lakókörnyezetünk (lakóhely) fontos szerepet tölt be életünkben. Befolyásolja egészségünket, hatással van rizikó- és egészségmagatartásunk alakulására, valamint a különböző betegségek és pszichoszomatikus tünetek megjelenésére. A különböző környezeti elemek a szabadidős tevékenységek befolyásolásán keresztül meghatározóak az életkörülményekben és az életmódban is. Jelen tanulmányban legfőbb célunk egy rövid áttekintést adni a környezet és egészség kapcsolatának eddigi hazai és külföldi szakirodalmi előzményeiből, különös tekintettel a környezetnek a pszichoszociális egészségtünetek kialakulásában betöltött szerepére.

Restricted access