Search Results

You are looking at 71 - 80 of 311 items for :

  • "Information Technology" x
  • All content x
Clear All

. (1995) Spatial metaphors and disorientation in hypertext browsing. Behaviour & Informational Technology, 4 , 239-250. Spatial metaphors and disorientation in hypertext browsing. Behaviour

Restricted access

P. , Kumar S. , Satija M. P. ( 2012 ), Problems in searching online databases: A case study of select central university libraries in India . DESIDOC Journal of Library and Information Technology , 32 ( 1 ), 59 – 63

Open access

. , Noprisson H. ( 2018 ), Consumer-level factors of purchase intention in online travel booking application based on product perspective . International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology 3 ( 7 ), 205

Open access

. Information technology of transport logistics, (in Russian) Proceedings of XVIII International Conference on Complex Systems: Control and Modeling Problems , ICCS RAS, Samara, Russia, Vol. 1 , 2016 , pp. 284 – 290

Restricted access

A fizikai valóságában létező műemlék egy adott időmetszetben vizsgálva magán hordozza a megelőző története minden hatásának következményeit, a szándékolt és szándékolatlan beavatkozások eredőjeként. A műemlék hordozta értékek továbbéltetése szorosan összefügg azzal, hogy milyen, nem csupán az anyagi dimenziókra vonatkozó rendeltetést szánnak az adott műemléknek. A történeti folyamatosság értelmezésében a műemlékvédelmi gondolat 19. századi térnyerése óta jelen lévő, ugyanakkor jelentéstartalmában változó fogalmak-elvárások a műemlékként elismert javak hitelesége és integritása. Megőrzésükhöz is elengedhetetlenül szükséges a konzerválás, a restaurálás, illetve mindenekelőtt a folyamatos gondozás — mindez szoros összefüggésben a rendeltetéssel, a fenntartó (és fenntartható) használattal. Felvetődhet a tervezett fejlesztés pillanatában már nem létező részek, meghatározó jelentőségű összetevők rekonstruálásának a gondolata. Az adott pillanatban rendelkezésre álló tudás, információk alapján születik döntés arról, hogy milyen volt, és hogy milyen/melyik legyen az a történeti folyamatosság, amelyet megjeleníteni szándékozunk. A konzerválást, restaurálást meghaladó mértékű beavatkozások az adott pillanat, esetünkben a 21. század alkotásai. A rekonstruktív kiépítés igazolását alátámasztani kívánó módszerek, eszközök tárháza jelentősen bővült az információs technológia (IT) nyújtotta lehetőségekkel.

A rekonstrukció, bár elsődlegesen biztosan nem tekinthető műemlékvédelmi beavatkozásnak, bizonyos körülmények között ebben a körben is értelmezhető. Az időtényező meghatározó jelentőséggel bír e tekintetben. A töredékessé válás vagy a teljes pusztulás utáni nagyobb időtávlat után a rekonstruktív kiépítés kizárólag csak a friss beavatkozás pillanatnyi megközelítéséből vezethető le. A fizikailag fennmaradt értékek megőrzését, fenntarthatóságát szolgáló helyreállítás kiegészítésére az információs technológia számos, visszafordíthatatlan fizikai beavatkozással nem járó eszközt, megoldást is kínál. Az eltúlzott rekonstrukciós beavatkozás manipuláció: „Mostantól kezdve minden másképpen volt.”

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Anita Pálinkás, Nóra Kovács, Valéria Sipos, Ferenc Vincze, Magor Papp, Árpád Czifra, Róza Ádány, and János Sándor

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon 2009-ben került kialakításra az alapellátási tevékenység értékelését célzó, országosan egységes indikátorrendszer, amely jól kiépített informatikai és jogszabályi háttérrel, illetve finanszírozási vonzattal működik. A jelenlegi teljesítményértékelési rendszer csak részben (a praxisok földrajzi elhelyezkedése tekintetében) veszi figyelembe azt, hogy a betegek ellátásának hatékonyságát háziorvostól független tényezők is befolyásolják, ugyanakkor az egészségbiztosító csak a háziorvost tudja hatékonyabb munkára ösztönözni többletfinanszírozási eszközével. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a praxisok teljesítményértékelési rendszerének módszertani továbbfejlesztése révén olyan indikátorok kialakítása volt, amelyek alkalmasak a teljesítménynek a háziorvos által nem befolyásolható praxisjellemzőktől független értékelésére. Módszer: A felnőtteket ellátó háziorvosi praxisok hatékonyságának jellemzésére kidolgozott 12 NEAK-indikátor 2016. júniusi adatait elemeztük. A praxisjellemzők (az ellátottak kora, neme, a praxisokhoz tartozók relatív iskolázottsága, a praxis megyéje, településtípusa) hatásaitól megtisztított indikátorokat alakítottunk ki. A háziorvosok teljesítményének az országos referenciaszinttől való eltéréseit statisztikai teszttel értékeltük. A jelenlegi és a korrigált indikátorokon alapuló értékelés alapján történő teljesítmények összevetésével elemeztük a monitoringnak és a kapcsolódó többletfinanszírozás felhasználásának megfelelőségét és átalakításának lehetőségeit. Eredmények: A jelenlegi teljesítményértékelési rendszer a többletfinanszírozás 34,46%-át hasznosítja a háziorvosi munka hatékonyságának elismerésére, a finanszírozás nagy része a teljesítmények konzerválását szolgálja. Emellett nem képes minden olyan teljesítmény azonosítására, amely lényegesen hatékonyabb az átlagnál, aminek következtében a jelenlegi többletfinanszírozás 8,83%-ának megfelelő összeg kifizetése marad el. Ha többletfinanszírozásban csak a praxisjellemzők alapján várhatónál szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtó praxisok részesülnének, akkor az egy praxisban elérhető havi többletfinanszírozás 176 042 Ft-ról 406 604 Ft-ra növekedne. Következtetés: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által jelenleg működtetett értékelési rendszer kiegészítése a praxisjellemzőkre korrigált indikátorok alkalmazásával a jelenlegi monitoringnak és rendelkezésre álló finanszírozás felhasználásának hatékonyságát javítaná. Orv Hetil. 2019; 160(39): 1542–1553.

Open access

References [1] DIN EN 50600 ( 2012 ), Information technology – Data centre facilities and infrastructures . Deutsches Institut für Normung

Open access
Pollack Periodica
Authors: József Etlinger, Olivér Rák, Márk Zagorácz, and Patrik Márk Máder

. The role of informatics in architectural , Conference on Information Technology in High Education , Debrecen, Hungary, 24-26 August 2011, pp. 958 - 964 .

Restricted access

1997 Róka-Madarász L. Best practices in real estate operation and maintenance management, Research Conference on Information Technology, 7th International PhD

Restricted access
Cereal Research Communications
Authors: T. Tóth, T. Németh, A. Bidló, F. Dér, M. Fekete, T. Fábián, Z. Gaál, B. Heil, T. Hermann, E. Horváth, G. Kovács, A. Makó, F. Máté, K. Mészáros, Z. Patocskai, F. Speiser, I. Szűcs, G. Tóth, Gy. Várallyay, J. Vass, and Sz. Vinogradov

Vass, J., Bencze, T., Speiser, F., Szilágyi, S., Szlávik, R. 2003. Information technology of D- e -Meter internet-based land bonitation system. In: Gaál, Z., Máté, F., Tóth, G. (eds.) 2003. Land evaluation and land use information. Keszthely

Restricted access