Search Results

You are looking at 71 - 80 of 164 items for :

  • "Installation" x
  • All content x
Clear All

Abstract  

The Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) completed the High-flux Advanced Neutron Application Reactor (HANARO) in 1995 and the radioisotope production facilities(RIPF) in 1997. Many devices and handling tools were developed and applied for the production of radioisotopes. Emphasis on RI production plan was placed on the development of new radiopharmaceuticals, the development of new radiation sources for industrial use and the steady production of selected radioisotopes. The selected items are 166Ho-based pharmaceuticals, fission 99Mo/99mTc generators, and products of 131I and 192Ir and 60Co sources for industrial use. Now KAERI regularly produces radioisotopes (131I, 99mTc, 166Ho, 192Ir, 60Co etc.) and labeled compounds including 99mTc cold kits. Newly developed therapeutic agents are a 166Ho-chitosan complex for liver cancer treatment, a 166Ho patch for skin cancer treatment and devices such as the stent and balloon for the prevention against restenosis of the coronary artery. Feasibility studies on the installation of a 99mTc generator loading facility and on 60Co production for food irradiation were finished. The 192Ir sealed source assembly for NDT has been supplied to domestic users since May 2001. The fission moly process, separation process of non-sealed sources (125I, 33P, 89Sr, 153Sm, 188Re) and fabrication process of sealed sources (169Yb, 75Se) are also under development. For the quality assurance of our final products, we obtained ISO certification in 2000. We are carrying out a feasibility study on a new research reactor for the stable supply of radioisotopes in Korea.

Restricted access

A kutatás alapja az a feltételezés, hogy a paneles lakótelepek komplex megújítása városépítészeti léptéket követel, melyben az épületek földszintjei, a külső és belső térkapcsolatok újraértelmezése kiemelt fontosságú. A problémakör feltárása a hazai nagypaneles épületek földszintjeinek építészeti kialakítására épül. A cikk a rendelkezésre álló katalógusok alapján egyrészt a talajközeli térhatár (zárt, áttetsző vagy árkádos), másrészt a nyílások (bejárati ajtó, lakásablak, erkély, kapu, kirakat, közös tér ablaka, gépészeti nyílás, átjáró) tipológiáját állítja fel. Ezt a lakó és látogató számára fontos alsó szintet — a tömegterméket, a paneleket tartó, viszonylag sokféle, az adott helyhez is alkalmazkodó fundamentumot — nemcsak a panelházak építési korában, de az elmúlt évtizedek felújításai során is elhanyagolták. A műszaki vagy látványmegoldások alig érintik, így az épített környezetből a használatot terhelő problémák, mint például a rossz szubjektív biztonságérzet, a találkozások tereinek kerülése, az alulhasznosítottság stb. megmaradnak. Az írás a panelföldszintek építészeti megoldásainak összefoglalását adja, rávilágít az ezekből adódó használati problémákra, felhívja a figyelmet a témakör kiemelt kezelésének fontosságára.

Restricted access

The present paper evaluates the results of field experiments conducted during two consecutive growth seasons (2008–2009) to assess the environmental impact of cement dust pollution on foliar physiology (pigments), growth performance and yield of three commonly cultivated vegetable crops, tomato (Lycopersicon esculentum), radish (Raphanus sativus) and knol-khol (Brassica oleracea var. gongyloides) in Kashmir Himalayan valley, India. Two experimental sites (S1, S2) were selected in the vicinity of the cement factory at Khrew, Pulwama (Kashmir) at a distance of 0.5 km (S1) and 2 km (S2) and compared with a dust free control site (S3) located at about 6 km from the factory in a crosswind direction. The data revealed that cement dust had an adverse effect on morphological and biochemical characteristics of the crops. Differential level of crop sensitivity to cement dust was markedly evident. Knol-khol (Brassica oleracea var. gongyloides) reflected a higher degree of tolerance to particulate emissions as compared to tomato (Lycopersicon esculentum) and radish (Raphanus sativus). Photosynthetic pigment analysis showed adverse impact on chlorophyll-a, while chlorophyll-b marginally decreased in the leaves of tomato plants at S1; the effect being non-significant for the other test crops. Carotenoids also exhibited a remarkable reduction due to cement dust impact. The yield of tomato recorded severe losses (12.28–23.95%) as compared to radish (7.46–21.4%), while the effect was non-significant in knol-khol. Other growth and yield related attributes also followed a similar trend; tomato and radish showing remarkable effects in response to cement dust and knol-khol showed the least effect. The soil characteristics indicated significant reduction in available P. Except available N, other variables (pH, conductivity, available K, exchangeable Ca and Mg) recorded higher values in the polluted soils as compared to control. The need for installation of appropriate devices in cement manufacturing factories to combat the emission of dust in ambient environment together with environmental monitoring of agro-ecosystems is stressed.

Restricted access

–100. Bastianini, F. – Rizzo, A. – Galati, N. – Deza, U. – Nanni, A.: Discontinuous Brillouin strain monitoring of small concrete bridges: Comparison between near-to-surface and „smart” FRP fiber installation techniques. Proceedings of SPIE – The International

Restricted access

] ČSN EN 15101-1 , Thermal insulation products for buildings – In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products – Part 1: Specification for the products before installation . [5

Open access

A tanulmány célja, hogy Komárom városfejlődésén keresztül bemutassa a város és a Duna-part, illetve a Duna két partjának történeti kapcsolatrendszerét. Komárom szerkezetének sajátossága kiemelt hadászati jelentősége, amelyet elsőként, mint török kori végvár élt meg. Ebben az időben a Duna túlpartján feltehetően már korábban létező településkezdeményezések elpusztultak. A 18. században, mint kereskedőváros, jelentős fejlődést tudhat magáénak, ám gazdasági jelentősége ellenére városképe egyszerű maradt. A 19. századtól ismét erőd jellege válik a meghatározóvá, a Duna-part stratégiai hídfőit elfoglalják a katonai létesítmények. Csupán a 20. század első évtizedeiben kerül sor a déli és az északi part egybekapcsolására, ami nemcsak a hidat jelenti, hanem az északi hídfő körül akkoriban kiépülő reprezentatív teresedést és parkot is. A két világháború között a frissen egyesített várost határ szeli ketté. A közös városi zónát, így mindenekelőtt a hídfők környékét, illetve általában a Duna-partokat elfoglalják az ipari létesítmények. A két város közé ékelődő ipari zóna azóta is meghatározó szerkezeti eleme a városnak.

Restricted access

The wind drift and evaporation losses (WDEL) are high in arid, semi-arid and windward areas, and reduce the efficiency of the sprinkler irrigation system; therefore, this study was carried out in order to achieve a practical criterion and provide a relationship for accurate estimation of the wind drift and evaporation losses in different atmospheric conditions. The experiments were done at the Meteorological Station of the Faculty of Agriculture of Ferdowsi University of Mashhad using a line-source sprinkler irrigation system based on the single sprinkler installation method. To achieve the objectives of this plan, factorial experiment was performed on PGP sprinkler with regard to the two factors, the pressure of the sprinkler function (with three levels 1.6, 2.5 and 3.4 bar) and the diameter of the nozzle (with three levels of 4, 5 and 6 mm) with three replications (morning, noon and night). Assessing the result of the data variance analysis showed that the effects of pressure, aperture diameter, and time on the wind drift and evaporation losses are not significant. Investigating the main effects of these factors showed that the effect of aperture diameter on irrigation losses is significant at the level of the 1%. In order to further investigate, the comparison of mean losses data in three aperture diameter was done using Duncan′s test. The results indicated that aperture 4 with the losses of 44% had a significant difference with other diameters. This result suggests an increase in losses for smaller diameters due to the small droplets and the increase in wind drift. Also, the comparison of the mean losses data in three times showed that irrigation at noon with the losses of 44% had a significant difference compared to other times due to a significant increase in temperature and radiation of the sun and saturation vapor pressure deficit, and there is no significant difference between morning and evening irrigation. Also, analysis of variance showed that the effect of water pressure change between 1.6 and 4.3 bar does not have a significant effect on the WDEL in this sprinkler. In general, the results showed that increasing wind speed increases the losses of evaporation and wind. Also, this study suggested that changing the irrigation time in areas with hot and dry days, from day to night in summer, leads to a significant reduction of the wind drift and evaporation losses.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dóra Endrei, Lajos Kollár, József Bódis, Gábor Imhof, Antal Zemplényi, Gábor Vas, and Imre Boncz

Dolgozatunkban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatását kívánjuk bemutatni a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (továbbiakban PTE KK) intézményi szintű finanszírozására. Adatok és módszerek: Az elemzésben szereplő adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak, mindenhol az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkoznak és a 2004–2008 közötti időszakot fedik le. Meghatároztuk az egy súlyszámra eső tényleges OEP-térítési díjat, a TVK okozta finanszírozási veszteséget. Elemeztük a területi ellátási kötelezettségen kívüli, illetve a sürgősségi esetek arányát klinikai bontásban. Eredmények: A PTE KK egy súlyszámra eső forint térítési díja a TVK bevezetését követően elmaradt az OEP által előre meghirdetett díjtól. A vizsgált 5 év alatt, vagyis 2004–2008 között a PTE KK esetében a TVK okozta veszteség 3,256 milliárd forintot ért el. A PTE KK egészének vonatkozásában az ellátott esetek 25,3%-a, illetve a teljesített súlyszám 24,5%-a a területi ellátási kötelezettségen kívülről érkező betegek ellátását jelentette. A sürgősségi esetek arányának vizsgálata a teljes betegellátási volumenen belül azt mutatta, hogy az esetek 31,5%-a, míg a súlyszámok 36,1%-a származott sürgősségi betegek ellátásából. Következtetés: A teljesítményvolumen-korlát bevezetése jelentős mértékben csökkentette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egészségbiztosítási finanszírozását 2004–2008 között.

Restricted access

Absztrakt

A sztereotaxiás agyi sugársebészeti eljárás, mint non-invazív lokális kezelési mód a múlt század második felében jelent meg az intracerebralis elváltozások terápiás palettáján. Eredetileg a funkcionális jellegű kórképek gyógyítására dolgozták ki, ezek gyógyszerelésének fejlődésével azonban a klinikai igény egyre inkább a patomorfológiai céltérfogatok kezelése felé tolódott el. A közlemény áttekinti az indikációk történeti változásait, a hazai sugársebészet kialakulását, módszereit, eredményeit és perspektíváját. Hazánkban a jelzett időszak alatt 5 intézetben összesen 2565 beteget kezeltek sztereotaxiás sugársebészeti eljárással: 52%-ot agyi áttét, 29,5%-ot benignoma, 12%-ot arteriovenosus malformatio, 6%-ot primer malignus agytumor miatt, és 0,5%-ot funkcionális okok miatt. Összességében 86%-os helyi választ, az áttéteseknél RPA 1. oszt.-ban 24 hónap, RPA 2-nél 8,5 hónap, RPA 3-ban pedig 3,4 hónap medián túlélést jelentettek. Ezek az eredmények kiállják az összehasonlítást az irodalomban közöltekkel. Az orvosi szemlélet változása és a jobban megszervezett betegutak hatására a sztereotaxiás agyi sugársebészet remélhetőleg hazánkban is elfoglalja helyét a mindennapi rutinban.

Restricted access

. Ciobanu , G. – Borza , I. 2002a . Dicţionar englez–român cu termeni din domeniul instalaţiilor pentru construcţii .[English–Romanian Dictionary – Building Installations]. Timişoara: Editura Orizonturi Universitare

Restricted access