Search Results

You are looking at 71 - 80 of 152 items for :

  • "Installation" x
  • All content x
Clear All

Abstract  

Lipiodol has excellent retainable ability in hepatoma cells. This agent can be labeled with radioisotope (131I) and mixed with tissue adhesive (Histoacryl), and then alttached on the lesion of liver by intrahepatic arterial administration. In this study, we attempt to obtain the optimal ratio of Lipiodol to Histoacryl and evaluate the consolidation of blood in vitro and toxicity and biodistribution in vivo. The ratio of131I Lipiodol/Histoacryl mixture (L/H), concentration of heparin and flow rate of blood are varied by simulating the installation of bloodstream to test the time of consolidation. In addition, the optimal ratios of the L/H mixtures are assessed in vitro in heparinized human blood. According to those results, Lipiodol and Histoacryl mixed with 1∶1 or 2∶1 ratio have an ideal time of 13 to 15 seconds in vitro; in addition, 1.2∶1 ratio is an optimal ratio in the biodistribution study. Interestingly, heparin and acetic acid does not alter the consolidation time, in addition, no variation occurs when varying the flow rate of blood. The consolidation of L/H mixture with blood is incubated in the 37°C, normal saline bath for 24 hours. No dissociation of free131I is found. The optimal mixture is also injected into the hepatic artery of the Sprague-Dawley rats carrying for 24 hours. No dissociation of free131I is found. The optimal mixture is also injected into the hepatic artery of the Sprague-Dawley rats carrying hepatocellular carcinoma (NIS1 cell line). Radioactive consolidate is well confined in the tumor without evidence of leakage of the mixture to the lung or distribution of free131I in the thyroid. In conclusion, this mixture has the merits of both irradiation and embolization of the tumor. The131I Lipiodol/Histoacryl mixture (1.2∶1) is a promising alternative for intrahepatic arterial administration to treat hepatic tumors. Histoacryl can confine the131I and, also, embolize the tumor vessels.

Restricted access

Abstract  

The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) plans the installation of an International Monitoring System (IMS) based upon four global networks. Seismic, hydroacoustic and infrasound waves will help detect underground, underwater and atmospheric nuclear tests and will permit their discrimination from natural events. 80 particulate stations will detect radioactive aerosols, this network being completed with a sub-set of 40 stations which will measure rare gases, typically xenon isotopes. 16 IMS laboratories will perform additional analysis mainly by gamma-spectrometry, using the most sensitive methods such as particulate analysis. In order to have the most effective network, modeling was performed by using an inverse method in which the radioactive tracer is transported back from detectors. Examples will be given, regarding the maps of detection probability, background effects of existing xenon or radon, or the decoupling effects. All these tools and means are anticipated to have a complete process of certification, authentication of the data and discrimination capabilities between nuclear test and releases from civilian nuclear industry (reactors, reprocessing plants,). If a State Party identifies events that it feels could be a nuclear explosion, it can ask for clarification and finally it may send a request for an On-Site Inspection. The rights of the State Party and the constraints for the Inspection Team are defined in the Treaty. That leads to limited time, to limited number of inspectors on the site and to precise methods to be authorized. The means and resulting data have to be blinded in order to make sure the confidentiality is observed. Examples of restricting measurements will be given regarding airborne or vehicle mounted spectrometry as well as laboratory analysis. Cooperation with international organizations (WMO, WHO) will be discussed, depending on confidentiality issues.

Restricted access

. Ciobanu , G. – Borza , I. 2002a . Dicţionar englez–român cu termeni din domeniul instalaţiilor pentru construcţii .[English–Romanian Dictionary – Building Installations]. Timişoara: Editura Orizonturi Universitare

Restricted access

University of Technology in Bartislava , 2011 . [9] Flo-Mate Model 2000 , Installation and Operations Manual, Marsh-McBirney Inc, 1990. [10

Restricted access

Absztrakt

A sztereotaxiás agyi sugársebészeti eljárás, mint non-invazív lokális kezelési mód a múlt század második felében jelent meg az intracerebralis elváltozások terápiás palettáján. Eredetileg a funkcionális jellegű kórképek gyógyítására dolgozták ki, ezek gyógyszerelésének fejlődésével azonban a klinikai igény egyre inkább a patomorfológiai céltérfogatok kezelése felé tolódott el. A közlemény áttekinti az indikációk történeti változásait, a hazai sugársebészet kialakulását, módszereit, eredményeit és perspektíváját. Hazánkban a jelzett időszak alatt 5 intézetben összesen 2565 beteget kezeltek sztereotaxiás sugársebészeti eljárással: 52%-ot agyi áttét, 29,5%-ot benignoma, 12%-ot arteriovenosus malformatio, 6%-ot primer malignus agytumor miatt, és 0,5%-ot funkcionális okok miatt. Összességében 86%-os helyi választ, az áttéteseknél RPA 1. oszt.-ban 24 hónap, RPA 2-nél 8,5 hónap, RPA 3-ban pedig 3,4 hónap medián túlélést jelentettek. Ezek az eredmények kiállják az összehasonlítást az irodalomban közöltekkel. Az orvosi szemlélet változása és a jobban megszervezett betegutak hatására a sztereotaxiás agyi sugársebészet remélhetőleg hazánkban is elfoglalja helyét a mindennapi rutinban.

Restricted access

A tanulmány célja, hogy Komárom városfejlődésén keresztül bemutassa a város és a Duna-part, illetve a Duna két partjának történeti kapcsolatrendszerét. Komárom szerkezetének sajátossága kiemelt hadászati jelentősége, amelyet elsőként, mint török kori végvár élt meg. Ebben az időben a Duna túlpartján feltehetően már korábban létező településkezdeményezések elpusztultak. A 18. században, mint kereskedőváros, jelentős fejlődést tudhat magáénak, ám gazdasági jelentősége ellenére városképe egyszerű maradt. A 19. századtól ismét erőd jellege válik a meghatározóvá, a Duna-part stratégiai hídfőit elfoglalják a katonai létesítmények. Csupán a 20. század első évtizedeiben kerül sor a déli és az északi part egybekapcsolására, ami nemcsak a hidat jelenti, hanem az északi hídfő körül akkoriban kiépülő reprezentatív teresedést és parkot is. A két világháború között a frissen egyesített várost határ szeli ketté. A közös városi zónát, így mindenekelőtt a hídfők környékét, illetve általában a Duna-partokat elfoglalják az ipari létesítmények. A két város közé ékelődő ipari zóna azóta is meghatározó szerkezeti eleme a városnak.

Restricted access

The wind drift and evaporation losses (WDEL) are high in arid, semi-arid and windward areas, and reduce the efficiency of the sprinkler irrigation system; therefore, this study was carried out in order to achieve a practical criterion and provide a relationship for accurate estimation of the wind drift and evaporation losses in different atmospheric conditions. The experiments were done at the Meteorological Station of the Faculty of Agriculture of Ferdowsi University of Mashhad using a line-source sprinkler irrigation system based on the single sprinkler installation method. To achieve the objectives of this plan, factorial experiment was performed on PGP sprinkler with regard to the two factors, the pressure of the sprinkler function (with three levels 1.6, 2.5 and 3.4 bar) and the diameter of the nozzle (with three levels of 4, 5 and 6 mm) with three replications (morning, noon and night). Assessing the result of the data variance analysis showed that the effects of pressure, aperture diameter, and time on the wind drift and evaporation losses are not significant. Investigating the main effects of these factors showed that the effect of aperture diameter on irrigation losses is significant at the level of the 1%. In order to further investigate, the comparison of mean losses data in three aperture diameter was done using Duncan′s test. The results indicated that aperture 4 with the losses of 44% had a significant difference with other diameters. This result suggests an increase in losses for smaller diameters due to the small droplets and the increase in wind drift. Also, the comparison of the mean losses data in three times showed that irrigation at noon with the losses of 44% had a significant difference compared to other times due to a significant increase in temperature and radiation of the sun and saturation vapor pressure deficit, and there is no significant difference between morning and evening irrigation. Also, analysis of variance showed that the effect of water pressure change between 1.6 and 4.3 bar does not have a significant effect on the WDEL in this sprinkler. In general, the results showed that increasing wind speed increases the losses of evaporation and wind. Also, this study suggested that changing the irrigation time in areas with hot and dry days, from day to night in summer, leads to a significant reduction of the wind drift and evaporation losses.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dóra Endrei, Lajos Kollár, József Bódis, Gábor Imhof, Antal Zemplényi, Gábor Vas, and Imre Boncz

Dolgozatunkban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatását kívánjuk bemutatni a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (továbbiakban PTE KK) intézményi szintű finanszírozására. Adatok és módszerek: Az elemzésben szereplő adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak, mindenhol az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkoznak és a 2004–2008 közötti időszakot fedik le. Meghatároztuk az egy súlyszámra eső tényleges OEP-térítési díjat, a TVK okozta finanszírozási veszteséget. Elemeztük a területi ellátási kötelezettségen kívüli, illetve a sürgősségi esetek arányát klinikai bontásban. Eredmények: A PTE KK egy súlyszámra eső forint térítési díja a TVK bevezetését követően elmaradt az OEP által előre meghirdetett díjtól. A vizsgált 5 év alatt, vagyis 2004–2008 között a PTE KK esetében a TVK okozta veszteség 3,256 milliárd forintot ért el. A PTE KK egészének vonatkozásában az ellátott esetek 25,3%-a, illetve a teljesített súlyszám 24,5%-a a területi ellátási kötelezettségen kívülről érkező betegek ellátását jelentette. A sürgősségi esetek arányának vizsgálata a teljes betegellátási volumenen belül azt mutatta, hogy az esetek 31,5%-a, míg a súlyszámok 36,1%-a származott sürgősségi betegek ellátásából. Következtetés: A teljesítményvolumen-korlát bevezetése jelentős mértékben csökkentette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egészségbiztosítási finanszírozását 2004–2008 között.

Restricted access

norm on the methods and elements for the operational safety calculation of power installations, NTE 005/06/00, 2006. Lanz B. T., Broussard B. E. Maximizing cable reliability at the lowest possible cost, International

Restricted access

, Process and installation for stimulating plant development in microwaves field, Romanian Patent RO 125068B1, 2012. Halmagyi A. Process and installation for

Restricted access