Search Results

You are looking at 71 - 80 of 142 items for :

  • "Installation" x
  • All content x
Clear All

Abstract  

The Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI) completed the High-flux Advanced Neutron Application Reactor (HANARO) in 1995 and the radioisotope production facilities(RIPF) in 1997. Many devices and handling tools were developed and applied for the production of radioisotopes. Emphasis on RI production plan was placed on the development of new radiopharmaceuticals, the development of new radiation sources for industrial use and the steady production of selected radioisotopes. The selected items are 166Ho-based pharmaceuticals, fission 99Mo/99mTc generators, and products of 131I and 192Ir and 60Co sources for industrial use. Now KAERI regularly produces radioisotopes (131I, 99mTc, 166Ho, 192Ir, 60Co etc.) and labeled compounds including 99mTc cold kits. Newly developed therapeutic agents are a 166Ho-chitosan complex for liver cancer treatment, a 166Ho patch for skin cancer treatment and devices such as the stent and balloon for the prevention against restenosis of the coronary artery. Feasibility studies on the installation of a 99mTc generator loading facility and on 60Co production for food irradiation were finished. The 192Ir sealed source assembly for NDT has been supplied to domestic users since May 2001. The fission moly process, separation process of non-sealed sources (125I, 33P, 89Sr, 153Sm, 188Re) and fabrication process of sealed sources (169Yb, 75Se) are also under development. For the quality assurance of our final products, we obtained ISO certification in 2000. We are carrying out a feasibility study on a new research reactor for the stable supply of radioisotopes in Korea.

Restricted access

Geothermal energy is the most economical of the green energy resources such as solar or wind. It is a ‘base-load’ type of power, which is constantly available, not just when the sun shines or the wind blows. In Hungary, geothermal energy has proven to be an economical source of energy for direct use. A significant amount of geothermal energy is located throughout Hungary and thermal water (> 30 °C) can be found over 70% of the area of the country. This is supplied mainly from two principal aquifer systems of regional extent. One of them is the clastic Upper Pannonian Quaternary fill of the Pannonian basin, and the other one is the fractured and/or karstified Mesozoic basement. The geothermal situation in Hungary offers two directions for the utilization of geothermal energy. Using the heat from shallow geological sections for heating and cooling buildings; and using thermal sources of low enthalpy thermal waters in several ways (heating and sanitary waters in buildings, greenhouses and aquaculture installations). The potential of geothermal resources and their immediate development should focus on cascade and integrated utilization of geothermal energy. Cascade schemes should be used to fulfil the thermal energy demand for the selected area in order to get the maximum benefit from geothermal energy with the minimum energy demand from heat pumps. The integrated scheme has environmental benefits by using renewable energies (geothermal energy and solar energy), new technologies (heat pumps) and energy savings (cascade scheme). In the long-run, the economic benefits of geothermal power may even exceed those of the fossil fuels. It would likely prove to be a sustainable low-cost source of power. Exploitation of geothermal energy will have a direct impact on the development of the regions, by increasing per capita income and at the same time raising the inhabitants’ standard of living.

Restricted access

. Ciobanu , G. – Borza , I. 2002a . Dicţionar englez–român cu termeni din domeniul instalaţiilor pentru construcţii .[English–Romanian Dictionary – Building Installations]. Timişoara: Editura Orizonturi Universitare

Restricted access

University of Technology in Bartislava , 2011 . [9] Flo-Mate Model 2000 , Installation and Operations Manual, Marsh-McBirney Inc, 1990. [10

Restricted access

A tanulmány célja, hogy Komárom városfejlődésén keresztül bemutassa a város és a Duna-part, illetve a Duna két partjának történeti kapcsolatrendszerét. Komárom szerkezetének sajátossága kiemelt hadászati jelentősége, amelyet elsőként, mint török kori végvár élt meg. Ebben az időben a Duna túlpartján feltehetően már korábban létező településkezdeményezések elpusztultak. A 18. században, mint kereskedőváros, jelentős fejlődést tudhat magáénak, ám gazdasági jelentősége ellenére városképe egyszerű maradt. A 19. századtól ismét erőd jellege válik a meghatározóvá, a Duna-part stratégiai hídfőit elfoglalják a katonai létesítmények. Csupán a 20. század első évtizedeiben kerül sor a déli és az északi part egybekapcsolására, ami nemcsak a hidat jelenti, hanem az északi hídfő körül akkoriban kiépülő reprezentatív teresedést és parkot is. A két világháború között a frissen egyesített várost határ szeli ketté. A közös városi zónát, így mindenekelőtt a hídfők környékét, illetve általában a Duna-partokat elfoglalják az ipari létesítmények. A két város közé ékelődő ipari zóna azóta is meghatározó szerkezeti eleme a városnak.

Restricted access

Absztrakt

A sztereotaxiás agyi sugársebészeti eljárás, mint non-invazív lokális kezelési mód a múlt század második felében jelent meg az intracerebralis elváltozások terápiás palettáján. Eredetileg a funkcionális jellegű kórképek gyógyítására dolgozták ki, ezek gyógyszerelésének fejlődésével azonban a klinikai igény egyre inkább a patomorfológiai céltérfogatok kezelése felé tolódott el. A közlemény áttekinti az indikációk történeti változásait, a hazai sugársebészet kialakulását, módszereit, eredményeit és perspektíváját. Hazánkban a jelzett időszak alatt 5 intézetben összesen 2565 beteget kezeltek sztereotaxiás sugársebészeti eljárással: 52%-ot agyi áttét, 29,5%-ot benignoma, 12%-ot arteriovenosus malformatio, 6%-ot primer malignus agytumor miatt, és 0,5%-ot funkcionális okok miatt. Összességében 86%-os helyi választ, az áttéteseknél RPA 1. oszt.-ban 24 hónap, RPA 2-nél 8,5 hónap, RPA 3-ban pedig 3,4 hónap medián túlélést jelentettek. Ezek az eredmények kiállják az összehasonlítást az irodalomban közöltekkel. Az orvosi szemlélet változása és a jobban megszervezett betegutak hatására a sztereotaxiás agyi sugársebészet remélhetőleg hazánkban is elfoglalja helyét a mindennapi rutinban.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dóra Endrei, Lajos Kollár, József Bódis, Gábor Imhof, Antal Zemplényi, Gábor Vas, and Imre Boncz

Dolgozatunkban a teljesítményvolumen-korlát (TVK) hatását kívánjuk bemutatni a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ (továbbiakban PTE KK) intézményi szintű finanszírozására. Adatok és módszerek: Az elemzésben szereplő adatok az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) felé küldött jelentéseken alapulnak, mindenhol az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkoznak és a 2004–2008 közötti időszakot fedik le. Meghatároztuk az egy súlyszámra eső tényleges OEP-térítési díjat, a TVK okozta finanszírozási veszteséget. Elemeztük a területi ellátási kötelezettségen kívüli, illetve a sürgősségi esetek arányát klinikai bontásban. Eredmények: A PTE KK egy súlyszámra eső forint térítési díja a TVK bevezetését követően elmaradt az OEP által előre meghirdetett díjtól. A vizsgált 5 év alatt, vagyis 2004–2008 között a PTE KK esetében a TVK okozta veszteség 3,256 milliárd forintot ért el. A PTE KK egészének vonatkozásában az ellátott esetek 25,3%-a, illetve a teljesített súlyszám 24,5%-a a területi ellátási kötelezettségen kívülről érkező betegek ellátását jelentette. A sürgősségi esetek arányának vizsgálata a teljes betegellátási volumenen belül azt mutatta, hogy az esetek 31,5%-a, míg a súlyszámok 36,1%-a származott sürgősségi betegek ellátásából. Következtetés: A teljesítményvolumen-korlát bevezetése jelentős mértékben csökkentette a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ egészségbiztosítási finanszírozását 2004–2008 között.

Restricted access

The wind drift and evaporation losses (WDEL) are high in arid, semi-arid and windward areas, and reduce the efficiency of the sprinkler irrigation system; therefore, this study was carried out in order to achieve a practical criterion and provide a relationship for accurate estimation of the wind drift and evaporation losses in different atmospheric conditions. The experiments were done at the Meteorological Station of the Faculty of Agriculture of Ferdowsi University of Mashhad using a line-source sprinkler irrigation system based on the single sprinkler installation method. To achieve the objectives of this plan, factorial experiment was performed on PGP sprinkler with regard to the two factors, the pressure of the sprinkler function (with three levels 1.6, 2.5 and 3.4 bar) and the diameter of the nozzle (with three levels of 4, 5 and 6 mm) with three replications (morning, noon and night). Assessing the result of the data variance analysis showed that the effects of pressure, aperture diameter, and time on the wind drift and evaporation losses are not significant. Investigating the main effects of these factors showed that the effect of aperture diameter on irrigation losses is significant at the level of the 1%. In order to further investigate, the comparison of mean losses data in three aperture diameter was done using Duncan′s test. The results indicated that aperture 4 with the losses of 44% had a significant difference with other diameters. This result suggests an increase in losses for smaller diameters due to the small droplets and the increase in wind drift. Also, the comparison of the mean losses data in three times showed that irrigation at noon with the losses of 44% had a significant difference compared to other times due to a significant increase in temperature and radiation of the sun and saturation vapor pressure deficit, and there is no significant difference between morning and evening irrigation. Also, analysis of variance showed that the effect of water pressure change between 1.6 and 4.3 bar does not have a significant effect on the WDEL in this sprinkler. In general, the results showed that increasing wind speed increases the losses of evaporation and wind. Also, this study suggested that changing the irrigation time in areas with hot and dry days, from day to night in summer, leads to a significant reduction of the wind drift and evaporation losses.

Restricted access

norm on the methods and elements for the operational safety calculation of power installations, NTE 005/06/00, 2006. Lanz B. T., Broussard B. E. Maximizing cable reliability at the lowest possible cost, International

Restricted access

, Process and installation for stimulating plant development in microwaves field, Romanian Patent RO 125068B1, 2012. Halmagyi A. Process and installation for

Restricted access