Search Results

You are looking at 71 - 80 of 251 items for :

  • "chronology" x
  • All content x
Clear All

Abstract

Sive Marten Swarcz seu Martinus Niger alias Marcin Czarny, master of Veit Stoss's Cracow high altar – this is the subtitle of Miklós Mojzer's major two-part study published in 2006 and 2008 in which he identified Master MS and traced the roots of his work to Veit Stoss's Nuremberg and Cracow workshops. He mentioned in passing that at the very same time, in the 1480s, another winged altarpiece was being made in another important town of Frankonia, Rothenburg on the frame of which the following inscription can be read: Frater Martinus Schwartz die Sancte Marie Magdalene complevit. The altarpiece dedicated to the Virgin was once in the monastery of the Dominican nuns in Rothenburg and is now in the Germanisches Nationalmuseum in Nuremberg. Martin Schwarz was the guardian of the Franciscan monastery in Rothenburg from 1485 where he had his workshop fitted out. He was the local leader of the order until 1506.

Recent researches have proven that some statues carved by Tilman Riemenschneider were painted by Martin Schwarz. The starting point for indentification was the identity of the Pressbrokat on the St John figure of the Wiblingen altarpiece and on the clothes of the Virgin figure of the inscribed altarpiece. The same pattern can be found on the fragment of the attire of the Madonna preserved in the Budapest Museum of Fine Arts since 1923. Before the museum, the statue was in an altar shrine (now lost). The history of the altarpiece can be retraced with certainty to the village church of Schweinsdorf outside Rothenburg, but tradition associates it with the neighbouring imperial town.

Among the rich documentation on the furnishing of the Jakobskirche mention is made of an altar of the Virgin erected in 1495/96, which was carved by a sculptor of Würzburg – obviously Riemenschneider. The question arises whether the statue painted by Martin Schwarz and datable to the end of the 15th century according to the chronology of the Riemenschneider Madonnas belonged to this altar.

Restricted access

A HIV-vírus azonosításának 25. évfordulója kapcsán a hazai AIDS-ellenes küzdelemben kezdetektől részt vevő virológus és klinikus szerzők áttekintik a vírus felfedezésének, kimutatásának jelentőségét, a diagnosztika erre alapuló fejlődését, ami lehetővé tette a hatékony antivirális kezelés bevezetését. Kitérnek az epidemiológiai, társadalmi vonatkozásokra is, és részletesen taglalják a HIV/AIDS járvány magyarországi eseményeinek kronológiáját, az első HIV-fertőzöttek és AIDS-betegek kimutatásától a rendszeres országos szűrővizsgálatok és gondozási hálózat megteremtésén át a gyógyszerrezisztens mutánsok és afrikai HIV-vírustörzsek nemrégiben kimutatott hazai megjelenéséig. További teendőket sürgetnek világszerte – és hazánkban is – az ember mint gazdaszervezet és a HIV közötti kölcsönhatások jobb megértésére a gyógyítás érdekében. Ehhez világszerte politikai segítségnyújtásra, jelentős mértékű, hosszú távú anyagi támogatásra, megfelelő tudományos szintű és közegészségügyi vonatkozású nézetekre, valamint a társadalom egészének közreműködésére is szükség van.

Open access

A tanulmány a római kánonképződés folyamatának bemutatására tesz kísérletet három szöveghely alapján. A kérdés vizsgálatának megkerülhetetlen kiindulópontja Cicero Brutusa, amely az első próbálkozás a római irodalmi teljesítmény összegzésére és a görögökéhez viszonyított értékelésére. Ennek az előzménynek a kontextusában vizsgálom az id. Plinius Naturalis Historiajának (7, 107–117) és Quintilianus Institutiojának (10, 1, 46–131; 12, 10, 1–9) a görög és a római irodalom történetét áttekintő fejezeteit: az alkalmazott módszereket (irodalmi komparatisztika, vizuális analógia), a narratív egységek struktúráját szervező szempontokat (kronológia, korszakolás: görög és római, régi és új, műfajok szerinti csoportosítás), és igen fontos szempontként a szövegek terminológiáját. Mindezek eredményeként kibontakozik a római kánon alakulástörténete, mely a köztársaság korának utolsó századában vette kezdetét és a Flavius-korban teljesedett ki, s amely a világot birtokba vevő Imperium Romanum kulturális identitásának egyik irodalmi formájaként értelmezhető.

Restricted access

The statement of the defence delivered in the criminal action (causa publica) of Aulus Cluentius Habitus-Cicero’s longest actually delivered speech left to us-is from 66, that is, the year when Cicero was praetor. In certain respect, it is the precious stone of Cicero’s ars oratoria since its narrative is vivid, full of turns like a crime story; events, scenes, planes of time replace one another boldly, sometimes seemingly illogically but, being subordinated to the effect the orator means to attain, in an exactly premeditated sequence. Cluentius was charged, on the one hand, with poisoning his stepfather, Statius Albius Oppianicus. The other part of the charge was founded on the criminal proceedings under which eight years before Cluentius charged Oppianicus with poisoning attempt against him, as a result of which Oppianicus was compelled to go into exile-in the current lawsuit, however, the prosecution brought it up against him that the former court of justice declared Oppianicus guilty purely because Cluentius had bribed the judges. Lex Cornelia de sicariis et veneficis of 81 served as basis for judging crimes that provide grounds for the charge of poisoning; however, the prohibition of bribing judges applied to the order of senators only, and Cluentius belonged to the order of knights. First, we intend to outline the historical background of the oration, so to say, the historical facts of the case (I.); then, we turn our attention to the opportunity of applying statutory facts of the case, i.e. lex Cornelia de sicariis et veneficis. (II.) Finally, we examine the rhetorical tools of Cicero’s strategy to explore how the orator handled, modified or distorted the system of the charges and chronology-to support the argument, which can be considered brilliant with a lawyer’s eyes, too. (III.)

Full access

The cathedral “Esztergom II”. The construction of the St. Adalbert’s Cathedral in the twelfth century with an Excurse: To the chronology of the Early Gothic in the middle of the Kingdom as witneßsed by the Cistercian Abbey of Kerc (Cǎrţa, Kerz, RO), Transylvania. Among at least 4 construction periods of the medieval Cathedral (not counting additional buildings) the second building cannot be dated by written sources and is only witnessed by its High Romanesque and Early Gothic stone sculpture. As in the late seventeenth and in the eighteenth century stone elements from the ruins of the Cistercian Abbey of Pilis were used as building material in Esztergom and later also medieval stone sculptures from the region (mainly from the provostry in Dömös) entered in the collection of the Esztergom Castle. The distinction among these related monuments has in recent times also determined our concept of reconstruction of the Esztergom Cathedral. This reconstruction can be based on a few authentic landscapes, on a series of surveys drawn by military engineers and a description of the ruins before their final demolition. The early book by J. B. Máthes (1827) also contains a detailed ground plan of the St. Adalbert Church – a survey drawing from the early eighteenth century with possible traces of an ideal reconstruction. In recent times more efforts were spent to hypotheses concerning the building I of St. Adalbert’s than to the second construction, the ruins of which were still standing by the middle of the eighteenth century. It was a basilical building originally with an apse (rebuilt as a polygonal choir in the fourteenth century) between two towers in the East. The levels of the oriental part of the church are well documented: as the canons’ choir in the 3 east bays of the nave was elevated by 2 steps over the aisles, the choir square with the main apse was higher than the chorus minor. As the altar of the Virgin Mary in front of the choir was dedicated in 1156, the eastern parts of the building together with several parts of the nave can be dated about this time. The sculptures belonging to this building are classicizing (Corinthian and composite) capitals, partly with figurative elements, going back to figurative capitals from Dömös and related to classicizing details from the construction of the first half of the twelfth century of the royal priory in Óbuda. It seems that the capitals have belonged to a construction both with composed piers and with columns – perhaps in a form of alternation. The nave was not vaulted until the fourteenth century, but vaulting in choir and also in the aisles seems probable. The western part of the nave was built with cross-shaped piers observed by an eighteenth century witness of the ruins. Capitals with acanthus leaves and also with elements of chapiteaux à crochet appear as typical elements of this style also present in the inferior room of the annex to the donjon of the royal Palace, which was built presumably in the 1180’s. The role of North-Italian (magistri campionesi and also Antelami) models in the transmission of stylistic elements of French Early Gothic mixed with Italian traditions has received a strong accent mainly in the art-historical literature of the last decades. The author indicates a very strong analogy of this orientation in Esztergom with the late twelfth century reconstruction of the Salzburg Cathedral of Archbishop Konrad III, the crypt of which was dedicated in 1219. The use of local red marbles – together with the polychromy of different stones – on a series of decorative works following the models of the Salzburg Cathedral in the first half of the thirteenth century is comparable to Esztergom. Recent research – supported both by analysis of sources, technical observations and also geological investigation – have proved that large surfaces of the Esztergom Cathedral were covered with red limestone plates, for obtaining a noble effect. The supposed chronology of Esztergom can be supported by a new chronology of the Transylvanian Cistercian Abbey of Kerc, where the earliest parts of the building seem to correspond to models in Esztergom and Pilisszentkereszt about the hypothetical foundation year 1202. The relationship of this workshop to the central region of the country found its continuation about 1220 as on Kerc monastery appear influences of later works of the same circle (Óbuda, royal palace, cathedral Kalocsa II) and elements of the South German Early Gothic (Magdeburg, Walkenried, Maulbronn) as well. The parish church in Szászsebes (Mühlbach, Sebeş, RO) can be considered as a parallel to Kerc Abbey. Among local followers of Kerc, in Brassó (St. Barthelemys’ Kronstadt, Braş ov, RO), and Halmágy (Holmwegen, Halmăgiu, RO) can be identified decorative and also figurative forms originating from Salzburg, maybe through the intermediary of Kalocsa. It seems, that up to the first third of the thirteenth century the model of Kerc is still valid for provincialized followers as Prázsmár (Tartlau, Prejmer, RO) and Szék (Sic, RO). The latest phase of its influence shows a modernisation following the cathedral of Gyulafehérvár (Weiβenburg, Karlsstadt, Alba Iulia, RO).

Restricted access

HB Clausen 2006 The Greenland Ice Core Chronology 2005, 15–42 ka. Part 1: Constructing the time scale Quaternary Science Reviews 25 3246

Restricted access

The paper is about the set of drawings and documents by Ödön Lechner and Gyula Pártos for the Town-hall of Szeged dated to 1881–1883 (Hungarian National Archives, Csongrád-Csanád County Archives, Szeged [MNL CSML], Collection of Building Plans and Documents of the Municipality of Szeged, marked Lecher Ödön, Pártos Gyula: A Szegedi Városházhoz készített tervek, rajzok és iratok, [Plans, drawings and documents for the Szeged Town-hall], XV.2b. 45. d.-49.d). The elaborated theme includes ground-plans, rosette, baluster and skylight plans, detail plans of staircase and main cornice, plan of the roof of the main staircase, 37 drawings of ornamental sculpture, window pillars, window frames and rail chains, painter’s stencils signed by Ödön Lechner, two façade versions, tower detail, details of the main portal, drawings of the vault around the clock, of the ornaments of room doors and cornice elements. The building logbooks, list of submissions to the competition with code-names and the contracts signed with the building contractors are also valuable sources.

In addition to eighty drawings of diverse sizes and techniques, the collection includes the construction documents, accounts, correspondence, building logbooks, planning competition calls, and a colour plan for the tiling of the Szeged Town-hall now in the Architectural Collection of the Kiscelli Museum of the Budapest History Museum (inv.no. 117). I evaluate the drawings both within the conception of an architectural work and also as separate graphic sheets, and try to describe their background in terms of the history of architecture, art and ideas.

I am led to conclude that the Szeged Town-hall was the first project to manifest Lechner’s ambition to lay the groundworks of a national architecture based on the more abstracted and universal basic forms of folk art but keeping abreast of European tendencies. The drawings are invaluable in that they add more information to the chronology of Lechner’s artistic career and lend stress to the fact that folklore and local history researches, the intellectual approach, the synthesis of local and international achievements, a thorough knowledge of the history of ceramics, the redefinition of traditions played at least as important roles in creating the concept of a building as individual intention and creative imagination.

The paper was supported by the Ernő Kállai Art Historical Research Grant.

Restricted access

1992 Jovanović 1992-93 = B. Jovanović: Gradac phase in the relative chronology of late Vinča culture. Starinar N. S. 43-44 (1992-93), 1-11. Gradac phase in the relative chronology of late

Restricted access

): Chronology of thripsological activities and comparison of check-lists on Thysanoptera in Slovenia and FRYugoslavia. Acta Entomologica Slovenica 11, 61–70. Strassen R. Chronology of

Restricted access
Acta Geologica Hungarica
Authors: Tibor Zelenka, Endre Balázs, Kadosa Balogh, János Kiss, and at. al.

and central Tiszántúl, E. Hungary, and their K/Ar radiometric chronology). - Földt. Közl., 177, pp. 223 - 235 . : Észak- és Közép-Tiszántúl fedett miocén vulkanitjai és K/Ar radiometriai kronológiájuk (Buried Miocene

Restricted access