Search Results

You are looking at 71 - 80 of 303 items for :

  • "constitution" x
  • All content x
Clear All

, ‘ Constitutional Handcuffs ’ ( 2010 ) 42 Ariz. St. LJ 663 – 715 . Balog , Boris , Materiálne jadro Ústavy Slovenskej republiky (The Substantive Core of the Constitution of the

Full access

] (Debreceni Egyetemi Kiadó 2014 ) Fodor , L. , Környezetvédelem az alkotmányban [Environmental Protection in the Constitution] (Gondolat Kiadó 2006

Full access

International child abduction cases in Hungary

A comprehensive summary of statistics, legal framework and important case law

Acta Juridica Hungarica
Author: Tamás Dezső Ziegler

. Köblös , A. , ‘ A „régi típusú” alkotmányjogi panasz az új Abtv.-ben [Old Style Constitutional Compaint in The New Constitution] ’ ( 2012 ) 1 Alkotmánybírósági Szemle 80 – 88

Full access

. Hans Åkerberg Fransson ( 2013 ) 9 European Constitutional Law Review 315 – 334 . Pernice , I. , ‘ The Charter of Fundamental Rights in the Constitutions of

Full access

Az esszé a magyar társadalom, gazdaság és politika elemzését adja – nemzetközi kitekintéssel, a hazai adatok, tendenciák, trendek bemutatásával – a munkaügyi törvénykezést (a Munka Törvénykönyvét és az egész közszolgálati jogszabály-dzsungelt) alapjaiban megváltoztató kormányzati tervekkel és törvényi normaszöveggel összefüggésben. Az elemzés – munkavállalói szempontok kiemelt szerepeltetésével – részletesen foglalkozik az új Munka Törvénykönyvvel. A szerző az alkotmányozás, az állami szerep módosulása, a társadalmi egyeztetés átalakítása és egyéb törvények folyamatába ágyazza az MT tervezetét. Ebben a gondolatrendszerben fogalmazza meg javaslatait a kormányzati tervekkel szemben.

Restricted access

Az esszé a magyar társadalom, gazdaság és politika elemzését adja – nemzetközi kitekintéssel, a hazai adatok, tendenciák, trendek bemutatásával – a munkaügyi törvénykezést (a Munka Törvénykönyvét és az egész közszolgálati jogszabálydzsungelt) alapjaiban megváltoztató kormányzati döntésekkel összefüggésben. A tanulmány – munkavállalói szempontok kiemelt szerepelte­tésével – részletesen foglalkozik az új Munka Törvénykönyvvel. A szerző az alkotmányozás, az állami szerep módosulása, a társadalmi egyeztetés átalakítása és egyéb törvények folyamatába ágyazza az MT elemzését. Ebben a gondolatrendszerben fogalmazza meg kezdeményezéseit, javaslatait is a kormányzati döntésekkel szemben.

Restricted access

Authors provide a 6-year study about aspects of development of Cameraria ohridella and its parasitoids in different leaf types of horse-chestnut trees. Investigations were carried out near Hédervár, North-West Hungary between 1999 and 2004.It was ascertained that in large leaves at low foliage levels as well as in large leaves exposed to direct sunlight developed more moths than in other leaf types of equal quantity (i.e. equal number of leaflets). On the other hand, there were not considerable differences between shaded and sun-exposed leaves in this regard if their quantity is measured in grams. Moreover, comparing the numbers of hatched moths per unit leaf weight, the values for minute leaves were the highest. The differences were explained on the basis of diverse microclimatic conditions in the mines, height preference of the moth or variations in dry weights per unit leaf area.Parasitism of Cameraria ohridella showed significant yearly differences between canopy levels and a tendency of changes during the years. Parasitism was higher in shaded than in sun-exposed leaves. Lowest values were found in minute leaves among all leaf types investigated what was explained with a presumed foraging behaviour of the parasitoids.Structure and species constitution of the parasitoid community and its changes in time are discussed in different leaf types. Temporal changes of several characteristics found in different leaf types refer to an adaptation process of the horse-chestnut leafminer.

Restricted access

Abstract  

The aim of this study is to investigate the influence of some monovalent counter-ions (NH4 +, K+ and Cs+) on thermal behavior of polyoxometalates derived from H3PMo12O40 (HPM) and H4PVMo11O40 (HPVM) by replacing the protons. The IR and UV-VIS-DRS spectra of some acid and neutral NH4 +, K+, Cs+ salts, which derived from HPM and HPVM, confirmed the preservation of Keggin units (KU) structure. The X-ray diffraction spectra clearly showed the presence of a cubic structure. The non-isothermal decomposition of studied polyoxometalates proceeds by a series of processes: the loss of crystallization water; the loss of O2 accompanying with a reduction of V5+→V4+ and Mo6+→Mo5+; the loss of constitution water started at 360C for HPVM salts and 420C for HPM salts; the decomposition of ammonium ion over 420C with NH3, N2 and H2O elimination and simultaneous processes of reduction (V5+→ V4+ and Mo6+→ Mo5+ or Mo4+) associating with endothermic effects; reoxidation of Mo5+, Mo4+ and V4+with a strong exothermic effect; destruction of KU to the oxides: P2O5, MoO3 and V2O5 and the crystallization of MoO3.

Restricted access

Granular activated carbon loaded with aniline,o-nitroaniline oro-nitrophenol, regenerated at relatively low temperature (450° in N2 atmosphere), shows losses of cyclic adsorption performances (about 5 % per cycle) comparable to those occurring with standard thermal regeneration (950° in controlled atmosphere). Adsorbate build-ups and related surface modifications have been determined.

Restricted access

A tanulmány az egészségszociológia, a szociális ökológia és a médiademokrácia korrelációját demonstrálja. A mai társadalmakban a média szerepe megkérdőjelezhetetlen az egészségre és a környezetre vonatkozó információk terjesztésében. A 2011. évi magyar Alaptörvény XXI. cikkelyének (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van az egészséges környezethez. A környezetvédő média előmozdíthatja a környezeti igazságosság, a környezeti nevelés, a környezetvédő gazdaság stb. ügyét. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy olyan társadalmat teremtsünk, ahol az egészséges környezet objektív érték. Orv. Hetil., 2012, 153, 821–823.

Restricted access