Search Results

You are looking at 71 - 78 of 78 items for :

  • All content x
Clear All

Globalisierung, die es mit all ihren positiven wie negativen Seiten als ambivalentes Phänomen kritisch wahrzunehmen gilt, stellt zugleich Ursache und Kontext der Phänomene Interkulturalität und Transkulturalität dar. Die „Verarbeitung“ der Globalisierung erfolgt jedoch immer lokal: diese Begegnungslinie zwischen dem Globalen und dem Lokalen wird auch als „Glokalisierung“ ( glocalisation ) bezeichnet. Auch dieser Begriff verweist darauf, dass eine neue, differenzierte Sichtweise von Kultur zu gewinnen ist. In der Zeit der kulturellen Pluralität erweist sich Interkulturalität nämlich als Normalfall, als ständiger Wechsel zwischen verschiedenen sozialen und kulturellen Identitäten, wobei kulturelle Verschiedenheit aufeinander verwiesen ist. Dementsprechend sind bei der Interkulturellen Kommunikation – verstanden als kommunikativer Aushandlungsprozess sozialer Deutungen – kulturelle Differenzen wahrzunehmen und anzuerkennen sowie kulturelle Zuschreibungen und Typisierungen eindeutig zu vermeiden. Interkulturelle Kompetenz gilt daher angesichts von Globalisierung, Migration, Pluralisierung der Lebensformen, Identitätsdiffusion und Risikogesellschaft als Schlüsselkompetenz, die allgemeine soziale und kommunikative Kompetenzen umfasst wie etwa die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und migrationsspezifisches Wissen.

Restricted access

szóló 90/496/EGK tanácsi irányelvnek az ajánlott napi bevitelek, az energiaátváltási együtthatók és fogalom-meghatározások tekintetében történő módosításáról. Az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2008, L285, 9–12. Magyar

Restricted access
European Journal of Mental Health
Authors: Teodóra Tomcsányi, Roger Csáky-Pallavicini, Gábor Ittzés, Gábor Semsey, and Péter Török

In contemporary societies, health is widely recognised as the most valuable personal asset. It has undergone significant reconceptualisation in recent decades, of which the Ottawa Charter for Health Promotion (1986) is a major document, advocating empowerment and community mental health thinking. Such concepts have fallen on fertile ground in East Central Europe, where a veritable community mental health promotion movement has sprung up, soon developing institutional means of disseminating the novel views. A discussion of the East Central European scene is introduced by an overview of the emergence and key elements of community mental health thinking and of the possible levels of corresponding intervention. An examination is offered of the deforming effects of dictatorship on community mental health, using the related notions of salutogenesis and Sense of Coherence to deepen the analysis. An exemplary graduate program was developed and established in Hungary even before the Ottawa Charter stated its directive on training. It is designed not so much to convey specialised knowledge as to impart a set of skills and competencies through which helping professionals are better equipped to practice their primary vocation and promote the mental health of the wider community. The program's goals, contents, structure and specific features are described in detail, emphasising knowledge of self and society, multidisciplinarity, a holistic approach and society building.

Restricted access

, 1978), 122. ("… ez az első, a fogalom teljes értelmében vett lélektani regény a magyar irodalomban"). Mihály Szegedy-Maszák, Kemény Zsigmond (Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó), 110. ("[Kemény] a realizmusnak olyan

Restricted access

287 328 DÚLL A. (megjelenés alatt) Kísérlet egy tranzakcionális környezetpszichológiai fogalom operacionalizálására: a lakó-otthon összeillés empirikus vizsgálata I. A kutatás elméleti

Restricted access

Csomó Orsolya nem könyvfestészeti kutatások céljára készíttetett fekete-fehér felvételei segítették. 28 Ubs.sbg.mIII23.2003. i. m. (27. jegyzet) 29 A fogalom újabban vonult be a

Restricted access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Akadémiai Értesítő

köztestületi költségvetési szerv által használt eszközök és források számbavételéről és a valóságban meglévő állomány megállapításáról rendelkezik. 1 2 § Fogalom-meghatározások (1) Leltár: a jelen szabályzat hatálya alá tartozó költségvetési szerv valamennyi

Restricted access

Social Change, Dress and Identity

Observations on the Disintegration of Peasant Culture as Exemplified by Rural Women’s Clothing in Hungary from the First World War to the End of the Kádár Era Socialism

Acta Ethnographica Hungarica
Author: Ágnes Fülemile

. Paraszttalanítás–egy fogalom születése [De-Peasantization–the Birth of a Concept] . Századvég 2003 ( 3 ): 77 – 85 . Hofer , Tamás 1975 . Három szakasz a magyar népi kultúra XIX-XX . századi történetében [Three Stages in the History of Hungarian Folk Culture

Open access