Search Results

You are looking at 71 - 80 of 3,793 items for :

  • "organization" x
  • All content x
Clear All

A molekuláris genetikai eljárások, bioinformatikai módszerek és transzgenikus technológia fejlődése és robbanásszerűen terjedő alkalmazása számtalan adattal és megfigyeléssel bővítette az immunrendszert alkotó sejtekre vonatkozó molekuláris szintű ismereteinket. Ez az új tudás elsősorban az immunrendszerhez tartozó strukturált nyirokszövetek haemopoeticus eredetű komponenseire vonatkozik. A nyirokszövetek nem haemopoeticus mesenchymális sejtes alapállományát érintő vizsgálatok ugyanakkor a legutóbbi időkig ezektől messze elmaradtak. A közelmúltban elvégzett kísérletek eredményei alapján viszont ezen szekunder nyirokszöveti sejtelemeknek az embrionális korban lezajló szövetépülés során történő szöveti és funkcionális differenciálódása szintén meghatározónak bizonyult az egyén különböző immunválasz-formáiban megnyilvánuló immunológiai kompetenciájának elérésében. Az embriológiai vizsgálatok az eddig viszonylag kevéssé vizsgált stroma alapállományi szövetalkotók eredetét és fejlődési útvonalait, a limfoid sejtekkel való kölcsönhatásuk molekuláris összetevőit, az egyes limfoid-stromális mikroegységek anatómiai helyeit és ott a két szövetalkotó partner között fellépő interakciók sorrendjét írták le. A fenti folyamatok megismerésének nyilvánvaló elméleti jelentősége mellett ugyanakkor világossá vált azok hasonlósága bizonyos gyulladásos immunpatogenezisű kórképek kialakulásához is, melyek jellemző kórtani összetevője a károsodott szövetben „harmadlagos” nyirokszövet kialakulása. A haemopoeticus sejtek szöveti mikrokörnyezetüktől való függésének pontosabb megismerése a krónikus gyulladások oki terápiájának hatékonyabbá tételéhez nyújthat lehetőséget. Az összefoglaló célja ezeknek a fejlődéstani eseményeknek a bemutatása, melyek alapján az immunrendszer működésének pontosabb értelmezésében a szöveti alapállomány fejlődése és működési dinamikája legalább olyan fontos összetevőnek tűnik, mint az eddig elsősorban limfoid sejtekre mint diagnosztikus és terápiás célpontokra korlátozódó klinikai értékelés. Ezek részletesebb megismerése a nyirokszöveti alapállomány szerepének értékelése révén esetleg az ilyen immunpatogenezisű kórképek hatékonyabb kezelésének igényét és lehetőségét is felvetheti.

Restricted access

Role of Cooperatives in Agriculture: Historic Remnant of Viable Membership Organization? In: van Bekkum , O. (ed.): Cooperative Models and Farm Policy Reform . Exploring Patterns in Structure-Strategy Matches of Dairy Cooperatives in Protected

Open access

405 Child, J., McGrath, R. (2001): Organizations Unfettered: Organisational Forms in an Information Intensive Economy. Academy of Management Journal 44: 1135

Restricted access

Project Organisations. In: SENET Regional Conference on Project Management, Proceedings , pp. 336-343. Using the Project Organisations 336 343

Restricted access

A new version of TLC with a closed adsorbent layer and an electroosmotic pump has been investigated. The electroosmotic pump was placed on the front of the plate and used to induce rapid movement of the mobile phase. Experimental evaluation of the new version of forced-flow TLC suggests further elaboration of this version of TLC is appropriate.

Restricted access

Creatology from 1977 to 2007

The first thirty years of the new science of creativity

Society and Economy
Author: Istvan Magyari-Beck

This paper presents a small sample of the results Creatology has achieved during its first thirty years of existence from 1977 to 2007. The main chapters below deal with the short prehistory of Creatology, its paradigmatic framework and applications. The author’s ambition was first and foremost to outline the theoretical foundation, because pragmatic work in this domain is over-represented at the expense of losing even the theoretical minimum obligatory for any scientific enterprise. The article gives also descriptions of what it calls the “Big Bang” of Creatology and the mainstream view about creativity based on the generalized market structure.

Restricted access

Orlikowski, W. J. (1992): The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organisations. Organization Science , 3(3): 398–427. Orlikowski W. J. The Duality of

Restricted access

Ackroyd, Stephen – Thompson, Paul (1999): Organizational misbehaviour. Sage Publications, London. Anteby, Michel (2008): Moral Gray Zones . Princeton University Press, Princeton and Oxford

Restricted access

Hofstede, G. H. (2001): Culture's Consequences. Comparing Values, Behaviours, Institutions, and Organizations Across Nations . Thousand Oaks, CA: Sage. Culture's Consequences. Comparing Values, Behaviours

Restricted access

“results” we see have often been traded off for a loss of scientific rigor. Various supranational organization (OECD, Eurostat, etc.) provide annual statistics on inputs to national research systems: gross expenditures on R&D (GERD), ratios of GERD

Restricted access