Search Results

You are looking at 71 - 80 of 251 items for :

  • "sustainable development" x
  • All content x
Clear All

. Political Issues and Processes. Frank Cass & Co., London, 13–44. Jordan, A. J.–Lenschow, A. (2008): Integrating the environment for sustainable development: An introduction. In: Jordan, A. J.–Lenschow, A.: Innovation in

Restricted access

. Andriantiatsaholiniaina , L.A. , Kouikoglou , V.S. and Phillis , Y.A. ( 2004 ). Evaluating strategies for sustainable development: Fuzzy logic reasoning and sensitivity analysis . Ecological Economics , 48 , 149 – 172

Restricted access

1997 97 3 7 Mansvelt, J.D. van-Mulder, J.A. (1993): European features for sustainable development: a

Restricted access

Hungarian Commission on Sustainable Development (2002): Hungary: Basic Features and Indicators of Social, Environmental and Economic Changes and Planning for Sustainability Jolánkai M. 2005: A CIEC 15. Nemzetközi

Restricted access

Shen, C.-W. - Wan, C.-S. (2001): The Concept and Exploration of Green Hotel among Tourist Hotel Managers in Taiwan. First International Conference on Sustainable Development . Wan C

Restricted access

References [1]. UN-HABITAT ( 2007 ), UN Commission on Sustainable Development, 15th Session . http://www.unhabitat.org/downloads/docs/5162_82869_UN_Habitats_CSD-15_Statement

Restricted access

Összefoglalás

Talaj- és növényvizsgálatokkal, továbbá egzakt szabadföldi kisparcellás kísérletek terméseredményeivel és biomassza mérésével járultunk hozzá az eddigiek során a hazai és nemzetközi irodalmakban leírtakhoz, hangsúlyozva azt, hogy az eredményeink elsősorban a nyugat-dunántúli barna erdőtalajokon járulhatnak hozzá a növénytermesztési technológiák fejlesztéséhez, a talajtermékenység fenntartásához és fokozásához.

– A számításokból tápanyagmérlegeket, fajlagos értékeket és más paramétereket készítettünk, amelyből számos következtetés vonható le.

– A kombinációk, kezelések átlagában az NPK fajlagos arányok a szemtermésben 2,3–0,5–0,4 mg/kg-ra becsülhetők, a szalmatermések NPK aránya 0,4–0,1–1,3 mg/kg volt. A kísérletek tápanyagmérlege azt mutatja, hogy a legnagyobb terméseket a N mérlegegyensúly közelében határozhatjuk meg, a talaj természetes ásványi N szolgáltató képessége 30–40 kg/ha értékre becsülhető. A pozitív P mérleg miatt a P jelentősen feldúsult a talajban (300–700 mg/kg AL-P2O5), a gyakorlatban ilyen értékeknél a P műtrágyázás szüneteltethető. A N műtrágyázás agronómiai hatékonysága 40–70% volt.

– Fel kell hívni a figyelmet a talajok C tartalmának, illetve humusztartalmának megőrzésére és fokozására, amely a fenntartható mezőgazdasági fejlődés záloga. Ugyanakkor az ezzel kapcsolatos túlzott elvárásoktól tartózkodni kell (CO2 termelés, sink hatás, a CO2 lekötése a körforgalomból) (Körschens 2008).

– A talaj multifunkcionális tulajdonságokat tartalmazó érték, amely talajfizikai és agrokémiai, továbbá szerves anyag és víztároló szerepet működtető rendszer nagy értéket hordoz (Várallyay 2007).

– Dolgozatunkban és publikációinkban az egyes kísérleti eredményeken keresztül újabb információkat adunk az optimálisnak tűnő N, P, K műtrágyázás gyakorlatához, a kemizáláshoz, a vízmegőrző és talajvédő talajművelés rendszeréhez, a különböző szerves trágyák fontosságát hangsúlyozva a műtrágyázás mellett. Az eredmények felhasználhatók a vetésváltási rendszerek tervezéséhez, a CO2 körforgalommal és bioenergetikával kapcsolatos kutatásokban is.

Restricted access

The management of an urban context in a Smart City perspective requires the development of innovative projects, with new applications in multidisciplinary research areas. They can be related to many aspects of city life and urban management: fuel consumption monitoring, energy efficiency issues, environment, social organization, traffic, urban transformations, etc.

Geomatics, the modern discipline of gathering, storing, processing, and delivering digital spatially referenced information, can play a fundamental role in many of these areas, providing new efficient and productive methods for a precise mapping of different phenomena by traditional cartographic representation or by new methods of data visualization and manipulation (e.g. three-dimensional modelling, data fusion, etc.). The technologies involved are based on airborne or satellite remote sensing (in visible, near infrared, thermal bands), laser scanning, digital photogrammetry, satellite positioning and, first of all, appropriate sensor integration (online or offline).

The aim of this work is to present and analyse some new opportunities offered by Geomatics technologies for a Smart City management, with a specific interest towards the energy sector related to buildings. Reducing consumption and CO2 emissions is a primary objective to be pursued for a sustainable development and, in this direction, an accurate knowledge of energy consumptions and waste for heating of single houses, blocks or districts is needed.

A synoptic information regarding a city or a portion of a city can be acquired through sensors on board of airplanes or satellite platforms, operating in the thermal band. A problem to be investigated at the scale

A problem to be investigated at the scale of the whole urban context is the Urban Heat Island (UHI), a phenomenon known and studied in the last decades. UHI is related not only to sensible heat released by anthropic activities, but also to land use variations and evapotranspiration reduction. The availability of thermal satellite sensors is fundamental to carry out multi-temporal studies in order to evaluate the dynamic behaviour of the UHI for a city.

Working with a greater detail, districts or single buildings can be analysed by specifically designed airborne surveys. The activity has been recently carried out in the EnergyCity project, developed in the framework of the Central Europe programme established by UE. As demonstrated by the project, such data can be successfully integrated in a GIS storing all relevant data about buildings and energy supply, in order to create a powerful geospatial database for a Decision Support System assisting to reduce energy losses and CO2 emissions.

Today, aerial thermal mapping could be furthermore integrated by terrestrial 3D surveys realized with Mobile Mapping Systems through multisensor platforms comprising thermal camera/s, laser scanning, GPS, inertial systems, etc. In this way the product can be a true 3D thermal model with good geometric properties, enlarging the possibilities in respect to conventional qualitative 2D images with simple colour palettes.

Finally, some applications in the energy sector could benefit from the availability of a true 3D City Model, where the buildings are carefully described through three-dimensional elements. The processing of airborne LiDAR datasets for automated and semi-automated extraction of 3D buildings can provide such new generation of 3D city models.

Restricted access

Az Európai Unió energiapolitikai integrációját lassú, szerves fejlődés jellemzi, megtorpanásokkal és újbóli nekilendülésekkel. A stratégiai ágazatnak számító energiaszektorban az eltérő érdekstruktúrájú tagállamok különösen éberen őrzik szuverenitásukat, így a közösségi kompetenciák kialakulása a többi területhez képest lassabban, nehézkesebben valósul meg. Napjainkban azonban olyan kihívásokkal (gazdasági-pénzügyi, környezeti és energiaválsággal) szembesül az EU, amelyek lépéskényszerbe hozhatják az akadozó energiaügyi együttműködést. Mint Jacques Delors rávilágít, ezek a krízisek kitörési lehetőséget is kínálnak, a válságból kivezető utat ugyanis a fenntartható fejlődésen és a harmadik évezred technológiáin alapuló új ipari forradalomban betöltendő vezető szerepe jelentheti Európa számára (Delors 2010). Az energiapolitika tehát fontos területe lehet Európa gazdasági-társadalmi megújulásának. A közös politikákra építő (piaci) integráció kiteljesítése mellett az energiaszektorban jelentős szerep jut az ágazatspecifikus, kormányközi logikát képviselő együttműködéseknek, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a folyamatok kölcsönösen ösztönzőleg hatnak egymásra. Elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogy a jelzett integrációs jelenségek miként értelmezhetőek az integrációelméletek keretei között, és milyen formában érhetők tetten az Európai Unió energiaügyi külkapcsolataiban. A „közös hang”, az egységes külső energiapolitika igényének megfogalmazódása ugyanis – közös külpolitika és energiapolitika híján – az energiaügyi integráció sajátos jelenségének tekinthető, amelynek vizsgálata fontos adalékkal szolgálhat a kormányközi területek integrációs problémájának és összességében az európai integráció sokrétű folyamatának megértéséhez.

Restricted access

Wikipedia: Sustainable development , http://wikipedia.org/wiki/Sustainable_development Winkler G, Fejérdy T. Protection and increase of values in the architecture (in Hungarian). in Finta

Restricted access