Search Results

You are looking at 71 - 79 of 79 items for :

  • "vallásosság" x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az eucharisztia tiszteletének szimbolikus-építészeti formái.

Oltárarchitektúrák a Nyugat-Dunántúlról a 17. századból

Építés - Építészettudomány
Author: Ferenc Veress

-alsóvárosi templom Purgatóriumoltárának ikonográfiája . In: „Mert ezt Isten hagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből . Szerk .: Tüskés Gábor . Magvető Könyvkiadó , Budapest 1986 . 357 – 376 . Szilárdffy Zoltán : A szeged-alsóvárosi templom

Open access

Validation of the Hungarian version of the short form of Spiritual Connection Questionnaire (SCQ-14)

A Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatának (SCQ-14) magyar validálása

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Barbara Csala and Ferenc Köteles

between spirituality and subjective well-being . ETD Collection for Fordham University , 1 – 120 . Kopp , M ., Skrabski , Á ., & Székely , A . ( 2004 ). Vallásosság és egészség az átalakuló társadalomban . Mentálhigiéné és Pszichoszomatika , 5

Open access

, Vilmos 1991: Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez [Data about the Pilgrimage Traditions of Csíksomlyó]. In S. LACKOVITS, Emőke (ed.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében I. Veszprém, 136

Restricted access

. (2008). Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatóknál. Doktori értekezés. Debrecen: Debreceni Egyetem Petrides, K.V., & Furnham, A. (2003). Trait

Restricted access

reneszánsza [The Renaissance of the European Greek Catholic Space]. In S. Lackovits , Emőke - Mészáros , Veronika (eds.) Népi vallásosság a Kárpát-medencében . 5. Konferencia Pápán 1999. június 22 - 24 , 105 - 128 . Veszprém : Veszprém Megyei

Restricted access

. Martos , T. & Kézdy , A. ( 1996 ). A vallásosság szerepe a személyes célok rendszerében . In Horváth-Szabó, K. (Szerk.), Vallásosság és személyiség (134–157). Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK

Restricted access

hagyta…” Tanulmányok a népi vallásosság köréből . Budapest, 88 – 116 . Marosi Ernő

Restricted access

: Népismereti Dolgozatok 25–33. Tátrai , Zsuzsánna 1990: Adalékok a Zobor-vidéki magyar falvak vallásos hagyományaihoz [On the religious traditions of Hungarian villages in the Zobor region]. In: Fejős, Z.— Küllős, I. (eds.) Vallásosság

Restricted access

Repanić-Braun 2008, 315, 2.kép. 121 A megadott adatok és információk (akárcsak az alábbiak) L. Imre Mária néprajzkutató köszönettel vett levélbeli közléséből származnak (2016. február 7.). A népi vallásosság tárgyi

Restricted access