Search Results

You are looking at 81 - 90 of 164 items for :

  • "Installation" x
  • All content x
Clear All

University of Technology in Bartislava , 2011 . [9] Flo-Mate Model 2000 , Installation and Operations Manual, Marsh-McBirney Inc, 1990. [10

Restricted access

norm on the methods and elements for the operational safety calculation of power installations, NTE 005/06/00, 2006. Lanz B. T., Broussard B. E. Maximizing cable reliability at the lowest possible cost, International

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Antal-Szalmás, Gergely Ivády, Attila Molnár, Zsuzsa Hevessy, Valéria Kissné Sziráki, Anna V. Oláh, Ágota Lenkey, and János Kappelmayer

Bevezetés: A szerzők a laboratóriumi diagnosztikai tevékenység hatékonyságát jellemző paraméter, az ún. „turnaround time” meghatározására alkalmas számítógépes programot dolgoztak ki laboratóriumukban. A turnaround time a minta laboratóriumba való beérkezése és az orvosi validálást követő eredménykiadás között eltelt idő, mely jól jellemzi az eredménykiadás hatékonyságát, és ezért a laboratóriumok működésének fontos minőségügyi paramétere. Módszer: Analízisük során a sürgős, rutin- és speciális vizsgálatokat külön kezelve 6 hónap adatait dolgozták fel, és a turnaround time medián, 5- és 95-percentil értékeit adták meg. Meghatározták emellett a maximálisnak definiált turnaround time értéket (sürgős 1 óra, rutin 4 óra, speciális 2–14 nap) meghaladó turnaround time értékű vizsgálatok („kiesők”) arányát is az összes vizsgálati számra vonatkoztatva. Eredmények: A sürgős vizsgálatok esetében a medián turnaround time 9–70 perc, a rutinvizsgálatoknál pedig 33–190 perc között volt. A speciális vizsgálatok jóval heterogénebb képet mutattak, és általában megállapítható volt, hogy a kis mintaszámú, nem automatizált, immunkémiai és hemosztázis-tesztek esetében magas a turnaround time értéke és a kiesők aránya. A rutinvizsgálatok longitudinális analízise egyértelműen mutatta, hogy 2006 első félévében javultak a vizsgálatok turnaround time értékei a laboratórium valamennyi részlegén. A turnaround time hosszát befolyásoló egyik lényeges paraméter az orvosi validálás ideje, ami jelentősen csökkenthető egy autovalidáló program segítségével. A szerzők adatai alapján az autovalidálás bevezetése akár 1–2 órával is csökkentette a rutinvizsgálatok medián turnaround time értékeit. Az alkalmazott számítógépes program alkalmas akár a mintaszállítás effektivitásának jellemzésére is, amit a szerzők két különböző mintaszállítási infrastruktúrával rendelkező sürgősségi részlegük összevetésével mutattak be. Következtetések: Az itt ismertetett turnaround time analízis az általános rutin része a világ fejlettebb országaiban tevékenykedő diagnosztikai laboratóriumokban, ugyanakkor az első ilyen próbálkozást jelenti Magyarországon.

Restricted access

The V-belt drive is a rather popular, widely used form of power transmission in agricultural and food industry engineering. At the same time, its stability, the lifetime of V-belt is influenced by several environmental factors, namely in the food industry by the contamination affecting the belt sides, the ambient temperature, humidity and the occasionally aggressive (acidic, alkaline air, air saturated with gases, etc.) medium. In the case of agricultural machinery, the vibration caused by uncertainly oriented pulleys with bearing in different plate structures (often being shaken in the fields) as well as alignment adjustment inaccuracies jeopardize the reliability of the parameters of the drive. Furthermore, the efficiency is determined by several factors together: the slippage occurring during drive transmission, the hysteresis loss resulting from the external and internal friction occurring with the belt entering and exiting the pulley. Experimental equipment and calculation methods were developed to determine the dynamics of temperature increase generated by the belt and pulley relationship. The temperature generated in the V-belt was measured as a function of pretension, pulley diameter and bending frequency. The so-called damping factor characterizing the contact with the pulley (the external friction when entering and exiting the groove) and the hysteresis loss (inner friction) are also determined. On the basis of the damping factor (ζ400 Ns/m 2) of the V-belt involved in the experiments the other losses (P oth) occurring from the pulley—V-belt contact and internal friction may be estimated. The drive parameters may be optimized with the mathematical model describing the effect of the pulley diameter and belt frequency on the increase in temperature.

A standardized calculation method as well as design factors valid for the properly adjusted drive and normal operating conditions determined through empirical and laboratory experiments are used for the sizing of V-belt drives. The lifetime of V-belt drives designed in this way, used in extreme conditions typical of agricultural machinery will not be appropriate and will not provide clear, predictable information for maintenance planning. In such cases the results of our own many lifetime tests conducted in the given circumstances can be safely relied on.

The agricultural harvesting machines are large plate-body self-propelled structures on which most of the power supply of the (threshing, cleaning, moving, etc.) machine units handling the crop is realized via belt drives. The distance and angular displacement of the axes involved in the drive can vary within wide limits. The misalignment and angular displacement of the pulleys can be the result of installation instability — due to the plate structure — and the deformation of the plate structure occurring during the operation as well. V-belt drives operate satisfactorily under such conditions as well, however these faults are unfavourable in terms of belt lifetime and result in the reduction of drive efficiency.

A further aim of our research is to examine through experiments the lifetime and efficiency of V-belts used in agricultural machines as a function of drive adjustment errors. According to the results of the measurements of the geometrical adjustment errors of V-belt drives performed in the field, the pulleys of agricultural equipment are not always positioned in the medium plane of the drive. In our experiments these data served as independent variables. Figure 1 shows the arrangement of a V-belt drive in a grain harvester with the laser pulley alignment measuring instrument installed as an accessory. In the case of many machine types in 80% of the tested drives three times the permissible error was measured, and because of off-road use, due to dynamic load these errors further increased as a result of the frame deformation.

The results of both the belt bending testing and the geometrical adjustment testing of the drive offer great help in the design of belt drives. At the same time they can be the source of lifetime and efficiency forecasts.

Restricted access
Magyar Onkológia
Authors: László Gyarmathy, Géza Varjas, Tibor Major, János Fodor, and Miklós Kásler

Absztrakt

Hazánkban ötven évvel ezelőtt, 1958-ban az Országos Onkológiai Intézetben egy Gravicert típusú készülékkel kezeltük az első beteget telekobalt-besugárzással. Az évforduló alkalmából áttekintjük a hazai kobalt-teleterápia első 50 évének a történetét és tárgyaljuk annak mai szerepét. Az első hazai kobaltágyú (Gravicert) Bozóky László tervei alapján készült, hét évvel a világon elsőként Kanadában üzembe helyezett kobaltágyú után. A Co-60-sugárforrás megavoltos (átlagenergia: 1,25 MeV) gammasugárzása lehetővé tette a mélyebben fekvő daganatok eredményesebb kezelését a röntgenterápiához képest. A következő két-három évtizedben, a nagyenergiájú lineáris gyorsítók elterjedéséig, a Co-60-teleterápia jelentette a korszerű sugárkezelést az egész világon. A besugárzási technika minőségi javulása szükségessé tette a daganatok pontosabb lokalizálását és a besugárzástervezési módszerek továbbfejlesztését is. Kezdetben a lokalizálás röntgenkészülékkel, a dóziseloszlás-számolás manuális módszerrel történt. 1965-ben egy Rotacert típusú kobaltágyút telepítettek intézetünkben, mely már többirányú és forgó besugárzásra is alkalmas volt. Hazánkban, több lépésben a többi sugárterápiás központban is telepítettek kobaltágyúkat, kezdetben Gravicerteket, majd később már külföldi készülékeket. A kezelések minőségét lényegesen javította a számítógépes besugárzástervezés bevezetése, melynek fontos eleme volt az 1978-ban a NAÜ támogatásával létrejött Országos Besugárzástervezési Hálózat. A következő jelentős fejlődést a CT-képekre alapozott dózistervezés bevezetése jelentette 1981-ben. A korszerű lineáris gyorsítók elterjedésével a kobaltágyúk szerepe ma már jelentősen csökkent, de napjainkban még közel 2500 kobaltágyú működik világszerte. Technikai fejlesztésekkel a használatukat azonban még tovább lehetne növelni. Jelenleg hazánkban még nyolc sugárterápiás központban végeznek sugárkezelést kobaltágyúval.

Restricted access

E dolgozat a betontörténet általános kutatásának átfogó összefoglalása az ókortól máig, csak rövid fejlődéstörténet, párhuzamot vonva a magyar betontörténettel is. A francia „béton” etimológiájából kiindulva, a beton fogalmának olyan definícióját javasolja, amellyel történészi és régészeti terminológiai problémák oldhatók meg. Ehhez járul az idetartozó anyagismeret tárgyalása is. Ez a rendkívül kedvező építési mód az embert már a késő kőkor óta kísérte. Folytatódott a korai nagy kultúrákban, kiváltképpen Mezopotámiában és az Égeiszen a római csúcspontig – közismerten az „opus caementitium”-ig. A középkorban elfeledték ugyan az elért betontechnológiát, megalapozódott viszont a modern vastechnológia, valamint teológiai csírával – a teremtés nagyszerűsége – a mechanika tudománya is. Az építés tudományosodása a 17–18. században bontakozott ki, de még határozott hatás nélkül a betontechnológiára. Döntő lépést hozott az „ipari forradalom” a cement feltalálásával és a vas tömegtermelésével, valamint a statika tudomány finomodásával a vasbeton felé. E fejlődésbe Magyarország a korai 18. század óta kapcsolódott be egy hadmérnöki iskola révén Bécsben. 1782-től létezett az úgynevezett Institutum Geometrico Hidrotechnicum Pest-Budán – mérnöki intézet –, ahol építést is tanítottak. Ez lett a Budapesti Műegyetem előde. Magyarországon a 19. század közepe előtt ismert volt a cementbeton, akkor épült a Lánchíd vasszerkezete, majd 1875ben a Nyugati pályaudvar vastetőzetét maga Gustave Eiffel emelte. A modern vasbeton rögtön az 1900-as párizsi világkiállításon történt bemutatása után jutott el ide. A két világháború között kiváló vasbeton eredményeket értek el, a II. világháború után pedig az IPARTERV nemzetközi kitüntetést is nyert sajátos szerkezetmegoldásaiért az ipari építészet terén.

Restricted access

, Process and installation for stimulating plant development in microwaves field, Romanian Patent RO 125068B1, 2012. Halmagyi A. Process and installation for

Restricted access

, (last visited 2 June 2016). [10] Won M. S. , Ju K. S. , Hur D. Optimized installation and operations of battery energy storage

Restricted access

the method: the Swedish. Introduction The heat transfer between the secondary working fluid and the surrounding rock in GSHP installations depends on the arrangement of and the heat transfer in the BHE flow channels

Restricted access

episcopal 2002 A. A. Rusu : Componente de arhitectură şi instalaţii utilitare. Turnul cu fântână [Architectural components and utilitarian installations. The water tower]. In: Mănăstirea Bizere. I. Eds

Restricted access