Search Results

You are looking at 81 - 90 of 244 items for :

  • "chronology" x
  • All content x
Clear All

Míg a történeti gyárépületek alaprajzi kialakítása és az egyes épületek telephelyen belüli elhelyezése alapvetően a célszerűség elvét követte, az építmények homlokzati megoldásai számos esetben ettől eltérően kerültek kialakításra, amivel kapcsolatban már eddig is számos elmélet és értelmezés született. A budapesti történeti gyárépületek példáján keresztül vázolom fel, hogy milyen – a műszaki szükségszerűségen túlmutató – tényezők befolyásolták a történeti gyárépületek külső kialakítását. Az adott építési helyszínek építészeti sajátosságai mellett ezek közé a tényezők közé sorolom a korszakban megrendezett ipari kiállításokat is, amelyek véleményem szerint a fokozottan reprezentatív megjelenés iránti növekvő igény felkeltésével komoly befolyással bírtak a történeti gyárépületek külső kialakítására. A Feszl Frigyes életművének fontos részét képező, 1860-ban épült kőbányai Dreher Sörfőzde homlokzatát is elemzem. Fontos szempontként vizsgálom, hogy miként gyakoroltak befolyást a 19. században megjelenő és egyre népszerűbbé váló ipari kiállítások a korabeli budapesti gyárépületek homlokzati kialakítására. A Zwack Likőrgyár építészeti fejlődéstörténetének vizsgálata keretében kitérek a korszak történeti gyárépületeinek városi térben megjelenő homlokzatai és a környező köztér között feszülő kölcsönhatás izgalmas szempontjaira is. Egyúttal újabb szemponttal bővítem azoknak a feltételeknek a körét, amelyek teljesülése esetén a történeti ipari épületek homlokzatai napjainkban műemléknek tekinthetők.

Restricted access

. IX. Stuttgart, col. 515–776. Peachin, M. 1990 Roman Imperial Titulature and Chronology, A. D. 235–284. Studia Amstelodamensia ad epigraphicam, ius Antiquum et papyrologicam pertinentia XXIX. Amsterdam

Restricted access

Acta Geologica Hungarica 46, 2003 Korpás, L., P Kovács-Pálffy, M. Lantos, M. Foldvári, L. Kordos, E. Krolopp, D. Stüben, Zs. Berner (in press): Sedimentology, geochemistry, chronology and palaeokarst evolution of

Restricted access
Agrokémia és Talajtan
Authors: Katalin Joó, Attila Barczi, Zsuzsanna Szántó, and Mihály Horváth

Vankilde, H., Rahbek, U. & Rasmussen, K. L, 1996. Radiocarbon dating and the chronology of Bronze Age Southern Scandinavia. Acta Archaeologica. 67 . 183--198. Radiocarbon dating and the

Restricted access

., Tooley, P. W., Sujkowski, L. S., Koh, Y. J., Cohen, B. A., Spielman, L. J., Deahl, K. L., Inglis, D. A. and Sandlan, K. P. (1993): Historical and recent migrations of Phytophthora infestans: chronology, pathways, and implications. Plant Dis. 77, 653

Restricted access

infestans: chronology, pathways, and implications. - Plant Dis. 77 : 653-661. Historical and recent migrations of Phytophthora infestans: chronology, pathways, and implications. Plant Dis

Restricted access

Ullmann (S.), Anglicismes in French, Notes on their chronology, range and perception, in Publication of the Modern Language Association, no 4, 1947, p. 1153-117. Anglicismes in French, Notes on their chronology, range and

Restricted access

. Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times Jameson, S. (1968): Chronology of the Campaign of Aelius Gallus and C. Petronius. JRS 58 , pp. 76 sq

Restricted access

Forschungen zur antiken Welt . München 1992 . Boteva 2001 D. Boteva : On the chronology of the Gothic invasions under Philippus and Decius (AD 248–251) . Archaeologia Bulgarica 5 ( 2001 ) 37 – 44 . Bölcske 2003 Á. Szabó — E. Tóth (Hrsg

Restricted access

, Site and Culture. 554 Lantos, M., L. Korpás, P. Kovács-Pálffy, L. Kordos, E. Krolopp 2000: Sedimentology and chronology of Quaternary lacustrine travertine key

Restricted access