Search Results

You are looking at 81 - 90 of 354 items for :

  • "insertion" x
  • All content x
Clear All
Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica
Authors: A. Czelleng, Z. Bozsó, P. Ott, E. Besenyei, G. Varga, A. Szatmári, E. Szabó, L. Zsiros, and Z. Klement

de Lorenzo, V., Herrero, M., Jakubzik, U. and Timmis, K. (1990): Mini-Tn5 transposon derivatives for insertion mutagenesis, promoter probing and chromosomal insertion of cloned DNA in gram-negative Eubacteria . J. Bacteriol. 172, 6568

Restricted access

Xinjiang rice wheat ( Triticum petropavlovskyi Udacz. et Migush, 2n=6x=42, AABBDD) is one of the endemic Chinese wheats, only distributing in Xinjiang and Xizang (Tibet), China. A novel high-molecular-weight (HMW) glutenin subunit gene 1Dx2.1 was isolated and characterized from Xinjiang rice wheat accession Daomai2. The complete open reading frame (ORF) of 1Dx2.1 is 2508 bp, encoding 836 amino acids. The primary structure of 1Dx2.1 consists of three distinct domains, a non-repetitive N-terminal domain with 89 residues, a non-repetitive C-terminal domain with 42 residues and a large central repetitive domain with 684 residues. In the N-terminal of 1Dx2.1, there is an R (arginine) at position 75, whereas there is a Q (glutamine) in other known x-type subunits. Four cysteine residues are observed in 1Dx2.1 with three in the N-terminal region and one in the C-terminal region. The number and distribution of cysteines in 1Dx2.1 are identical to those in x-type subunits except for 1Dx5, which possesses an extra cysteine residue. Differences between the repetitive domain of 1Dx2.1 and those of known HMW subunits resulted from substitutions, insertions or/and deletions involving single or more amino acid residues. The phylogenetic tree, which was constructed on the basis of amino acid sequences, and indicated that 1Dx2.1 was highly related to 1Dx2.1 t , then to 1Dx2 and 1Dx5.

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: Attila Nagy and Zoltán Jánó

Absztrakt

A parastomalis sérvek gyakorisága 35–50%. A rekonstrukciójukra használt módszerek (helyben hagyott stoma körüli hasfal-rekonstrukció, stomaáthelyezés és sérvkapuzárás, különböző módszerrel beültetett különböző típusú hálók) sem hoztak kielégítő eredményeket.

Az endoscopos módszerek elkerülik a stoma körüli metszést, csökkentik a háló felülfertőződésének veszélyét. A sok próbálkozás ellenére a rekonstrukciók után az újabb recidívaarány még mindig 12–35% között maradt.

A nem kielégítő eredmények alapján egyre erőteljesebben vetődik fel a stomakészítéssel egy időben beültetett hálók használata. Szerzők saját speciális, kétrétegű, hengeres összekötőelemmel kiegészített preventív hálóbeültetéssel képzett 17 stoma 5 éves utánvizsgálata során egyetlen parastomalis sérvet sem észleltek, összes szövődményük egy könnyen korrigálható bőrszintű strictura volt. Tapasztalataik alapján megfontolandónak tartják a preventív hálóbeültetést a véglegesnek szánt stoma készítése során.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Mária Jakó, Andrea Surányi, László Kaiser, Dóra Domokos, Róbert Gáspár, and György Bártfai

Bevezetés: Évi 100 ezer szülésre számítva hazánkban 4–5 ezer intrauterin növekedésben visszamaradt újszülöttel kell számolnunk, akik jelentős perinatalis morbiditást képviselnek. Célkitűzés: Kórosan kis súlyú újszülöttek köldökzsinórereinek és méhlepényének patológiai és gyógyszerhatástani összehasonlítása kontrollterhességekével. Módszer: A Szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikán vett köldökzsinórmintákat eset- és kontrollcsoportra osztották. A méhlepényeredésnél a köldökzsinórból két darab 10 cm-es mintából egyet 24 órán belül tápoldatban tárolva szervfürdőben dolgoztak fel. A méhlepény és a zsinór további darabjának jellemzőit a Royal College of Pathologists 2011-es protokollja alapján rögzítették. Eredmények: Az érgyűrűk standard alaptónusának beállítását követően oxitocin és dezmopresszin hatására, a várttól eltérően, egyik csoportban sem történt érösszehúzódás. A patomorfológiai és ultrahangvizsgálat adatai az eset- és normál kontrollcsoportban szignifikáns eltérést mutattak. Következtetések: Az eredmények alapján feltételezhető, hogy a köldökerek sem oxitocin-, sem vazopresszinreceptort nem tartalmaznak. A kis születési súly hátterében a placenta elöregedése, a zsinór csökkent kanyarulatossága és a benne lévő kóros áramlás állhat. Orv. Hetil., 2014, 155(50), 1989–1995.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Réka Urbancsek, Ildikó Noémi Forgács, Tímea Bianka Papp, Judit Boczán, Judit Barta, István Édes, Zoltán Csanádi, and László Rudas

Absztrakt:

A szívelégtelenség napjaink egyik fontos népbetegsége. Zajlása során a neurohumoralis szabályzás kórossá válik. A cardiovascularis autonóm regulációt a csökkenő paraszimpatikus aktivitás és a fokozott szimpatikus aktivitás jellemzi. A paraszimpatikus (cardiovagalis) hatásokat jól tükrözi a pulzusszám, a szimpatikus aktivitás azonban nehezen vizsgálható. A vázizomzathoz haladó vazomotorrostokat tartalmazó perifériás idegek mikroneurográfiás vizsgálata az „izom szimpatikus idegaktivitásról” (MSNA) szolgáltat közvetlen információt. Az MSNA jól tükrözi a szív felé irányuló szimpatikus aktivitást, s jól korrelál a keringő katecholaminszintekkel is. Az utóbbival szemben azonban a rövid távú, pillanatszerűen zajló szimpatikus válaszok tanulmányozását is lehetővé teszi. Számos kórképben (hypertensio, obesitas, szívizom-ischaemia, veseelégtelenség) figyeltek meg fokozott MSNA-t. Szívelégtelenségben szoros kapcsolatot mutat a klinikai súlyossággal, és erős prognosztikus értékkel bír. Közleményünkben az MSNA-vizsgálat történetét, élettani hátterét és klinikai jelentőségét mutatjuk be. Orv Hetil. 2020; 161(29): 1190–1199.

Open access

Abstract  

Three FI-like Zr-based catalysts, Bis[1-[(phenylimino)methyl]-2-naphtholato]zirconium(IV) dichloride (1), Bis[1-[(mesitylimino)methyl]-2-naphtholato]zirconium(IV) dichloride (2) and Bis[1-[(2,6-diisopropylphenyl)imino]methyl-2-naphtholato]zirconium(IV) dichloride (3) were prepared by changing the ligand from salicylaldehyde imine ligand, which is a well known FI catalysts, to 2-hydroxynaphthalene-1-carbaldehyde imine ligand and used for polymerization of ethylene. Triisobutylaluminum (TIBA) and methylaluminoxane (MAO) were used as scavenger and cocatalyst, respectively. Introduction of the bulky substitution phenyl ring on the N of the phenoxy imine ligand enhanced the viscosity average molecular weight of the obtained polymer strongly. Catalyst 3 produced the highest viscosity average molecular weight (Mv) of the obtained polyethylene, but showed the lowest catalytic activity. The activity of all the catalysts was increased with the increase of [Al]/[Zr] molar ratio to an optimum value followed by a slight decrease at higher [Al]/[Zr] molar ratios. Optimum activity of catalyst 1 was obtained at about 30 °C while the highest activity of catalysts 2 and 3 was obtained at about 40 °C following a sharp decrease at higher temperatures. The rate/time profile of the polymerization decayed with a short acceleration period for all of the catalysts. The polymerization activity was increased with increasing the hydrogen concentration due to the fast hydrogenation of sterically more hindered and less reactive intermediates such as those resulting from 2,1-insertions. It is noteworthy that the experimental results indicated that the hydrogen does not act as a chain transfer agent in the case of sterically hindered catalyst (3), while H2 can reduce the molecular weight of the polymer produced by the catalysts (1) and (2). The resulting polymer was characterized and the data for its physical properties are reported.

Restricted access

The influence of stoichiometric ratio on the phase transition of sodium potassium sulphate (NaxK1−x)2SO4 crystals is investigated in the temperature range 300–500 K. The stoichiometric ratiox is chosen to bex=0.2, 0.3, 0.4, 0.8 and 0.9. The study has been carried out by using differential scanning calorimetry, DSC technique. The value of the specific heat,C p, at the transition temperature,T c, increases asx is increased up tox=0.4 and then decreases for higher values ofx. The change in the specific heat, ΔC p, is following a relation of the form ΔC p ΔC p α(T−T c/T c)−α withα = 0.12 which is in a fair agreement with the 3d Ising model. Insertion of Cu2+ ions into the lattice of (NaxK1−x)2SO4 crystals leads to a multiple peak in the temperature dependence ofC p. The results are discussed from thermodynamical point of view.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Zoltán Völgyi, Tünde Fischer, Mária Szenes, and Beáta Gasztonyi

Korábban a posztoperatív epeúti sérüléseket sebészi úton kezelték, azonban a 90-es évektől a sérülések ellátását az endoszkópos módszerek vették át. Ezen szövődmények elsősorban a laparoszkópos műtéteket követően fordulnak elő. Amennyiben epeúti sérülésre van gyanú, a szoros endoszkópos és sebészi együttműködés elengedhetetlen. Az epeutak mielőbbi endoszkópos vizualizációja szükséges a sérülések igazolására, illetve a lokalizáció megítélésére. Többfajta endoszkópos módszer is hatásos az epeműtét utáni sérülés kezelésére. A döntő tényező a duodenalis és a biliaris nyomás kiegyenlítése, ezáltal az epe elfolyásának biztosítása és a sérülés gyógyulásának elősegítése. Az önmagában végzett endoszkópos sphincterectomia vagy az endoszkópos sphincterectomia és az azt követő stentbehelyezés alkalmas erre. Epeúti szűkületek megoldására többszörös stentelés javasolt, amelynek hosszú távú hatásai is jó eredménnyel kecsegtetnek.

Restricted access

. 2000; 21: 205–211. 2 Roland JT Jr. A model for cochlear implant electrode insertion and force evaluation: results with a new electrode design and insertion technique

Open access

1999 Use of endoscopic trocar-cannula for chest drain insertion in trauma patients and others J Trauma 46 941 943 . 15

Restricted access