Search Results

You are looking at 81 - 90 of 123 items for :

  • "pancreatitis" x
  • All content x
Clear All

mtsai: Modification of intestinal flora with multispecies probiotics reduces bacterial translocation and improves clinical course in a rat model of acute pancreatitis. Surgery, 2007, 141 , 470

Open access

pancreatitis. Gastroenterology , 101 , 1361-1366. Lipase/amylase ratio: A new index that distinguishes acute episodes of alcoholic from non-alcoholic acute pancreatitis. Gastroenterology

Restricted access

Absztrakt

Bevezetés: A rekeszizom és a veseartériák közötti aortaszakasz és visceralis ágainak megfelelő expozíciója elengedhetetlen feltétele az ebben a régióban végzett sikeres érműtétnek. A standard median laparotomiából történő transperitonealis behatolás, a retroperitonealis feltárás és a thoracolaparotomia mellett a bal oldali medialis visceralis rotáció jelenthet előnyt e nehezen megközelíthető régió feltárásánál endovascularis megoldásra alkalmatlan esetekben. Érsebészeti műtéteknél szerzett tapasztalatainkat mutatjuk be hat eset kapcsán. Betegek és módszerek: Median vagy ívelt harántlaparotomiát követően mobilizáltuk a szigmabelet, a leszálló vastagbelet, a lépet, a pancreast, és a retroperitonealis térben a vese és mellékvese előtt haladva tártuk fel a suprarenalis aortát. A műtéti indikáció egy esetben az aorta suprarenalis aneurysmája, három esetben a visceralis aortaszakasz és ágainak szignifikáns szimptomatikus meszes stenosisa, egy esetben korábbi aortoaorticus interpozíció proximalis anastomosisának pseudoaneurysmája, egy esetben pedig alsó végtagi és zsigeri malperfúziós szindrómát okozó Stanford B típusú dissectio volt. Két esetben aorta-thrombendarterectomia és direkt varrat, egy esetben aorta-thrombendarterectomia és aortobifemoralis bypass, egy-egy esetben dacron-graft-interpozíció, illetve thoracalis aortahomograft-beültetés történt, egy esetben pedig endoartectomiát végeztünk refenestratióval és thrombectomiával. Eredmények: A betegek átlagéletkora 58 év volt (43–72 év). Az átlagos műtéti idő 231 ± 80 perc, a suprarenalis kirekesztés átlagos ideje 43 ± 15 perc volt. Cell savert három esetben használtunk. A betegek átlagos kórházi tartózkodási ideje 16,16 ± 13,53 nap volt. Öten otthonukba, egy beteg belgyógyászati osztályra távozott. Egy esetben léptoksérülés miatt akutan splenectomiát végeztünk, két beteg igényelt vérzéses szövődmény miatt reoperációt, az egyik betegnél 12 nappal, a másik betegnél 14 nappal a műtét után. Két betegnél alakult ki veseelégtelenség, egy igényelt tartós dialízist. Pancreatitist, bélnecrosist nem tapasztaltunk. Beteget nem veszítettünk el, a tervezett műtéti területhez minden esetben kiváló feltárást nyertünk. Következtetések: A traumatológiában a rekesz alatti aorta sérüléseinek ellátásánál alkalmazott transabdominalis medialis visceralis rotáció tapasztalataink alapján jó feltárást nyújt a suprarenalis aortát érintő akut vagy electiv érsebészeti beavatkozásokhoz. Az intraoperativ vérzéskontroll, a visceralis ágak kezdeti szakaszának exploratiója biztosabb az aorta lateralis feltárásával, mint az anterior transabdominalis megközelítéssel. A két testüreg megnyitásával járó thoracolaparotomiánál előnyösebb lehet a kevesebb várható pulmonalis szövődmény miatt, valamint szükség esetén a hasűri szervekhez és azok artériáihoz is jó hozzáférést biztosít. A parenchymás szervek (lép, pancreas) sérülésének, illetve a vékony- és vastagbél-mesenterium kompressziójának elkerülésére fokozott figyelmet kell fordítani.

Restricted access

gastrointestinalis vérzés ritka műtéti megoldása Magy. Seb. 50 393 – 395 . [12] Nemes , B. , Alföldy , F. , Péter , A. et al. 1997 Benefits of cell saver during the operation of gastric haemorrhage following repeated pancreatitis Acta Chir. Hung

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: László Herszényi, Emese Mihály, and Zsolt Tulassay

1112 Li, Z. S., Pan, X., Zhang, W. J., et al.: Effect of octreotide administration in the prophylaxis of post-ERCP pancreatitis and hyperamylasemia: a multicenter, placebo

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Judit Hallay, Dániel Nagy, and Béla Fülesdi

acute pancreatitis: results of a randomized comparative study. Am. J. Gastroenterol., 2002, 97 (9), 2255–2262. Rigó, J.: Energy and nutrient needs of patients treated with hemodialysis or peritroneal dialysis. In

Restricted access

Jakab, L.: Pancreatitis acute: inflammatory response syndrome of the organism. [Pancreatitis acuta: a szervezeti inflammatoricus válasz.] Orv. Hetil., 1996, 137 , 2141–2147. [Hungarian] Jakab L

Open access

Möhr, A. J., Lobetti, R. G. and van der Lugt, J. J. (2000): Acute pancreatitis: a newly recognized potential complication of canine babesiosis. J. S. Afr. Vet. Assoc. 71 , 232

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: Dániel Tamás Nagy, Béla Fülesdi, and Judit Hallay

controlled trial of intravenous antioxidant (n-acetylcysteine, selenium, vitamin C) therapy in severe acute pancreatitis. Gut, 2007, 56 , 1439–1444. Balachandra S. Randomised, double blind

Restricted access

of proinflammatory monocytes by T regulatory cells. Implications for the prevention and reversal of type 1 diabetes. Rev. Diabet. Stud., 2010, 7 (1), 6–14. Jakab, L.: Acute pancreatitis: inflammatory response of

Open access