Search Results

You are looking at 81 - 90 of 337 items for :

  • "sunflower" x
  • All content x
Clear All

Carotenoids are important pigments found in foods and biological samples. Among carotenoids, β-carotene is the major carotenoid present in vegetable oils. It plays an important role in the thermal stability of the vegetable oil. We established a simple, precise, specific, sensitive, repeatable, and accurate HPTLC method for the analysis of β-carotene in fortified vegetable oils and assessment of its degradation. Analysis was performed on silica gel HPTLC plates with petroleum ether-hexane-acetone 2:3:1 ( v/v ) as mobile phase and densitometric detection. The R F of β-carotene was 0.91 and regression analysis showed response was a linear function quantification of amount of β-carotene in the range 100–600 ng ( r 2 = 0.99991). The limits of detection and quantification were 0.11 and 0.37 ng, respectively. The thermal degradation (1–5 h at 100°C) of β-carotene in fortified sunflower oil was studied. It was observed that this HPTLC method could be used for efficient analysis and monitoring of the degradation of β-carotene in edible oils.

Restricted access

Összefoglalás

A növények szeléntartalmát leginkább a talaj felvehető szeléntartalma befolyásolja. Számos európai országban, így Magyarországon is, a talajok szelénben meglehetősen szegények. Kísérleteinkben, talajon (rizoboxos kísérlet) és tápoldaton, kontrollált körülmények között végzett szelénellátás hatását vizsgáltuk, egy egyszikű (kukorica), illetve egy kétszikű (napraforgó) növénynél. A rizoboxos és a tápoldatos kísérleteinkben a szelént szelenit (1, 10, 100 mg/kg), illetve szelenát (0,1, 1, 10 mg/kg) formában adagoltuk, a kontroll (0) növények nem kaptak szelén kezelést. A Se-kezelések hatására a növények Se-tartalma jelentősen megemelkedett. Ez a növekedés a szelenát kezelés hatására intenzívebb volt, mint a szelenit kezelésnél, ugyanakkora koncentrációjú kezelések esetében. A kísérleti növények hajtásának és gyökerének külön történő vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a kukoricánál, és a napraforgónál a Se-koncentrációk nagyobbak voltak a gyökérben, mint a hajtásban. Ez arra utal, hogy a szelén akkumulációja intenzívebb volt a gyökerekben, miközben a hajtásba történő transzlokációja akadályázott. A tápoldatban és rizoboxban (talajban), a szelenit és szelenát kezelés hatására a hajtásban a következő szeléntartalom növekedéseket tapasztaltunk: 1. Tápoldatban: egyszikű (kukorica) szelenit kezelés hatására: 1176 × (0,461 és 542 mg/kg Se); egyszikű (kukorica) szelenát kezelés hatására: 736 × (0,654 és 482 mg/kg Se); kétszikű (napraforgó) szelenit kezelés hatására: 104 × (1,38 és 143 mg/kg Se); kétszikű (napraforgó) szelenát kezelés hatására: 221 × (2,97 és 656 mg/kg Se). A zárójelben a legkisebb, azaz kontroll (0) és a legnagyobb, azaz szelenit esetén 100 mg/kg, míg szelenát esetén 10 mg/kg kezelést kapott növények hajtásának szelén tartalma található. 2. Rizoboxban: egyszikű (kukorica) szelenit kezelés hatására: 45 × (0,736 és 32,8 mg/kg Se); egyszikű (kukorica) szelenát kezelés hatására: 775 × (0,736 és 570 mg/kg Se); kétszikű (napraforgó) szelenit kezelés hatására: 41 × (0,249 és 10,3 mg/kg Se); kétszikű (napraforgó) szelenát kezelés hatására: 859 × (0,249 és 214 mg/kg Se). A zárójelben a legkisebb, azaz kontroll (0) és a legnagyobb, azaz szelenit esetén 100 mg/kg, míg szelenát esetén 10 mg/kg kezelést kapott növények hajtásának szelén tartalma található.

Restricted access
Restricted access

., El-Argawy, E. (2007): Characterization of Macrophomina phaseolina isolates affecting sunflower growth in El-Behera governorate, Egypt. Inter. J. Agric. Biol. , 9 , 807–815. El-Argawy E

Restricted access

quality of two sunflower hybrids . Ann. Appl. Biol. 151 , 145 – 154 . 7. Egert , M. , Tevini , M. ( 2002 ) Influence of drought on some physiological parameters

Restricted access
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Hellyda K. T. A. Silva, Thiago Chellappa, Fabíola C. Carvalho, Edjane F. B. Silva, Tarcísio A. Nascimento, Antônio S. Araújo, and Valter J. Fernandes Jr.

sunflower, castor, and soybeans from 2007 to 2008 has grown considerably, though two of these are directed to the food sector. In recent years, the cultivation of castor beans was encouraged, especially by displaying socio-economic benefits and the tendency

Restricted access

Škrbić, B., Šćiban, M. & Cvejanov, J. (2005): Microelements in sunflower seed related to nutritional health requirement. Centr. Eur. J. Occup. Environ. Med. , 11 , 253–257. Cvejanov J

Restricted access

characteristics of different types of agricultural material, there are only a few studies on kinetic analysis especially about the devolatilization of sunflower, rice, corn, and wheat stalks based on Coats&Redfern, Horowitz&Metzger, and Arrhenius non

Restricted access

Békési, P. (2002): A napraforgó legfontosabb betegségei és az ellenük alkalmazható védekezés lehetőségei. (The most important diseases of sunflower and potential protection against them.) Gyakorlati Agrofórum

Restricted access
Acta Alimentaria
Authors: V. Vucic, J. Tepsic, A. Arsic, T. Popovic, J. Debeljak-Martacic, and M. Glibetic

, P. (1999): Are olive oil diets antithrombotic? Diets enriched with olive, rapeseed, or sunflower oil affect postprandial factor VII differently. Am. J. Clin. Nutr. , 70 , 976–982. Marckmann P

Restricted access