Search Results

You are looking at 1 - 2 of 2 items for :

  • "életstílus" x
  • Business and Economics x
  • All content x
Clear All

. Hetesi , E. – Andics J. – Veres Z. ( 2007 ): Az életstílus kutatási eredmények fogyasztásszociológiai interpretációs dilemmái (Dilemmas in Interpreting Results of Lifestyle Research in Consumer Sociology) . Szociológiai Szemle 17 ( 3-4 ): 115

Restricted access

. ( 2008 ): A fogyasztói magatartás alapjai: Vásárlási döntés, fogyasztási minták, életstílus [Basics of Consumer Behaviour] . Budapest: Aula Kiadó. Homburg , C. – Baumgartner , H

Restricted access