Search Results

You are looking at 1 - 3 of 3 items for :

  • "életstílus" x
  • Social Sciences and Law x
  • All content x
Clear All

Sok vita folyik az egészségi állapotbeli társadalmi egyenlőtlenségekről, különösen az ifjú és serdülő korban. Az irodalom arról számol be, hogy szemben a felnőttkori egyenlőtlenségekkel, fiatal korban bizonyos mérvű kiegyenlítődés tapasztalható. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az egyenlőtlenségek alacsony_t

Restricted access

Róbert Péter (2000): Bővülő felsőoktatás: ki jut be? (Expanding higher education: who gains access?) Educatio , Tavasz: 79-95. Utasi Ágnes (1984): Életstilus-csoportok. fogyasztási preferenciák. (Life-style groups

Restricted access

életstílus-kutatás a 80-as években. In: Andorka Rudolf, Hradil, Stefan, Peschar, Jules L. (szerk.): Társadalmi rétegződés . 347–390. Hradil S Társadalmi

Restricted access