Search Results

You are looking at 1 - 10 of 52 items for :

  • "3D modeling" x
  • All content x
Clear All

. Space-filling mosaics of 3D models of 3-13D cubes related to regular and semiregular polyhedra , Proceedings of the 4th International Scientific Conference on Geometry and Graphics moNGeometrija , Vlasina, Serbia, 20-22 June 2014, Vol. 2 , 2014 , pp

Restricted access

In the area of the typical 3D Békés basin ("graben") high anisotropy (difference) appears in the extreme values of the magnetotelluric impedance phases in the period interval corresponding to the indication of the conductive asthenosphere. As proved by the forward 2D/3D modelling, this anisotropy can only be explained by a strong 2D effect. This fact may conform the validity of the results of the 2D inversion of PGT1 magnetotelluric data indicating the upwelling of the asthenosphere below the Békés basin.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: Patrik Márk Máder, Dorottya Szilágyi, and Olivér Rák

Abstract

Information-based modeling technology is supported by advanced information technology solutions in the building industry. The integration of its methodology into construction and design processes is already going on. However, many areas still have development possibilities; for instance, building surveys belong to these fields. Countless survey tools and methodologies endeavor to support and ease the work of professionals in design and construction, yet there is a need for comprehensive collaboration. This could be promoted by creating a direct link between survey tools and architectural design software.

This article demonstrates a tool under development that intends to provide a solution to this issue.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: János Imre Barabás, Áron Kristóf Ghimessy, Ferenc Rényi-Vámos, Ákos Kocsis, László Agócs, László Mészáros, Dávid Pukacsik, Judit Andi, András Laki, Fanni Vörös, István Hartyánszky, Alexis Panajotu, Levente Fazekas, Zoltán Szabolcs, and Béla Merkely

–11. 2 PubMed. 3D modeling and 3D printing in medicine. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=3D+modeling%5BTitle%2FAbstract%5D+OR+3D+printing%5BTitle%2FAbstract%5D [accessed

Open access

The unique spatial system of the medieval parish church in Kassa (now Košice, in Slovakia) induced strong debates in the literature, and some scholars called the master behind it a bungler. The reconstruction of the church at the end of the 19th century changed the floor plan entirely, with the result of a more regular arrangement.Using the drawings about the state of the church the medieval system is reconstructable in 3D. With the help of this 3D-model a structural analysis is possible.According to the spatial analysis and the structural calculations, the former unique layout of the church was the result of conscious planning.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors: David Honek, Zuzana Németová, Silvia Kohnová, and Monika Šulc Michalková

J. , Yousuf , A. , Schindewolf , M. , von Werner M. , Hartsch K. , Singh M.J. , Schmidt J. Parameterization for Erosion-3D model under simulated rainfall conditions in lower Shivaliks of India , Goesciences , Vol

Restricted access
Magyar Sebészet
Authors: János Imre Barabás, Miklós Pólos, László Daróczi, Tivadar Hüttl, Kálmán Benke, Ferenc Horkay, Zoltán Szabolcs, and István Hartyánszky

Absztrakt:

Bevezetés: A sebészi diszciplínákban a műtétetek megtervezése statikus modelleken alapulnak. Azonban a számítástechnikai fejlődése lehetőséget nyitott a dinamikus modellek preoperatív megtervezésére és intraoperatív alkalmazásukra. Célunk volt, olyan döntéstámogató rendszer megalkotása a szívsebészeti gyakorlatban, melynek segítségével az áramlástani, kamramorfológiai, térfogat és posztoperatív kamrafunkció predikcióját végezhetjük kamrarekonstrukciós műtéteknél. Módszerek: Saját fejlesztésű szoftver használatával DICOM fájlok importálását követően a dilatált bal kamrát három dimenzióban modellezzük. Ezt követő áramlástani modellezések segítségével az idővel és a kamratérfogat változásával dinamikusan változó paramétereket: az áramlástani profilt, turbulenciát és a bal kamrában fellépő nyíróerők hatását a myocardium funkciójára kiszámítjuk. In silico modellben – a prediktált adatokat felhasználva – megtervezzük a balkamra-rekonstrukciós műtét egyes lépéseit. A tervezés alapján a kiszámított rezekciós vonalak hosszát alkalmazva történtek a műtétek. Eredmények: Összesen 50 esetben történt 3D tervezés. A bal kamra geometriáját jellemző konicitási és sphericitási indexek szignifikánsan javultak a műtétet követően (0,42 vs. 0,67 és 0,36 vs. 0,72, p < 0,05). A bal kamra izomzatára ható nyíróerő szignifikánsan 83%-kal csökkent, illetve a kamra turbulens áramlásprofilja szignifikánsan javult (2712 vs. 1823, p < 0,05). Következésképpen a szív pumpafunkciója javult a műtétet követően. Konklúzió: Technikánk alkalmazásával a balkamra-rekonstrukciós műtétek egyes lépéseinek standardizálásával és e lépések intraoperatív alkalmazásának kidolgozásával sikerült egy új sebészi döntéstámogató rendszert létrehoznunk. Az így megtervezett és személyre szabott műtétekkel növelhettük ezen magas kockázatú betegcsoport posztoperatív életminőségét és túlélését.

Restricted access

: The 3d modelling of the Algyő-Delta subenvironment) Földt. Közl. 133/ 1 91 112 . J. Geiger

Restricted access

This article is about the sketchbook of the Gothic master Hans Hammer from the late Gothic period. The sketchbook originates from the late 15th Century Germany. It has four main topics: drawings of machinery (building equipment), drawings of existing buildings, drawings of parts of buildings (pinnacles, stone profiles, vaulted ceilings, staircases, parapets), and texts (including a Hungarian-German glossary).The article reviews what is already known about Hans Hammer, then demonstrates and interprets a few drawings from the sketchbook, and outlines the direction of the future research.

Restricted access

Finite element modeling is employed to study the behavior and characteristics of flush end plate, bolted connections. To investigate the failure mechanism and non-linear behavior of the connections a 3D model is created and analyzed using non-linear material models and contacts between components of the connection. The paper shows the good agreement between the experimental and numerical results.

Restricted access