Search Results

You are looking at 1 - 10 of 32 items for :

  • "Bible translations" x
  • Arts and Humanities x
  • All content x
Clear All

. 27. Worth R. H. 1992 . Bible Translations . A History through Source Documents. Jefferson, North Carolina / London : McFarland .

Restricted access

Absztrakt

Az irodalmi észt speciális egyházi nyelvként 1739-ben, az első észt nyelvű teljes bibliafordítás megjelenésének évében született meg. Jelen tanulmány terminológiai szempontból négylépcsős folyamatként írja le a sztenderd egyházi észt nyelv fejlődését. (1) Az első keresztény terminusok a XI–XV. században kerültek be a nyelvbe. (2) A német nyelvű egyházi irodalmi alkotások fordítása nagy mennyiségben a reformáció után, azaz az 1520-as évektől kezdődött el. (3) A többé-kevésbé rendszeres terminológiai fejlesztés a XVII. században vette kezdetét a Biblia fordításával. (4) A nyelv végső standardizációja az 1720-as és az 1730-as években ment végbe, amikor a Biblia fordítása befejeződött. A jelenleg is használatos észt Biblia nyelve mind a négy korábbi rétegből hordoz terminológiai nyomokat.

Restricted access

, Michał 2015 . ‘An early North-Western Karaim Bible translation from 1720. Part 3: A contribution to the question of the stemma codicum of the Eupatorian print from 1841.’ Karaite Archives 3 : 103 – 118 . Németh , Michał 2016 . ‘A Crimean

Open access

This paper analyzes the spiritual background of the Mura Region Slovenian priest Števan Küzmič’a (1723–1779) oeuvre, especially the circumstances and sources of his translation of the Bible, looking for the answer if he really translated the New Testament from Greek as it is stated in the title. Hungarian Calvinists were provided with two translations of the Bible when the Slovenian version was made, thanks to György Bárány and János Szabó Sartorius. The structure, content and message of the forewords written by József Torkos to Števan Küzmič’s Slovenian and András Torkos’s Hungarian translation of the Bible is similar. In Küzmič’s case the use of Hungarian patterns can be proved by borrowings from Hungarian, word formation based on Hungarian models as well as Hungarian governments and idioms. Števan Küzmič aimed at the purity of the Mura Region language but he had to borrow also from other languages to translate the complex Biblical text properly. He created a great work for Slovenians, raising the Mura Region Slovenian onto the level of a standard language.

Restricted access

The results of recent research display an unequal distribution of early Bible translations in the Italian peninsula with a definite focus on Tuscany. Through the text analysis of a Florentine testimony, Corsiniano 1830 (kept at the Biblioteca Corsiniana in Rome), the present article wishes to sketch the aspects of a presumable Bible translation attitude and style of Italian scriptural texts in the Middle Ages. Diplomatic and interpretative transcriptions form the basis of the linguistic examination of the translation.

Restricted access

The present paper outlines a historical change in Hungarian syntax by focusing on participial constructions and their clausal equivalents in ten different Hungarian translations of the Bible. The first part investigates the relative frequency of the relevant structures and, relying upon statistical data, it characterises the process of a shift from analytic to synthetic constructions. Then we analyse secondary semantic differences among the various structures (participial constructions, subordinate clauses and coordinate clauses) and propose that in the case of subordination the semantic relationship between the matrix sentence and the dependent clause is expressed in an explicit manner. However, if the meaning of the related participial construction is complex (combining features of temporal, causal, and instrumental relationships), a subordinate clause can express only one of these, and the other features are not represented in it. Coordination, on the other hand, especially asyndetic (conjunctionless) coordination and that involving the conjunctions és, s ‘and’, is more capable of embracing several shades of meaning. Thus, in terms of their semantic properties, coordinate clauses are more similar to participial constructions than subordinate clauses are. Finally, the paper raises some general ideas with respect to the theoretical background of this kind of shift in sentence construction. The framework of the study is what is called “traditional grammar”, but it also introduces some terms of functional grammar.

Full access

The importance of the early translations, copied or printed, derived from a parallel process that fostered the development of a standard version of the Hungarian language and the norms of literary Hungarian. In Hungary Benedek Komjáti, Gábor Pesti and János Sylvester fulfilled the Erasmus program of translating and distributing the Hungarian translations of the Holy Scriptures. They knew that to achieve this they had to find the appropriate linguistic form. Therefore, they wrote also pieces in diff erent genres and did prepare Bible translations only. Due to the changes brought about by Reformation people needed new books in the vernacular in all areas of life, for example school books, catechisms, church constitution (Kirchenordnung) and of course the Bible. In the century of the Reformation, the Hungarian Protestant ministers who knew languages followed Erasmus’ example and felt their duty to translate the Holy Scriptures into Hungarian. at the end of the century the first complete Bible in Hungarian was published in Vizsoly in 1590, which was prepared by a circle of scholars. The first complete Catholic Bible translation was published in 1626 in Viennna thanks partly to György Káldi and partly to Péter Pázmány.

Restricted access
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae
Authors: Imre Galambos, Gergely Salát, Csaba Prutkay, Imre Hamar, Péter Vámos, and Anna Pikó

Xixing, Lu: 'Shijing' yiwen yanjiu (The Study of Textual Variants of the Shijing) Hamar, Imre: A Religious Leader in the Tang: Chengguan's Biography Qian, Nanxiu: Spirit and Self in Medieval China. The Shih-shuo hsin-yü and Its Legacy Chen, Jinhua: Making and Remaking History. A Study of Tiantai Sectarian Historiography Nozaki, Akira-Baker, Chris (eds): Village Communities, State and Traders. Essays in Honour of Chatthip Nartsupha Gottfried von Laimbeckhoven SJ (1707-1787) Der Bischof von Nanjing und seine Briefe aus China mit Faksimile seiner Reisebeschreibung. Transkribiert und bearbeitet von Stephan Puhl (1941-1997), und Sigismund Freiherr von Elverfeldt-Ulm unter Mitwirkung von Gerhard Zeilinger. Zum Druck vorbereitet und herausgegeben von Roman Malek SVD Zetzsche, Jost Oliver: The Bible in China: The History of the Union Version or The Culmination of Protestant Missionary Bible Translation in China Xinran: The Good Women of China. Hidden Voices. Translated by Esther Tyldesley

Restricted access

Absztrakt

A tanulmány első harmada összefoglalja a Biblia ír nyelvre fordításának történetét. A cikk fő része részletesen és korszakonként tárgyalja a bibliai szövegekhez kapcsolódó terminusalkotást, és a következő kategóriák szerint ismerteti a bibliai terminusokat: jövevényszavak, jelentésátvitel és jelentésbővülés, tükörfordítás, szóképzés. Az írás röviden áttekinti a jövevényszavak produktivitását is, végül bemutatja az ír nyelvű bibliai terminológia figyelemre méltó stabilitását, kontinuitását.

Restricted access

Absztrakt

Az 1975-ben megjelent új fordítású protestáns Biblia első revíziója 1990-ben készült el. Az elmúlt 20 évben változatlan utánnyomással jelent meg ez a bibliafordítás, amely a magyarországi protestáns felekezetek körében időközben a revideált Károlyi Biblia (1908) mellett a legnépszerűbb bibliafordítássá vált. A 2006-ban elindult új revíziós munkafolyamat célja, hogy a 2013-ban tervezett megjelenést követően egy mind szövegezésében, mind külsőségeiben megújult bibliafordítás szolgálhassa tovább a protestáns felekezeteket és a bibliaolvasókat. A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó Bizottsága felügyelete mellett folyó érdemi revíziós munkát egy ötfős munkacsoport végzi. A Szöveggondozó Bizottság által kimunkált és jóváhagyott revíziós szempontrendszer, amelyet a munkacsoport követ, a Bibliatársulatok Világszövetségének (United Bible Societies) ajánlásait követi, kiegészülve olyan sajátos szempontokkal, amelyek a magyar bibliafordítói hagyományban és a magyar nyelv sajátosságaiban gyökereznek. Tanulmányomban ezeket az elvi szempontokat szeretném bemutatni és gyakorlati példákkal illusztrálni.

Restricted access