Search Results

You are looking at 1 - 10 of 28 items for :

  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All
Agrokémia és Talajtan
Authors: Endre Dobos, Péter Vadnai, Réka Bertóti, Károly Kovács, Erika Michéli, Tamás Szegi, Emil Fullajtar, Vit Penizek, and Marcin Switoniak

A pixel alapú kategorikus adatok, különösen a talajosztályozási kategóriák validálása több okból is nehéz. A pixelek szinte sohasem jellemeznek homogén területet, jelentős szintű heterogenitás rejlik mögöttük. Ennek a heterogenitásnak a jellemzésére, illetve az ilyen minőségi változókat, osztályokat tartalmazó adatbázisok jellemzésére nem állnak rendelkezésre validációs adatbázisok. Mennyiségre utaló kvantitatív adatok validálása talán könnyebb, mert ezek jelentős része már önmagában terület alapú adat. A mintákat gyakran nagyobb területről vett részminták összekeverésével gyűjtik, így az ezekből mért adatok már a mintavételi módszertanból adódóan is átlagminták. Talajtípusokra, osztályokra nem lehet „átlagmintázni”, itt minden részmintát külön kell osztályozni és feldolgozni, ezért az ilyen validációs célú adatbázis rendkívül ritka. A ValiDat.DSM erre a célra jött létre. Minden validálni kívánt pixel területére öt szelvény adatait adja meg, melyekből már megjelenési százalék, illetve az osztályok pixelen belüli dominancia viszonyai is meghatározhatók. Ezeket az információkat használtuk fel az osztályváltozókat tartalmazó talajtani adatbázisok validációs módszertanának továbbfejlesztésére.A módszer lényege az osztályváltozók közötti hasonlósági viszonyok számszerűsítése, és területarányú súlyozása. A hasonlóságot egy négy értéket felvevő hasonlósági faktorral jellemeztük. A területi részarányt a ValidDat.DSM-ből származtattuk 20 százalékos kerekítéssel. Ezek alapján számítottunk a validációs helyszínekre taxonómiai alapú becsült pontosság (TAP) értékeket, melyek az adott helyszín egy számértékkel kifejezett pontosság értékei. A hagyományos kategorikus osztályozási pontosság mérésnél csak 0 és 1 értékeket vehettek fel ezek a változók, aszerint, hogy a becsült és a valós osztály kategória megegyezett-e vagy nem. Az általunk javasolt módszer sokkal érzékenyebb, képes egy 0 és 1 közötti skálán bármely értéket felvevő pontosságértékkel jellemezni a becsült és a valós osztályok közötti hasonlóság mértékét.A ValiDat.DSM a validáción kívül számos kutatásnak képezheti kiinduló adatbázisát. Jól alkalmazható eltérő környezeti adottságú területeken belüli talajtani heterogenitás jellemzésére, melyre mintaként a magyarországi pontokat használtuk fel. Az eredmény azt bizonyítja, hogy a referencia csoportok tekintetében a pixelek közel 80%-a viszonylag homogén, ami már önmagában egy értékes és továbbgondolásra érdemes adat. További vizsgálatok lehetségesek az egyéb vizsgált jellemzők térbeli heterogenitására, illetve azok megjelenési összefüggéseinek vizsgálatára is. Az eredmények természetesen erősen függenek a talajképződési környezettől, így értékelésük csak egy komplex természetföldrajzi értelmezés mellett történhet meg.Jelen munkánkban elsősorban a ValiDat.DSM adatbázis és módszertan, valamint a potenciális felhasználási lehetőségek bemutatása volt a cél. A taxonómiai távolságokon alapuló validáció gyakorlatba történő átültetéséhez természetesen még számos részletet ki kell dolgozni. A hasonlósági tényezők önkényesen lettek meghatározva, egy jobban és részletesebben kidolgozott taxonómiai távolság számítási módszer segítségével lényegesen pontosabbá tehetjük a módszert. A helyi viszonyok és jellemzők alapján módosított taxonómiai távolság táblázat valószínűleg tovább javíthatja a módszer megbízhatóságát.A ValiDat.DSM adatbázis a Miskolci Egyetem Földrajz-Geoinformatikai Intézetének honlapján érhető el ( http://www.uni-miskolc.hu/~soil/index.html ).

Restricted access

phages. Additionally, first experiments are presented which show the applicability of chip calorimetry to analyse phage-host systems. Experimental Bacterial strains E. coli DSM 498 (strain 1

Restricted access

Abstract  

The stability constants, β1, of the monochloride complex of Sm(III) have been determined in mixed system of methanol and water at 1.00 mol dm−3 ionic strength using a solvent extraction technique. The values of β1 increase with an increase in the mole fraction of methanol (X s) in the mixed solvent system when 0≤X s ≤0.351. The interionic distance of Sm3+−Cl (d Sm−Cl) in the mixed solvent system was estimated by applying the Gibb's free energy derived from β1 to a Born-type equation. It was determined that an inflection point of the variation in the estimatedd Sm−Cl againstX s was present in the vicinity ofX s=0.054. The inflection point ofd Sm−Cl shows a value ofX s between those ofd Eu−Cl andd Nd−Cl previously obtained by us.

Restricted access

Abstract  

The use of thek 0-standardization method in instrumental neutron activation analysis gives good accuracy and precision. The analysis time can be reduced drastically by employing software for thek 0-standardization calculations. In this work samples were irradiated in a TRIGA reactor and the gamma spectrum was analysed by Sampo 90 and thek 0-standardization by the KAYZERO/SOLCOI code (DSM Research). The efficiency measurement and the peak to total ratio at the reference and other geometries were measured and tested for their accuracy by analysing some reference materials. Reference materials such as SRM 1572 (Citrus leaves), SRM 1573 (Tomato leaves), SRM 1575 (Pine needles), IAEA Soil-7 (Soil) and SRM 1646 (Estuarine sediment) were analysed for the major, minor and trace element contents. The results were in good agreement with the certified or literature values. The recently released IAEA 140 (Sea plant homogenates) was also analysed for 28 elements.

Restricted access

Abstract  

The paper focuses on the validation of the k 0-method of instrumental neutron activation analysis (k 0-INAA) in the Tajura Nuclear Research Center (TNRC) via the analysis of several certified reference materials. The selected reference materials were: SRM 1572 Citrus Leaves, SRM 1575 Pine Needles, IAEA-A11 Milk Powder, IAEA-V-10 Hay Powder, RM IAEA-Soil-7 and RM IAEA-SL-1 Lake Sediment. The method is based on the PC version Kayzero/Solcoi software package issued by DSM. All the samples, reference materials and monitors were irradiated in various positions of the Tajura reactor with different f and α. The parameters f and α (f — thermal/epithermal neutron flux ratio, α — parameter accounting for the non-ideality of the 1/E epithermal neutron fluence rate distribution) were determined using the bare triple monitor method. The results obtained for all the reference materials are in good agreement with the certified values.

Restricted access

Abstract  

True-coincidence summing correction is an essential element in k 0-based NAA1 and becomes important when samples are counted with a high efficiency detector. This may be the case where large detectors are used or where samples are counted in or in the vicinity of the detector in order to achieve low detection limits in conjunction with low-flux reactors. In some laboratories coincidence correction is accomplished by calculating the coincidence correction factors. Since experimental validation of the calculations will reveal only the most significant errors and is a laborious task due to the high number of radionuclides involved, three laboratories decided to compare their calculated coincidence factors. Each laboratory uses a different software package. A comparative performance analysis was made of COINCALC developed at the INW of the University of Gent (implemented in SOLCOI by DSM Research), the software of the IRI, University of Delft, the Netherlands, and the software of the Ecole Polytechnique, Montreal, Canada. The overall approach, data and algorithms were chosen independently by each institute as the software was being developed and, so, the comparison has yielded a number of interesting conclusions. A follow-up investigation of the discrepancies found will probably allow the performance of each program to be improved.

Restricted access

Abstract  

At the Special Sessionk 0 of the MTAA-8 (Vienna, 1991), and later on at the Intemationalk 0 Users Workshop-Gent (1992), progress was reported with respect to the development and use of computer codes in order to mould thek 0-standardization of neutron activation analysis into an effective working instrument. Among others, this resulted in the software package KAYZERO for PC DOS, which was designed and distributed by DSM Research (Geleen, NL), and which is based on thek 0-methodology, algorithms and nuclear data file developed and created at the INW (Gent, B) and the KFKI (Budapest, H), the traditional k 0-centres. One of the most recent initiatives is a project in the framework of the COPERNICUS programme of the Commission of the European Union. It uses the synergism of a Joint Research Project to give an impulse to the exploitation of KAYZERO-assisted NAA as a manageable and competitive analytical tool in industry and environmental sanitation in Hungary, the Czech Republic and Slovenia. An outline is given of the strategy worked out in this JRP, emphasizing the procedures applied in the three institutes for the calibration of their irradiation facilities and Ge-detectors, quality control and assurance procedures following the implementation of the method, and the identification and tackling of the practical analytical problems which are of relevance to the Central European partner countries.

Restricted access

At the Department of Food Technology at Fulda University of Applied Sciences different methods for microencapsulation of Lactobacillus reuteri DSM 20016 were investigated. The aim of these studies was to develop a process to stabilize the probiotic bacteria for storage and to prevent them from the gastric conditions, to ensure that a satisfactory amount of the probiotics could reach their target location, the human intestine. Drying processes like spray drying and freeze drying were tested as well as fluidized bed granulation with optional Wurster coating using different auxiliary materials. As encapsulation material maltodextrine, sweet whey powder or gummi arabicum were used. The coating experiments were performed with an aqueous shellac solution.

In the performed studies the fluidized bed bottom spray granulation with an additional Wurster coating turned out to be an encouraging procedure to keep the probiotics in a stable form resistant against gastric conditions. The survival rate in the simulated gastro-intestinal passage could be increased up to the sevenfold amount of the untreated bacteria.

Restricted access

The main objective of the DOSoReMI.hu (Digital, Optimized, Soil Related Maps and Information in Hungary) project is to significantly extend the potential, how demands on spatial soil related information could be satisfied in Hungary. Although a great amount of soil information is available due to former mappings and surveys, there are more and more frequently emerging discrepancies between the available and the expected data. The gaps are planned to be filled with optimized digital soil mapping (DSM) products heavily based on legacy soil data, which still represent a valuable treasure of soil information at the present time. The paper presents three approaches for the application of Hungarian legacy soil data in object oriented digital soil mapping.

Restricted access

-line analysis Cell strains A wild-type yeast strain, K. marxianus (DSM 5422, DSMZ, Braunschweig, Germany) was chosen for this study, mainly due to its Crabtree-negative metabolism. For the assessment of the general

Restricted access