Search Results

You are looking at 1 - 10 of 11 items for :

  • Chemistry and Chemical Engineering x
  • All content x
Clear All

Abstract  

Whole body nitrogen has been measured absolutely in male volunteers and patients by in-vivo neutron activation analysis using whole body hydrogen as an internal standard. The 10.8 MeV and 2.2 MeV prompt gamma rays from nitrogen and hydrogen respectively give a result reproducible to 4% for a dose of 100 mRem. Whole body potassium measured by whole body counting natural40K and whole body nitrogen have been correlated in normal adult males and patients. In the normals the correlation coefficient was 0.96 with coefficient of variation 4%. In the patients these parameters were 0.92 and 8% in 140 measurements. The ratio of N/K increased significantly as the degree of clinical wasting progressed.

Restricted access
Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry
Authors: L. Tandon, E. Hastings, J. Banar, J. Barnes, D. Beddingfield, D. Decker, J. Dyke, D. Farr, J. FitzPatrick, D. Gallimore, S. Garner, R. Gritzo, T. Hahn, G. Havrilla, B. Johnson, K. Kuhn, S. LaMont, D. Langner, C. Lewis, V. Majidi, P. Martinez, R. McCabe, S. Mecklenburg, D. Mercer, S. Meyers, V. Montoya, B. Patterson, R. Pereyra, D. Porterfield, J. Poths, D. Rademacher, C. Ruggiero, D. Schwartz, M. Scott, K. Spencer, R. Steiner, R. Villarreal, H. Volz, L. Walker, A. Wong, and C. Worley

Abstract  

The goal of nuclear forensics is to establish an unambiguous link between illicitly trafficked nuclear material and its origin. The Los Alamos National Laboratory (LANL) Nuclear Materials Signatures Program has implemented a graded “conduct of operations” type analysis flow path approach for determining the key nuclear, chemical, and physical signatures needed to identify the manufacturing process, intended use, and origin of interdicted nuclear material. This analysis flow path includes both destructive and non-destructive characterization techniques and has been exercized against different nuclear materials from LANL’s special nuclear materials archive. Results obtained from the case study will be presented to highlight analytical techniques that offer the critical attribution information.

Restricted access

Abstract  

Chlorobis/-diketonato/ oxotechnetium/V/ complexes [TcOCl/-dik/2, -diketone=acetylacetone, benzoylacetone and dibenzoylmethane] were newly synthesized using macroamount of99Tc. These complexes were further separated into geometrical isomers. Furthermore, an improvement of the yields for the syntheses of tris/-dike-tonato/technetium/III/ complexes [Tc/-dik/3, -diketone=acetylacetone, benzoylacetone and 2-thenoyltrifluoroacetone] was examined using Tc/III/-thiourea complexes as a starting material.

Restricted access

Abstract  

Paleozoic black shales of the Saxothuringikum (Germany) with an average Corg. -content of 0.01 to 20 mass% were investigated with regard to the nature of organic matter. A special pyrolysis technique (DEGAS) was used for a temperature resolved analysis of different hydrocarbons (HC) and the simultaneous detection of inorganic volatiles during heating under vacuum up to 1450C. The presented data indicate three different forms of organic matter occurring in the investigated black shales (bitumen, kerogen and pyrobitumen). Finally the influence of an igneous dyke intrusion on the alteration of the organic matter was examined.

Restricted access

Abstract  

An accurate and simple method has been developed for the determination of Pt, Ru, Ir and other elements employing instrumental neutron activation analysis (INAA). Nondestructive analysis has been carried out for the determination of these elements in different rock samples such as Dolerite, Dyke Dolerite, Country Basalt, Hyaloclastite, Trachyte, Ijolite, Spillite, Diorite and Lamprophyre from various locations like Daman, Tapti, Murud, Talasari, Ranala and Bassein in Maharashtra state. High flux provided by the CIRUS reactor (1×1013 n cm–2s–1) has been used for thermal neutron bombardment followed by radioassaying of the (n,) products on a HPGe detector coupled to a PC-based MCA unit.

Restricted access

. 2 Tuma , L. D. , Bacher , S. , Bagner , C. and Dyke , E. , Proc. 18th NATAS conference , 1989 , p. 887 – 891 . 3 Tuma , L. D. 1996

Restricted access

713 721 G.K. Turner , in: K. Van Dyke (Ed.) Bioluminescence and Chemiluminescence: Instruments and Applications, CRC Press, Boca Raton, Florida, 43–78, 1985

Restricted access
Restricted access

Thermal decomposition of acrylamide from polyacrylamide

Time-resolved pyrolysis with ion-attachment mass spectrometry

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
Authors: Yuki Kitahara, Ko Okuyama, Keita Ozawa, Takuya Suga, Seiji Takahashi, and Toshihiro Fujii

. JD Van Dyke Kasperski , KL 1993 Thermogravimetric study of polyacrylamide with evolved gas analysis . J Polym Sci A Polym Chem 31 7 1807 – 1823 10.1002/pola.1993

Restricted access

Ismeretes, hogy trágyázás hatására a talaj agyagásványai megváltoztatják szerkezetüket. Továbbá az is, hogy az Alföld fiatal üledékein mérhető formális K-Ar „korok” legtöbbször mezozoosak. Azaz lényegében megőrizték képződésük korát, mely a lepusztulás, elszállítódás és lerakódás folyamán csak nagyon keveset változhatott. Következésképpen a talajműveléssel járó ásványátalakulás megváltoztatja a formális K-Ar korokat is. Ennek a valószínűsíthető effektusnak a kimutatására tettünk kísérletet annak reményében, hogy a K-Ar módszer alkalmassá tehető azoknak az elváltozásoknak az integrális mérésére, melyeket az agyagásványok képződésük óta elszenvedtek. E munka során biztató eredményeket értünk el, és sikerült körvonalaznunk a további megoldandó feladatokat. Kimutattuk, hogy:

  1. A soha nem trágyázott erdő talaj agyagásványainak K-Ar „kora” idősebb a szomszédos, trágyázott nagyüzemi szántó agyagásványainak „koránál”. Az ismert mennyiségű NPK-val trágyázott talajok agyagásványai közül a nagyobb mennyiségű K-műtrágyát kapott talaj agyagásványain mutatható ki fiatalodás, mintha az effektusnak küszöbértéke lenne. A K-műtrágyát nem kapott talajok közül azok kora az „idősebb”, amelyek NP-trágyázásban részesültek. Ez a növényzet K-felvételével lenne magyarázható: ha a NP-trágyázás hatására a növényzet több káliumot vesz fel úgy, hogy a felvett kálium részben a rétegszilikátokból származik. Ebben az esetben a K-Ar kor akkor növekedhet, ha a kálium a 40Ar(rad)-nál nagyobb arányban távozik az agyagásványokból. Ez lehetséges, mivel a 40Ar(rad) keletkezésekor a bomlás visszalökődési energiájának segítségével a 40Ar(rad) átjuthat az oktaéderes rétegbe.
  2. A bemutatott 2. táblázat adatai szerint a K-Ar „kor” függ a szemcsemérettől, a kisebb szemcsék „fiatalabbak”. Ez a függés rendkívül hasonló a kisfokú metamorfitokon megfigyelthez. A fiatal üledékek nemcsak a kort, hanem annak a szemcsemérettől való függését is megőrizték a kisfokú metamorfózistól a talajképződésig eltelt idő alatt. A szemcseméret függés oka az illitesedés folyamatának elhúzódása az átalakuláshoz szükséges kálium lassú diffúziója miatt. Az üledékes kőzeten kialakult talaj szemcseméretét a szállítás és talajképződés során végbement aprózódás és mállás ugyanakkor tovább alakítják. Ha tehát a trágyázás hatására bekövetkezett változást kívánjuk vizsgálni, akkor alapvető követelmény, hogy a referenciának használt és a hozzá hasonlított talajból ugyanazt a szemcseméretet vizsgáljuk. Emiatt, a szemcsék összetapadását elkerülendő, kísérletet tettünk a szemcsék karbonátmentesítésére, továbbá a humuszsavak elroncsolására is.
  3. A 3. táblázatban együtt tanulmányozhatók a kezeletlen mintákból és a karbonát- és humuszmentesített mintákból elválasztott ásványokon mért K, 40Ar(rad) és koradatok. A karbonát- és humuszmentesítés hatására minden mintában dúsult a Kkoncentráció, a formális K-Ar kor szintén emelkedett, ami azt mutatja, hogy a minták illittartalma nőtt. Emellett azonban a kontrollhoz képest „fiatalodott kort” csak a 4. és 7. minta esetén észleltünk, e két minta közös vonása a K-tartalom nagyobb növekedése és a műtrágyaként hozzáadott kálium magas értéke; ez az eddigiek fényében nem meglepő. Érdekes viszont, hogy a káliumban leggazdagabb 10. minta kora nem csökkent érdemben. Ennek oka vélhetően az, hogy ez a talaj volt a legnagyobb mennyiségű NP-műtrágyával kezelve, ami megnövelhette a növényzet Kfelvételét is (vagy az NH4-ion K-iont szorított ki), így az agyagásványok átalakítására kevesebb kálium maradt.
  4. A módszer alkalmazása olyan referencia talaj használatát kívánja meg, ami eredetileg azonos volt a vizsgált talajjal, de trágyázásban nem részesült. Ezt a feltételt egy öreg erdő talaja teljesíti. Az öreg erdők ritkasága az Alföldön azonban korlátozza a módszer alkalmazhatóságát. Felvetődött a kérdés, hogy mivel a kálium nagyon gyorsan megkötődik, a mélyebb talajréteg nem használható-e referencia talajként? A formális K-Ar kor mélységfüggését a 4. táblázatban foglalt adatok egyértelműen mutatják, a mélységgel a formális kor nő. Ebben az esetben viszont nem különböztethető meg a K-műtrágya és az ősi növényzet feltalajban akkumulált K-hatása. A feltételezett effektus kimutatása után a mérési módszer kidolgozása további vizsgálatokat igényel, mindenekelőtt a mintaelőkészítés területén. A továbblépéshez nélkülözhetetlennek látszik az agyagásványminták XRD módszeres vizsgálata. Továbbá a szmektit, az I/S és az illit szétválasztásának, illetve dúsításának megkísérlése eltérő peptizálódásuk alapján, esetleg a kisebb méretű ásványok elválasztása centrifugálással.
  5. Az alkalmazási lehetőségek közül fontos lehet az ásványátalakulás mértékének tanulmányozása a talajtípus és a művelés történetének függvényben; a növényzet milyenségének hatása az ásványátalakulásra; továbbá az alföldi folyók gátjai között a folyószabályozás óta leülepedett, azonos fekün képződött talajon a kor mélységfüggésének tanulmányozása, ami ebben az esetben lehetővé tenné a növényzet által felszínre szállított kálium mennyiségének és ásványátalakító hatásának elkülönített tanulmányozását.

Restricted access