Search Results

You are looking at 1 - 10 of 49 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

. Mitrović , Vladimir : Arhitektura XX veka u Vojvodini . Akademska knjiga , Újvidék 2010 . Moravčíková , Henrieta – Lovra , Éva – Pastoreková , Laura : Red or Blue

Restricted access

program az Osztrák-Magyar Monarchia építészetében 1867–1918 . Vince Kiadó , Budapest 1997 . Moravčíková-Lovra-Pastoreková 2017 Moravčíková , Henrieta – Lovra Éva

Open access

elesett hőseink emlékének művészi megörökítésére . Kiadja a MÉSZ 1916. Gerle János, Kovács Attila, Makovecz Imre: A századforduló magyar építészete . Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1990. Kuti Éva

Restricted access

(Technology Development and Adaptation) of the Micro Energy to Rural Enterprise (MicrE) Northern Periphery Programme project. (http://nor-tech.oulu.fi/MicrE_files/MicrE_W2E_IST.pdf). Jani Tomperi, Tuulikki Luoma and Eva Pongrácz

Restricted access

Az 1950-es években az erőltetett iparosítás teljes prioritást élvezett a magyar politikában és a gazdaságfejlesztésben, egyben a regionális településpolitikának is meghatározó vezérelve lett.

Óriásira nőtt azon tájegységeknek a politikai ázsiója, melyek természeti erőforrásként bányászható nyersanyagkinccsel rendelkeztek. E felértékelődés nem előzmények nélküli; a történeti településhálózat létrejöttében már a kezdetektől jelentős szerepet játszott a kitermelhető ásványi nyersanyagforrások megléte. Ahol a településfejlődés feltételei közül más adottságok is rendelkezésre álltak, a bányához telepített kolónia bányászvárossá, majd feldolgozóipari várossá válhatott már a feudalizmus vagy a kapitalizmus időszakában. Az államszocializmus1 során azonban Magyarországon is épültek olyan újnak nevezhető városok, amelyek a fenti történeti városfejlődésen nem feltétlenül mentek át, hanem egy vagy több hajdani kicsi faluból lettek tervszerűen, igen rövid idő alatt nagyobb településsé fejlesztve. E városok a korszak terület- és településtervezési, szakmapolitikai gondolkodásmódjának fontos tanúi, melyeket gyakran a korabeli társadalmi rend egyfajta „ideális” városmodelljeiként, társadalmi és városépítészeti kísérletként is nevesítettek. A szerzők Oroszlány és Komló példáján bemutatott alaktani szemléletű elemzéseik keretében az alábbi főbb kérdésekre keresik a választ: Hogyan jelentek meg az államszocializmus során a politikai szándékú nyersanyag-kitermelések, bányaipari fejlesztések a területfejlesztésben? Miként adott ez egy-egy kisebb, korábban kevéssé jelentős településnek hatalmas fejlődési impulzust? Miként hatott mindez az egyes települések térbeli fejlődési folyamataira, és ennek milyen városmorfológiai következményei és vonatkozásai (hasonlóságai, különbségei) fedezhetők fel?

Restricted access

Abstract

Our study aims to discover what reasons justify the physical activity of fitness consumers, and how the motivation of this physically active group can be maintained, which then may contribute to maintain a healthy society in the long run. Of the primary research procedures we chose to use the questionnaire survey method. We used cluster analysis for which we used principal components that were created with factor analysis to determine what groups can be established based on responses to the questions related to motivation and the factors that influence their choices of facilities. Based on the rank order of motivations influencing attendance of fitness sessions, fitness consumers were stratified into four different clusters. Then, segmentation of the consumers was done based on the factors influencing their choices of facilities. Our results lead to the conclusion that the motivation of consumer groups identified in our research can be sustained in the long run, the less active groups can be better involved and attracted to sports offered by fitness centres, on condition the fitness studios reliably serve these needs and provide the expected variety of services and hygienic conditions.

Open access

Fitness industry is an important segment of sports economy worldwide. The number of registered members in fitness clubs has shown a slow, but steady increase. The key objective of our research is to look into the fitness sector in terms of both the demand and supply sides, from the aspect of the fitness providers, as well as of fitness consumers using these services. We are aspiring to explore the training session attendance-related habits of consumers in the Hungarian fitness sector and investigate the factors, features influencing the attendance of the specific trainers’ sessions. Our research focuses on fitness trainers and leisure-time sportspeople who attend gym sessions and therefore the sample may only include people who meet these parameters. As our primary research method, we used interviews and questionnaire survey among fitness trainers and consumers. We asked a total of 753 leisure-time sportspeople and 261 trainers. Our research covers the study of training habits of fitness consumers and a personality analysis of fitness trainers. We think our research results support our fundamental hypothesis that the competitiveness of gyms could be improved by gathering informations on the consumers training habits and selecting the proper experts (trainers).

Open access

Abstract

Due to recent changes in the labour market, recruitment and retaining employees have become more important than ever. Research dealing with the appearance of new generations in the labour market has found that they are less loyal to their employers, have high demands, and the key factors that they consider when choosing a job are salary, career opportunities, working environment, and work-life balance. As numerous studies in recent years have proved the importance of a healthy lifestyle in the context of labour, the question has arisen whether opportunities for sport participation and services supporting the well-being of employees have an influence on young people when they are seeking employment. We carried out an online survey to find out what students of the University of Debrecen think about the issue. The results were in line with the findings of previous studies, that is, young people look for high salaries, good working conditions, work-life balance and career opportunities when choosing a job. However, respondents did not identify sports opportunities and well-being benefits as major factors Yet, we found significant differences between different groups in terms of preference of particular factors, depending on sex, marital status, and whether someone does physical exercises regularly, and whether someone works while attending a university course or not.

Open access

All composites based on natural fibers absorb moisture in humid atmosphere and when immersed in water or capillary action. Therefore, one of the major drawbacks of polymer fibers is their high availability to moisture sorption and their heterogeneity, which leads to a weak interface between the fibers and matrix and a poor transfer of the applied stress between the materials, resulting to reduction of physico-mechanical properties. An experimental investigation was conducted to testing the water absorption of hemp composites with MgO-cement binder and its influence on the physico-mechanical and thermal characteristics of composites. The achieved results of composites indicate that water absorption test has deteriorative influence on observed properties due to the degradation of the fibre-matrix interface.

Restricted access