Search Results

You are looking at 1 - 10 of 26 items for :

  • Business and Economics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Acta Oeconomica
Authors: György Csákia, Dóra Győrffy, and Éva Voszka

Book reviews: (1) T. Szentes: The Political Economy of Development. Globalisation and System Transformation (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004, 439 pp.) (Reviewed by György Csáki); T. Erdos: Fenntartható gazdasági növekedés (Sustainable Economic Development) (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, 518 pp.) (Reviewed by Dóra Gyõrffy); J. Winiecki - V. Benacek - M. Laki: The Private Sector after Communism, New Entrepreneurial Firms in Transition Economies (Oxfordshire - New York: Routledge, 2004, 170 pp.) (Reviewed by Éva Voszka)

Restricted access

Abstract

The big waves of change in state ownership in the 20th-century Europe moved in the same direction ‒ either nationalization or privatization. Yet this homogeneity has fallen apart in the last decade: globally and within several countries, the two directions have changed quickly or even have been appearing in parallel. So, it is worth returning to the question: what is the reason for these reversals? Are there any cycles in the extension and contraction of public ownership? Most studies in this field analyse nationalizations and privatizations separately. They examine closely the aims and motivations, but remarkably few focuses on the causes of changes in direction. Based on the lessons of these latter analyses, this paper attempts to interpret the expansion and contraction of public property within an integrated framework, identifying the emergency situations as key factors of fluctuation. The central role of crises in ownership changes is not fundamentally new in the literature. The novelty of the recent approach is the attempt to unfold the mechanism of their impact, including also the explanation why the previously uniform direction of big waves has been broken up after 2008. We argue that the main reason behind the parallel occurrence of large-scale nationalizations and privatizations in this period is the eclipse of a dominant economic-policy (and theoretical) paradigm, rendering the previously firm background of ownership waves uncertain.

Open access

A Lisszaboni Csúcs a Közösségi Szabadalom bevezetését mint innovációösztönzőt komoly versenyképesség-fokozó eszközként kezelte. A fordítási költségek sokkal drágábbá teszik Európában egy szabadalom bejelentését, mint az Egyesült Államokban vagy Japánban. E problémát növeli, hogy vita esetén különböző államok jogrendjei között kell eligazodni. A jelenlegi rendszer ezért jelentős akadályt jelent a kutatás, a fejlesztés és az innováció számára.A Lisszaboni Csúcs meghirdette a költséghatékony Közösségi Szabadalom bevezetését 2001-re, amely lefedné az Unió egészét, és versenyképes lenne az USA-val vagy Japánnal szemben. A cél elérése érdekében tett első lépés azonban csak 2003 márciusában született meg, amikor egy ezzel kapcsolatos rendelet megjelent. A Tanács nem tudott konszenzusra jutni a részleteket illetően. A kritikus pontot épp a szabadalmak különböző nyelvekre fordítása jelentette.</o:p>

Restricted access

A Bologna-folyamat célkitűzéseiben előkelő helyet foglal el a részt vevő országok képzési szerkezetének több ciklusúvá tétele, ami főként az átjárható, összehasonlítható okleveleket nyújtó, egymás képzéseit, okleveleit kölcsönösen elismerő felsőoktatási térség megteremtését szolgálja. Az ide vezető út azonban alapvető szemléletváltást és a felsőoktatásban megszerezhető képesítések eddigi megfogalmazásának felülvizsgálatát igényli a kontinens szinte valamennyi országában. A tanulmány erre tekintettel bemutatja az nemzeti képesítési keretrendszerek főbb elemeit és funkcióit, majd kitér az európai képesítési keretrendszer tervezetének ismertetésére is. Végül a szerző rámutat: mind a képesítések összehasonlíthatósága, mind a tagállamok közötti kölcsönös elismerés alapjául szolgáló bizalom kialakulása igényli a tanulási eredményekre épülő közös referenciaszintek meghatározását.

Restricted access

A menedzsment tudományok kutatói egyetértenek abban, hogy a tudás megosztása a szervezeti tanulás alkotóeleme, illetve a tanuló szervezet egyik lényegi jellemzője. A tanulmányban a tudásmegosztás jelenségét önérdekkövető egyének cselekvéseként konceptualizáljuk, s abból indulunk ki, hogy ezeket a cselekvéseket - mint bármely más cselekvéseket a gazdasági rendszerelméletben - különféle koordináló intézmények szabályozzák. Amellett érvelünk, hogy a tudásmegosztás folyamata hatékonyabban megy végbe akkor, ha a tudásmegosztás szereplőinek cselekvését a reciprocitás normája szabályozza. Ezzel szemben, hatékonysági veszteségek mutatkoznak azokban az esetekben, amikor a tudás megosztását bürokratikus módon szabályozzák, illetve akkor, amikor a szereplők magatartását a tudásmegosztás folyamatában a piaci elvek és normák vezérlik.

Restricted access

Az európai szociális modellt újjá kell építeni. Az Új Szociális Menetrend a versenyképesség fenntarthatóságára és az európai szociális modellre épül, de elképzelhetetlen társadalmi egyetértés nélkül. A jó példát az „északi modellt”követőállamok jelentik, ahol a jó gazdasági teljesítmény és a magas szintű szociális védelem egyszerre van jelen. A 2004-2006-ra szóló magyar Nemzeti Fejlesztési Terv 5 stratégiai célt tűzött ki: foglalkoztatás javítása; közszolgáltatásokhoz való hozzáférés garantálása; a szegénység visszaszorítása, beleértve a hosszú távú szegénységet és a mélyszegénységet is; beruházás a jövőbe: a gyermekjólét garantálása; és a társadalmi kirekesztés elleni harc folytatása. Eközben Európa négy nagy kihívása a társadalmi elöregedés; az alacsony nyugdíjkorhatár; a diszkrimináció; és a munkaügyi adminisztráció nehézkessége.

Restricted access

The Hungarian banking system underwent significant transformation during the last ten years. The early opening of the market, the fairly liberal legislation and the privatisation strategy preferring professional investors brought many foreign banks into the country. Due to the entry of capital-abundant banks, former monopolistic positions eroded rapidly, concentration decreased and the size distribution of the banking system became more even. Beginning from the mid-90s, the effects of cross-border competition also began to show up, especially in corporate markets, where foreign credits became more and more dominant. Do these factors imply that the Hungarian banking sector can be characterised by features of a competitive market?

Restricted access

The notion of a supranational union of peace is an alternative idea developed by European thinkers, with the goal of reforming the European system of states, and as a response to the challenges of modernization and globalization. It represents a union of states based on the principle of subsidiarity and multilevel governance. The EU as a supranational union raises the question: How does the EU-method influence international relations? While looking for an answer to this question, this article investigates the following topics: the historical bases of the idea of a supranational union of peace; the meaning of supranationalism in the EU; the EU-model and the world; and the human rights aspects of supranationalism.

Restricted access

The article deals with the historical development of European federalism, and its role in the development of international law and the emergence of European law. It looks at how the most important European representatives of the idea of peaceful world federation opposed the belligerent and expansionist power policies pursued by the European sovereign countries during history. The article concentrates on the federalist ideas that were proposed with the aim of transcending the dogma of sovereign state, which made it impossible to establish peaceful relationships and democracy among states. It presents those federalist ideas and principles that became part of European law, and shows the differences between the two main oppositional political currents of European policy, the federalists and the intergovernmentalists.

Restricted access

The aim of this review paper is to illustrate the areas of interest and the thinking of Hungarian hospital managers by providing a summary of the relevant Hungarian health care controlling literature and to give an introduction of potential research directions. The paper summarizes the “public discourse” and thinking on controlling, and simultaneously highlights the priorities of health care as well. The main range of interest are the financing problems and their solutions, as well as other kind of uncertainty arising from the continuous changes in roles and measures. In the early ninties some health care institutions started to apply controlling systems as a result of the introduction of performance-based financing and often published articles about it up to 2004. In 2015, a project created to enhance the operational efficiency of the health care system restarted controlling thinking: unified management measures required for hospitals may induce the development of the controlling data service, more accurate reporting, management attention, and experience sharing.

Restricted access