Search Results

You are looking at 1 - 10 of 24 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

and selection by Prof. Dr Ferenc Kalmár. Since 2010, during the reign of Prof. Dr. Ferenc Kalmár as Editor-in-Chief, the Journal has become a stable SCOPUS indexed journal (2017–) and in 2019 it acquired its first SJR number and was ranked Q3 in the

Open access

Polytechnica Ser. Civ. Eng. Vol. 51. no. 2. 37–46, doi:10.3311/pp.ci.2007-2.06. Csébfalvi, A. (2008): An ANGEL Heuristic Method for Combined Shaping and Sizing Optimization of Bridges, in Papadrakakis, M., Topping, B. H. V. (Editors

Restricted access

A két világháború közötti időszakban intenzív kapcsolat alakult ki Olaszország és Magyarország között az építészet terén is. Ez főképpen a politikai szövetségnek köszönhető, valamint annak, hogy a kultúrát meghatározó személyiségek közül néhányan nem csak a német, hanem az olasz modernitásra is felhívták a figyelmet. A Római Magyar Akadémia (1928) megalapítása számos művész számára lehetőséget adott, hogy állami ösztöndíjjal egy-két évet Rómában töltsön, így az építészek a helyszínen követhették a modern olasz építészet kialakulását és felvirágzását. A két ország építészeinek közvetlen és személyes kapcsolatán kívül (utazások, olasz építészek részvétele kiállításokon és konferenciákon Magyarországon és magyaroké Olaszországban), a magyar építészek a Tér és forma hasábjain, a főszerkesztőnek, Bierbauer Virgilnek köszönhetően rendszeres tájékoztatást kaptak a modern olasz építészet eredményeiről. Az olasz építészeti újságok is beszámoltak a magyar építészek munkáiról, ami elsősorban Bierbauer személyes ismeretségeinek köszönhető, valamint az Olaszországban olasz kollégáikkal közös munkát végző magyar építészeknek (Faludi Jenő, Kovács László, Visontai Miklós, Vedres János). Bár a kapcsolatok kétoldalúak voltak, nem nevezhetők kölcsönösnek: a modern olasz építészet ismerte ugyan a többi ország eredményeit, így a magyart is, saját modern építészetét a több évszázados elvekre támaszkodva belső fejlődés során alakította ki, viszont a magyar építészet a két világháború között és a háborút követő első években, főképpen a középületek és az egyházi épületek terén, erős olasz hatást mutat.

Restricted access

recycling industry . Reinforced Plastics , 54 , 33 – 37 . [4] Kudi R. (editor) ( 2012 ), Wastemanagement, II,Environmental engineering knowledgebase . University of

Restricted access

reviewers and the editor for their suggestions to improve the article. The authors also want to express gratitude toward Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) for the UTeM Zamalah Scheme for supporting and sponsorship this research work. References [1

Open access

. 10.1016/S0925-7535(97)00014-3 [5] E. Kevin Kelloway CLC, Occupational health and safety for small and medium enterprises . 1st ed . E Kevin Kelloway CLC , editor. UK : Edward Elgar Publishing, Limited Inc . ISBN-13: 978-1848446694 , ISBN-10

Open access

–345 Iványi, P., Zygomalas, M., Baniotopoulos, C. C. Study of the bolt pullout phenomenon from a steel plate, Proceedings of the Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing , Editor Topping, B. H. V., Civil

Restricted access

. Serifoglu, Ü. Bilge, (Editors), Istanbul, Turkey, 2008, pp. 56–59. Szendrői E. Project Management and Scheduling 2008 2008

Restricted access

József (editor) Épített jövőnk. Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián . No. 15. 2005. pp. 213–255. Cságoly F. The spiritual determinations of the architectural

Restricted access

Kabelíková P., Dostál Z., Kozubek T., Markopoulos A. Generalized inverse matrix evaluation using graph theory, In Blaheta R., Starý J. (Editors), Proceedings of the Modeling 2009 , Institute of Geonics AS CR

Restricted access